3 Moseboken 3:1–17

 Och om hans offergåva är ett gemenskapsoffer,*+ om han frambär det av nötboskapen, antingen det är ett handjur eller ett hondjur, skall han frambära ett felfritt djur+ inför Jehova.  Och han skall lägga sin hand på offerdjurets huvud,+ och det skall slaktas* vid ingången till mötestältet, och Arons söner, prästerna, skall stänka blodet runt om på altaret.  Och han skall frambära något av gemenskapsoffret som ett eldsoffer åt Jehova, nämligen det fett+ som täcker inälvorna, ja, allt fettet som är på inälvorna,+  och båda njurarna+ och fettet som är på dem, ländfettet. Och fettet på levern skall han avlägsna tillsammans med njurarna.  Och Arons söner+ skall bränna+ det på altaret, över brännoffret ovanpå veden+ över elden, som ett eldsoffer till en rogivande lukt+ för Jehova.  Och om hans offergåva till ett gemenskapsoffer åt Jehova är av småboskapen, ett handjur eller ett hondjur, skall det vara ett felfritt djur+ han frambär.  Om han frambär en ungbagge som sin offergåva, så skall han frambära den inför Jehovas ansikte.+  Och han skall lägga sin hand på offerdjurets huvud,+ och det skall slaktas+ framför mötestältet, och Arons söner skall stänka dess blod runt om på altaret.  Och av gemenskapsoffret skall han frambära dess fett som ett eldsoffer åt Jehova.+ Hela fettsvansen+ skall han frånskilja invid ryggraden, och fettet som täcker inälvorna, ja, allt fettet som är på inälvorna,+ 10  och båda njurarna och fettet som är på dem, ländfettet. Och fettet+ på levern skall han avlägsna tillsammans med njurarna. 11  Och prästen skall bränna+ det på altaret som föda,*+ ett eldsoffer åt Jehova. 12  Och om hans offergåva är en get,+ så skall han frambära den inför Jehovas* ansikte. 13  Och han skall lägga sin hand på dess huvud,+ och den skall slaktas+ framför mötestältet, och Arons söner skall stänka dess blod runt om på altaret. 14  Och av den skall han som sin offergåva, som ett eldsoffer åt Jehova, frambära fettet som täcker inälvorna, ja, allt fettet som är på inälvorna,+ 15  och båda njurarna och fettet som är på dem, ländfettet. Och fettet på levern skall han avlägsna tillsammans med njurarna. 16  Och prästen skall bränna detta på altaret som föda, ett eldsoffer till en rogivande lukt. Allt fettet tillhör Jehova.+ 17  Det är en stadga till oöverskådlig tid för er från generation till generation, var ni än bor: Ni skall inte äta något som helst fett eller något som helst blod.’”+

Fotnoter

El.: ”ett slaktoffer av fridsoffer”.
I överensstämmelse med Vg; MLXX: ”och han (man) skall slakta det”.
Ordagr.: ”bröd”. Hebr.: lẹchem.
Hebr.: Jehwạh; den papyrushandskrift som kallas 4Q LXX Levb och som stammar från 1:a årh. f.v.t. har ([I]), en grek. transkribering av Guds namn. Denna handskrift har också (IAŌ) i 3Mo 4:27. Se Tillägg 1C, § 5.