3 Moseboken 23:1–44

23  Och Jehova talade vidare till Mose och sade:  ”Tala till Israels söner och säg till dem: ’Jehovas högtider*+ som ni skall utlysa*+ är heliga sammankomster. Detta är mina högtider:  Sex dagar får arbete utföras, men på den sjunde dagen är det sabbat med fullständig vila,+ en helig sammankomst. Ni får inte utföra något som helst arbete. Det är en sabbat åt Jehova, var ni än bor.+  Detta är Jehovas högtider,+ heliga sammankomster,+ som ni skall utlysa vid deras fastställda+ tider:  I första månaden, på fjortonde dagen i månaden,+ mellan de två kvällarna,* infaller Jehovas påsk.+  Och på femtonde dagen i denna månad firas det osyrade brödets högtid* till Jehovas ära.+ I sju dagar skall ni äta osyrat bröd.+  På den första dagen skall ni hålla en helig sammankomst.+ Inget som helst mödosamt arbete får ni utföra.  Men ni skall frambära eldsoffer åt Jehova i sju dagar. På den sjunde dagen skall det vara en helig sammankomst. Inget som helst mödosamt arbete får ni utföra.’”  Och Jehova talade vidare till Mose och sade: 10  ”Tala till Israels söner och säg till dem: ’När ni kommer in i det land som jag ger er och ni har bärgat dess skörd, då skall ni bära en kärve* av förstlingen+ av er skörd till prästen. 11  Och han skall vifta kärven fram och åter+ inför Jehova för att vinna godkännande åt er. Dagen efter sabbaten skall prästen vifta den fram och åter. 12  Och på den dag då ni viftar kärven fram och åter skall ni frambära en felfri årsgammal ungbagge som brännoffer åt Jehova, 13  och som tillhörande sädesoffer två tiondels efa fint mjöl blandat med olja, som eldsoffer åt Jehova till en rogivande lukt, och som tillhörande dryckesoffer en fjärdedels hin* vin. 14  Och ni får inte äta vare sig bröd eller rostad säd eller ny säd förrän just den dagen,+ inte förrän ni kommer med er Guds offergåva. Det är en stadga till oöverskådlig tid för er från generation till generation, var ni än bor. 15  Och ni skall räkna sju sabbater* från dagen efter sabbaten, från den dag då ni kommer med viftofferskärven.+ Det skall vara fulla veckor. 16  Till dagen efter den sjunde sabbaten skall ni räkna, femtio dagar,+ och ni skall frambära ett nytt sädesoffer+ åt Jehova. 17  Från de orter där ni bor skall ni komma med två bröd+ som ett viftoffer. De skall bestå av två tiondels efa fint mjöl. De skall bakas med surdeg,+ som den första mogna grödan åt Jehova.+ 18  Och tillsammans med bröden skall ni frambära sju felfria årsgamla bagglamm+ och en ungtjur och två baggar. De skall tjäna som ett brännoffer åt Jehova med tillhörande sädesoffer och dryckesoffer, som ett eldsoffer till en rogivande lukt för Jehova. 19  Och ni skall frambära en killing av getterna+ som syndoffer och två årsgamla bagglamm som gemenskapsoffer.+ 20  Och prästen skall vifta dem fram och åter+ som ett viftoffer inför Jehova, tillsammans med bröden av den första mogna grödan och de två bagglammen. De skall vara heliga för Jehova och tillhöra prästen.+ 21  Och på just den dagen skall ni utlysa+ att det skall vara en helig sammankomst för er. Inget som helst mödosamt arbete får ni utföra. Det är en stadga till oöverskådlig tid för er från generation till generation, var ni än bor. 22  Och när ni bärgar skörden i ert land, skall du inte skörda ända ut till kanten av din åker, och de ax som är kvar efter din skörd skall du inte samla upp.+ Du skall lämna kvar dem åt den nödställde+ och den bofaste främlingen.+ Jag är Jehova, er Gud.’” 23  Och Jehova talade vidare till Mose och sade: 24  ”Tala till Israels söner och säg: ’I sjunde månaden,+ på första dagen i månaden, skall det vara en fullständig vila för er, en minnesdag då man stöter i trumpet,+ en helig sammankomst.