3 Moseboken 26:1–46

26  Ni skall inte göra er värdelösa gudar,*+ och ni skall inte resa en skulpterad bild+ eller en helig stod åt er, och ni skall inte sätta upp en bildsten*+ i ert land för att böja er ner för den,+ ty jag är Jehova, er Gud.  Ni skall hålla mina sabbater+ och hysa vördnadsfull fruktan för min helgedom. Jag är Jehova.  Om ni vandrar efter mina stadgar och håller mina bud och följer dem,+  så skall jag ge er regnskurar i rätt tid,+ och landet skall ge sin avkastning,+ och markens träd skall ge sin frukt.+  Och trösktiden skall hos er räcka till druvskörden, och druvskörden skall räcka till såningstiden, och ni skall äta ert bröd tills ni är mätta,+ och ni skall bo tryggt i ert land.+  Och jag skall ge fred i landet,+ och ni skall lägga er att vila utan att någon skrämmer er,+ och jag skall göra slut på de farliga vilda djuren i landet,+ och svärdet skall inte gå fram genom ert land.+  Och ni skall förfölja era fiender,+ och de skall falla för era svärd.  Och fem av er skall förfölja hundra, och hundra av er skall förfölja tio tusen, och era fiender skall falla för era svärd.+  Och jag skall vända mig till er+ och göra er fruktsamma och talrika,+ och jag skall fullfölja mitt förbund med er.+ 10  Och ni skall äta den gamla grödan från föregående år,+ tills ni måste skaffa bort den gamla för att ge plats åt den nya. 11  Och jag skall sätta min boning mitt ibland er,+ och min själ skall inte finna er motbjudande.+ 12  Och jag skall vandra mitt ibland er och vara er Gud,+ och ni skall vara mitt folk.+ 13  Jag är Jehova, er Gud, som förde er ut ur Egyptens land för att ni inte längre skulle vara slavar åt dem,+ och jag bröt sönder era okstänger och lät er gå upprätt.+ 14  Men om ni inte lyssnar till mig och inte handlar efter alla dessa bud,+ 15  och om ni förkastar mina stadgar,+ och om era själar finner mina rättsliga beslut motbjudande, så att ni inte handlar efter alla mina bud utan bryter mitt förbund,+ 16  då skall jag för min del göra detta mot er: som straff skall jag låta förskräckelse komma över er med tuberkulos+ och brinnande feber, som får ögonen att försvagas+ och själen att försmäkta.+ Och ni skall så er säd förgäves, eftersom era fiender skall äta upp den.+ 17  Och jag skall rikta mitt ansikte mot er, och ni skall lida nederlag inför era fiender,+ och de som hatar er skall härska över er,+ och ni skall fly fast ingen förföljer er.+ 18  Men om ni trots detta inte lyssnar till mig, så skall jag tukta er sju gånger till* för era synder.+ 19  Och jag skall krossa stoltheten över er styrka och göra er himmel lik järn+ och er jord lik koppar. 20  Och er kraft skall förbrukas till ingen nytta, eftersom er jord inte skall ge sin avkastning+ och jordens träd inte skall ge sin frukt.+ 21  Men om ni fortsätter att vandra i opposition mot mig och inte vill lyssna till mig, så skall jag tillfoga er sju gånger fler slag enligt era synder.+ 22  Och jag skall sända markens vilda djur ibland er,+ och de skall beröva er barnen+ och utrota era husdjur och minska ert antal, så att era vägar läggs öde.+ 23  Om ni trots detta inte låter er föras till rätta av mig+ och ni absolut måste vandra i opposition mot mig, 24  så skall också jag vandra i opposition mot er+ och själv slå er sju gånger för era synder.+ 25  Och jag skall låta ett svärd komma över er, ett svärd som utkräver hämnd+ för förbundet,+ och ni skall samlas i era städer, och jag skall sända pest ibland er,+ och ni skall bli givna i fiendens hand.+ 26  När jag har brutit sönder för er de stavar som ringformade bröd är upphängda på,*+ då skall tio kvinnor baka ert bröd i en enda ugn och ge tillbaka ert bröd efter vikt,+ och ni skall äta men inte bli mätta.