3 Moseboken 21:1–24

21  Och Jehova sade vidare till Mose: ”Tala till prästerna, Arons söner, och säg till dem: ’Ingen får orena sig bland sitt folk genom en avliden själ,*+  om det inte är genom en nära släkting till sig, en som står honom nära: genom sin mor, sin far, sin son, sin dotter, sin bror  eller genom sin syster som är jungfru och står honom nära och som inte har blivit en mans hustru; genom henne* får han orena sig.  Han får inte orena sig bland sitt folk genom en kvinna som har en äkta man,* så att han vanhelgar sig.  De får inte raka någon del av sitt huvud skallig,+ och de får inte skära av kanten av sitt skägg,+ och de får inte rista märken på sin kropp.+  De skall vara heliga för sin Gud,+ och de får inte vanhelga sin Guds namn,+ ty de frambär Jehovas eldsoffer, sin Guds bröd,*+ och de skall vara heliga.*+  En prostituerad+ eller en kränkt kvinna får de inte ta till hustru, och en kvinna som är skild+ från sin man får de inte ta till hustru,+ ty han är helig för sin Gud.  Och du skall helga honom,+ ty han är den som frambär din Guds bröd. Han skall vara helig för dig,+ ty jag, Jehova, som helgar er, är helig.+  Om nu dottern till en präst vanhelgar sig genom att utöva prostitution, vanhelgar hon sin far. Hon skall brännas upp i eld.+ 10  Och den som är överstepräst bland sina bröder och har fått smörjelseoljan utgjuten på sitt huvud+ och vars hand är fylld med makt* till att bära prästkläderna,+ han får inte låta sitt huvudhår hänga ovårdat,+ och han får inte riva sönder sina kläder.+ 11  Och han får inte gå in till någon död själ.*+ Han får inte orena sig genom sin far eller sin mor. 12  Och han får inte gå ut ur helgedomen och inte vanhelga sin Guds helgedom,+ ty överlämnandetecknet, hans Guds smörjelseolja,+ är på honom. Jag är Jehova. 13  Och han skall ta till hustru en kvinna som är jungfru.+ 14  En änka eller en frånskild kvinna eller en kränkt kvinna, en prostituerad – ingen av dessa får han ta, utan han skall ta en jungfru av sitt folk till hustru. 15  Och han får inte vanhelga sin avkomma* bland sitt folk,+ ty jag är Jehova som helgar honom.’”+ 16  Och Jehova talade vidare till Mose och sade: 17  ”Tala till Aron och säg: ’Av din avkomma, i denna och kommande generationer, får ingen man som har ett lyte+ träda fram för att frambära sin Guds bröd.+ 18  Ty ingen som helst man som har ett lyte får träda fram: ingen som är blind eller halt eller som har kluven näsa eller har en lem som är för lång,*+ 19  ingen som har en bruten fot eller en bruten hand 20  eller som är puckelryggig eller klent byggd* eller har en ögonsjukdom eller har skabb eller revorm eller har skadade testiklar.+ 21  Av prästen Arons avkomma får ingen man som har ett lyte träda fram för att frambära Jehovas eldsoffer.+ Han har ett lyte. Han får inte träda fram för att frambära sin Guds bröd.+ 22  Han får äta sin Guds bröd av det högheliga+ och av det heliga.+ 23  Men han får inte gå in till förhänget,+ och han får inte träda fram till altaret,+ eftersom han har ett lyte,+ och han får inte vanhelga min helgedom,+ ty jag är Jehova som helgar dem.’”+ 24  Så talade Mose till Aron och hans söner och alla Israels söner.

Fotnoter

Ordagr.: ”för en själ”, dvs. en död själ. Hebr.: lenẹfesh; grek.: En tais psykhais, plur. Jfr noter till v. 11 och 4Mo 6:6. Se Tillägg 4A.
”henne”, M; LXX: ”dem”.
”Han får inte orena sig ... genom en kvinna som har en äkta man”, föreslagen läsart, eftersom texten i M är oklar; LXX: ”Han får inte orena sig plötsligt”; Vg: ”Men inte ens genom en furste bland sitt folk får han orena sig”.
El.: ”mat”.
”heliga”, SamLXXSyVg; M: ”något heligt”.
”och vars hand är fylld med makt (myndighet)”. El.: ”och som är bemyndigad (installerad; insatt i sitt ämbete)”. Hebr.: umillẹ’ ’eth-jadhọ̄; grek.: kai teteleiōmẹnou (LXXThomson: ”och han har blivit invigd”). Se noter till Heb 5:9 och 7:28.
”död själ”. Ordagr.: ”[några] själar av en död”. Hebr.: nafshọth, plur., följt av meth, ”död”; grek.: psykhēi, följt av teteleutēkuiai, perfekt particip av teleutạō, ”dö”, som tillsammans ger innebörden ”död själ”; Sy: ”själ av en död”; Vg: ”någon (en) död”.
Ordagr.: ”sin säd”. Hebr.: zar‛ọ̄ (av zẹra‛).
El.: ”en överflödig lem”.
El.: ”av dvärgväxt”. Möjligen: ”lungsjuk”.