+ 25  Inget som helst mödosamt arbete får ni utföra, och ni skall frambära ett eldsoffer åt Jehova.’” 26  Och Jehova talade ytterligare till Mose och sade: 27  ”Men på tionde dagen i denna sjunde månad infaller försoningsdagen.+ Det skall vara en helig sammankomst för er, och ni skall späka era själar+ och frambära ett eldsoffer+ åt Jehova. 28  Och ni får inte utföra något som helst arbete på den dagen, ty det är en försoningsdag då det bringas försoning+ för er inför Jehova, er Gud. 29  Varje själ som inte späker sig på den dagen skall utrotas ur sitt folk.+ 30  Och varje själ som utför något som helst arbete på den dagen – den själen skall jag utrota ur hans folks mitt.+ 31  Ni får inte utföra något som helst arbete.+ Det är en stadga till oöverskådlig tid för er från generation till generation, var ni än bor. 32  Det är en sabbat med fullständig vila för er,+ och ni skall späka+ era själar på nionde dagen i månaden, på kvällen. Från kväll till kväll skall ni fira er sabbat.” 33  Och Jehova talade vidare till Mose och sade: 34  ”Tala till Israels söner och säg: ’På femtonde dagen i denna sjunde månad firas lövhyddohögtiden, i sju dagar, till Jehovas ära.*+ 35  På den första dagen är det en helig sammankomst. Inget som helst mödosamt arbete får ni utföra. 36  I sju dagar skall ni frambära eldsoffer åt Jehova. På den åttonde dagen skall det vara en helig sammankomst för er,+ och ni skall frambära eldsoffer åt Jehova. Det är en högtidssammankomst.* Inget som helst mödosamt arbete får ni utföra. 37  Detta är Jehovas högtider,+ som ni skall utlysa som heliga sammankomster,+ då det skall frambäras eldsoffer+ åt Jehova: brännoffret+ och slaktoffrets sädesoffer+ och dryckesoffren+ enligt det som är bestämt för varje dag,* 38  förutom Jehovas sabbater+ och förutom era gåvor+ och alla era löftesoffer+ och alla era frivilliga offer,+ som ni ger åt Jehova. 39  Men på femtonde dagen i sjunde månaden, när ni har samlat in landets avkastning, skall ni fira Jehovas högtid+ i sju dagar.+ På den första dagen är det fullständig vila, och på den åttonde dagen är det fullständig vila.+ 40  Och på den första dagen skall ni ta er frukter av praktfulla träd, blad av palmer+ och grenar av tätgreniga träd och av regnflodsdalens popplar, och ni skall glädja er+ inför Jehova, er Gud, i sju dagar. 41  Och ni skall fira den som en högtid åt Jehova sju dagar om året.+ Som en stadga till oöverskådlig tid i generation efter generation skall ni fira den i sjunde månaden. 42  Ni skall bo i lövhyddor i sju dagar.+ Alla de infödda i Israel skall bo i lövhyddor,+ 43  för att era kommande generationer skall veta+ att jag lät Israels söner bo i lövhyddor när jag förde dem ut ur Egyptens land.+ Jag är Jehova, er Gud.’” 44  Så talade Mose till Israels söner om Jehovas högtider.+

Fotnoter

Ordagr.: ”utropa”.
”högtider”. Hebr.: mō‛ẹdh, vars grundbetydelse är en fastställd tid el. en avtalad plats, en mötesplats.
Se not till 2Mo 12:6.
”högtid”. Hebr.: chagh, som kan vara avlett av ett verb som betyder ”röra sig runt i en cirkel”, ”vara cirkelformad”, och som därför har fått betydelsen ”fira en regelbundet återkommande fest el. högtid”.
El.: ”en gomer”, som motsvarar omkr. 2,2 l.
En hin motsvarar omkr. 3,67 l.
El.: ”veckor”. Hebr.: shabbathọ̄th. Jfr Mt 28:1.
”till Jehovas ära”. El.: ”för Jehova”. Hebr.: laJhowạh. Se Tillägg 1A.
”en högtidssammankomst”. Hebr.: ‛atsẹreth; grek.: exọdion, dvs. en högtid till minne av israeliternas uttåg (exodus) ur Egypten.
El.: ”enligt det dagliga schemat”. Ordagr.: ”en dags sak (arbete) på dess dag”.