+ 27  Om ni trots detta inte lyssnar till mig och ni absolut måste vandra i opposition mot mig,+ 28  så skall jag vandra i hetsig opposition mot er+ och själv tukta er sju gånger för era synder.+ 29  Och ni skall tvingas äta era söners kött och era döttrars kött.+ 30  Och jag skall förinta era heliga offerhöjder+ och hugga ner era rökelseställ och lägga era egna lik på liken av era smutsiga avgudar,*+ och min själ skall finna er motbjudande.+ 31  Och jag skall ge era städer åt svärdet+ och ödelägga era helgedomar,*+ och jag skall vända mig bort från den rogivande lukten av era slaktoffer.+ 32  Och jag skall själv ödelägga landet,+ så att era fiender som bor i det skall stirra i förundran över det.+ 33  Och er skall jag skingra bland nationerna,+ och jag skall förfölja er med draget svärd.+ Så skall ert land bli en öde trakt,+ och era städer skall bli öde ruiner. 34  Då skall landet ge gottgörelse för sina sabbater alla de dagar det ligger öde och ni är i era fienders land. Då skall landet hålla sabbat, eftersom det skall gottgöra sina sabbater.+ 35  Alla de dagar det ligger öde skall det hålla sabbat, därför att det inte höll sabbat under era sabbater då ni bodde i det. 36  Och de som blir kvar av er,+ dem skall jag ge försagda hjärtan i deras fienders länder, och ljudet av ett kringvirvlande löv skall jaga bort dem, och de skall fly som man flyr för svärd och falla utan att någon förföljer dem.+ 37  Och de skall stupa över varandra, som för svärd, utan att någon förföljer dem, och ni kommer inte att kunna hålla stånd mot era fiender.+ 38  Och ni skall förgås bland nationerna,+ och era fienders land skall förtära er. 39  Men de som blir kvar av er skall på grund av sin missgärning ruttna bort+ i era fienders länder. Ja, också på grund av sina fäders missgärningar+ skall de ruttna bort som de. 40  Och de skall bekänna sin egen missgärning+ och sina fäders missgärning, att de handlade trolöst mot mig, ja, också att de vandrade i opposition mot mig.+ 41  Därför vandrade också jag i opposition mot dem+ och förde dem in i deras fienders land.+ Kanske* kommer då deras oomskurna hjärta+ att ödmjuka sig,+ och de kommer att gottgöra sin missgärning. 42  Då skall jag komma ihåg mitt förbund med Jakob,+ och även mitt förbund med Isak+ och även mitt förbund med Abraham+ skall jag komma ihåg, och landet skall jag komma ihåg. 43  Under tiden skall landet överges av dem och ge gottgörelse för sina sabbater+ medan det ligger öde utan dem och de själva gottgör sin missgärning,+ därför, ja, därför* att de har förkastat mina rättsliga beslut,+ och deras själar har funnit mina stadgar motbjudande.+ 44  Men trots allt detta skall jag, medan de är i sina fienders land, inte förkasta dem+ eller finna dem motbjudande,+ så att jag utrotar dem och bryter mitt förbund+ med dem, ty jag är Jehova, deras Gud. 45  Och jag skall till förmån för dem komma ihåg förbundet med förfäderna+ som jag förde ut ur Egyptens land inför nationernas ögon+ för att visa mig vara deras Gud. Jag är Jehova.’” 46  Dessa är de förordningar och de rättsliga beslut+ och de lagar som Jehova fastställde mellan sig och Israels söner på berget Sinai genom Mose.+

Fotnoter

”värdelösa gudar”. Vg: ”en avgud”.
El.: ”stenfigur”.
El.: ”sjufalt värre”, utan hänsyftning på något tidsmoment.
Ordagr.: ”har brutit sönder brödstaven för er”.
El.: ”dynggudar”. Hebr.: gillulịm, som är besläktat med ett ord för ”dynga” (1Ku 14:10; Sef 1:17).
”era helgedomar”, MLXXVg; SamSy och 53 hebr. hss: ”er helgedom”.
”Kanske (Eller)”, MSam; Sy: ”Och”; saknas i LXX.
därför, ja, därför”. Hebr.: jạ‛an uvejạ‛an. Denna emfatiska fördubbling av konjunktionen jạ‛an förekommer 3 gånger: här, i Hes 13:10 och, utan det kopulativa (sammanbindande) waw (u), i Hes 36:3.