3 Moseboken 19:1–37

19  Och Jehova talade ytterligare till Mose och sade:  ”Tala till Israels söners hela menighet och säg till dem: ’Ni skall visa er vara heliga,+ ty jag, Jehova, er Gud, är helig.+  Var och en av er skall frukta sin mor och sin far,*+ och mina sabbater skall ni hålla.+ Jag är Jehova, er Gud.  Vänd er inte till de värdelösa gudarna,*+ och gör er inte gjutna gudar.+ Jag är Jehova, er Gud.  Om ni nu offrar ett gemenskapsoffer åt Jehova,+ skall ni offra det så att ni vinner godkännande.+  Det skall ätas samma dag som ni offrar det eller dagen därpå, men det som blir över till tredje dagen skall brännas upp i eld.+  Men om det ändå äts på tredje dagen, är det något orent.*+ Det kommer inte att bli godkänt.+  Och den* som äter det skall få svara för sin missgärning,+ ty han har vanhelgat något heligt som tillhör Jehova, och den själen skall utrotas ur sitt folk.  Och när ni bärgar skörden i ert land, skall du inte skörda ända ut till kanten av din åker, och de ax som är kvar efter din skörd skall du inte samla upp.+ 10  Du skall inte heller plocka av det som blir kvar+ i din vingård eller plocka upp nerfallna druvor i din vingård. Åt den nödställde och den bofaste främlingen skall du lämna kvar dem.+ Jag är Jehova, er Gud. 11  Ni skall inte stjäla,+ och ni skall inte bedra,+ och ingen av er skall handla oärligt mot sin landsman.+ 12  Och ni skall inte svära falskt vid mitt namn,+ så att du vanhelgar din Guds namn. Jag är Jehova. 13  Du skall inte handla svekfullt mot din nästa,+ och du skall inte röva från honom.+ En lejd arbetares lön skall inte förbli hos dig över natten till morgonen.+ 14  Du skall inte nedkalla ont över en döv, och framför en blind skall du inte lägga något som han kan snava över.+ Du skall frukta din Gud.+ Jag är Jehova. 15  Ni skall inte handla orätt när ni dömer. Du skall inte behandla den ringe partiskt,+ och du skall inte favorisera en framstående person.+ Med rättvisa skall du döma din landsman. 16  Du skall inte gå omkring bland ditt folk som en baktalare.+ Du skall inte stå efter din nästas blod.+ Jag är Jehova. 17  Du skall inte hata din broder i ditt hjärta.+ Du skall ovillkorligen tillrättavisa din landsman,+ så att du inte kommer att bära på synd tillsammans med honom. 18  Du skall inte hämnas+ och inte hysa agg mot ditt folks söner,+ utan du skall älska din nästa som dig själv.+ Jag är Jehova. 19  Ni skall hålla mina stadgar: Du skall inte korsa två husdjur av olika slag. Du skall inte beså din åker med två slags säd,+ och du skall inte sätta på dig ett klädesplagg av två slags garn som är blandade.+ 20  Om nu en man ligger med en kvinna och får sädesuttömning och hon är en tjänarinna som är bestämd för en annan man men hon inte på något sätt har blivit friköpt eller frigiven, då skall bestraffning* ske.* De* skall inte dödas, eftersom hon inte var frigiven. 21  Och han skall föra fram sitt skuldoffer till Jehova, till mötestältets ingång, en skuldoffersbagge.+ 22  Och prästen skall inför Jehova bringa försoning för honom med skuldoffersbaggen för den synd han har begått, och den synd han har begått skall förlåtas honom.+ 23  Och när ni kommer in i landet och planterar alla slags träd som ger föda, så skall ni betrakta deras frukt som oren, som deras ”förhud”. Under tre år skall de förbli oomskurna för er. Frukten får inte ätas. 24  Och under det fjärde året skall all deras frukt+ helgas åt Jehova under festjubel.+ 25  Men under det femte året får ni äta deras frukt; då kommer deras avkastning att bli större åt er.+ Jag är Jehova, er Gud. 26  Ni skall inte äta någonting med blod i.+ Ni skall inte se efter omen,+ och ni skall inte utöva magi.+ 27  Ni skall inte klippa håret kort vid tinningarna,* och du skall inte förstöra kanten av ditt skägg.+ 28  Och ni skall inte rista märken på er kropp för en avliden själ,*+ och ni skall inte göra något tatueringsmärke på er. Jag är Jehova. 29  Vanhelga inte din dotter genom att låta henne bli en prostituerad,+ så att landet förfaller till prostitution och uppfylls av sedeslöshet.+ 30  Mina sabbater skall ni hålla,+ och ni skall hysa vördnadsfull fruktan för min helgedom.+ Jag är Jehova. 31  Vänd er inte till de spiritistiska medierna,*+ och rådfråga inte de spåkunniga,*+ så att ni blir orena genom dem. Jag är Jehova, er Gud. 32  För grått hår skall du resa dig,+ och du skall visa hänsyn för en gammal människa,+ och du skall frukta din Gud.+ Jag är Jehova. 33  Och om en bofast främling bor hos dig som främling i ert land, skall ni inte behandla honom illa.+ 34  Den bofaste främlingen, som bor som främling hos er, skall för er vara som en infödd bland er. Du skall älska honom som dig själv.+ Ni har ju själva varit bofasta främlingar i Egyptens land.+ Jag är Jehova, er Gud. 35  Ni skall inte handla orätt när ni dömer+ i fråga om mätning, vägning+ eller uppmätning av våta varor. 36  Ni skall ha exakt våg,+ exakta vikter,* en exakt efa och en exakt hin. Jag är Jehova, er Gud, som har fört er ut ur Egyptens land. 37  Så skall ni då följa alla mina stadgar och alla mina rättsliga beslut och handla efter dem.+ Jag är Jehova.’”

Fotnoter

Enl. MVg; LXXSyVgc: ”sin far och sin mor”.
”de värdelösa gudarna”. LXXVg: ”avgudarna”.
El.: ”vederstyggligt”.
”den”, SamLXXSy; M: ”de”.
El.: ”en undersökning”.
Sam tillägger: ”för hans vidkommande”.
”De”, MLXX; Sam: ”Han”.
”håret ... vid tinningarna”. Ordagr.: ”hörnet (kanten) av ert huvud”.
Ordagr.: ”för en själ”, dvs. en död själ. Hebr.: lanẹfesh; grek.: epị psykhēi. Se noter till 21:11 och 4Mo 6:6.
”de spiritistiska medierna”. El.: ”andeskådarna”. Personer genom vilka en spådomsdemon talade. LXX: ”buktalarna”; lat.: mạgos, ”astrologerna”. Se Apg 16:16.
”de spåkunniga”. El.: ”dem som har till yrke att förutsäga händelser”.
Ordagr.: ”stenar”.