3 Moseboken 16:1–34

16  Och Jehova fortsatte att tala till Mose sedan Arons två söner hade dött, de som dog därför att de trädde fram* inför Jehova.+  Och Jehova sade till Mose: ”Tala till din bror Aron och säg att han inte när som helst får gå in på den heliga platsen*+ innanför förhänget,+ framför locket* som är på arken, för då kommer han att dö;+ ty jag skall visa mig i ett moln+ över locket.+  Med detta skall Aron gå in på den heliga platsen:+ med en ungtjur till syndoffer+ och en bagge till brännoffer.+  Han skall sätta på sig den heliga tunikan* av linne+ och ha linnebenkläderna+ på sin kropp, och han skall binda linneskärpet+ om sig och vira linneturbanen+ om huvudet. Det är heliga kläder.+ Och han skall bada sin kropp i vatten+ och sätta dem på sig.  Och från Israels söners menighet+ skall han ta två bockkillingar av getterna till syndoffer+ och en bagge till brännoffer.+  Och Aron skall frambära syndofferstjuren som är avsedd för honom,+ och han skall bringa försoning*+ för sig+ och sitt hus.+  Och han skall ta de två bockarna* och ställa dem inför Jehova vid ingången till mötestältet.  Och Aron skall dra lott+ om de två bockarna, den ena lotten för Jehova och den andra lotten för Ạsasel.*+  Och Aron skall frambära den bock som lotten+ för Jehova föll på, och han skall offra den som syndoffer.+ 10  Men den bock som lotten för Ạsasel föll på skall ställas levande inför Jehova för att det skall bringas försoning för den och för att den skall sändas+ i väg för Ạsasel ut i vildmarken.+ 11  Och Aron skall frambära syndofferstjuren som är avsedd för honom* och bringa försoning för sig och sitt hus, och han skall slakta syndofferstjuren som är avsedd för honom.+ 12  Och han skall ta fyrfatet+ fullt med brinnande eldkol från altaret+ inför Jehova, och båda händerna+ fulla med finstött välluktande rökelse,*+ och han skall bära in det innanför förhänget.+ 13  Han skall också lägga rökelsen på elden inför Jehova,+ och molnet av rökelsen skall breda ut sig över arklocket,+ som är på Vittnesbördet,*+ för att han inte skall dö. 14  Och han skall ta något av tjurens blod+ och stänka det med sitt finger framför locket* på östra sidan, och han skall stänka+ något av blodet med sitt finger sju gånger framför locket.+ 15  Och han skall slakta syndoffersbocken som är avsedd för folket,+ och han skall bära in dess blod innanför förhänget+ och göra med dess blod+ på samma sätt som han gjorde med tjurens blod, och han skall stänka det mot locket* och framför locket. 16  Och han skall bringa försoning för den heliga platsen och rena den från* Israels söners orenheter+ och deras överträdelser,* ja, från alla deras synder,+ och så skall han göra med mötestältet, som står hos dem mitt ibland deras orenheter. 17  Och ingen annan människa* får vara i mötestältet från det han går in för att bringa försoning på den heliga platsen till dess han kommer ut, och han skall bringa försoning för sig+ och för sitt hus och för Israels hela församling.*+ 18  Och han skall gå ut till altaret+ som står inför Jehova och bringa försoning* för det, och han skall ta något av tjurens blod och något av bockens blod och stryka det på altarhornen runt om.+ 19  Han skall också stänka+ något av blodet på altaret med sitt finger sju gånger och rena det och helga det från Israels söners orenheter. 20  När han är färdig med att bringa försoning+ för den heliga platsen och mötestältet och altaret, skall han föra fram den levande bocken.+ 21  Och Aron skall lägga båda händerna+ på den levande bockens huvud och över den bekänna+ Israels söners alla missgärningar+ och alla deras överträdelser, ja, alla deras synder,+ och han skall lägga dem på bockens huvud+ och sända i väg den ut i vildmarken+ genom en man som står redo.+ 22  Och bocken skall på sig bära alla deras missgärningar+ till ett öde land,+ och han skall sända i väg bocken ut i vildmarken.+ 23  Och Aron skall gå in i mötestältet och ta av sig linnekläderna som han tog på sig när han gick in på den heliga platsen, och han skall lägga dem där.+ 24  Och han skall bada sin kropp i vatten+ på en helig plats+ och sätta på sig sina kläder+ och komma ut och frambära sitt brännoffer+ och folkets brännoffer+ och bringa försoning för sig och för folket.*+ 25  Och fettet av syndoffret skall han bränna på altaret.+ 26  Och den+ som sände i väg bocken för Ạsasel+ skall tvätta sina kläder och bada sin kropp i vatten,+ och därefter får han komma in i lägret. 27  Men syndofferstjuren och syndoffersbocken, vilkas blod bars in för att bringa försoning på den heliga platsen, skall föras ut utanför lägret, och deras hudar och deras kött och deras orenlighet skall man bränna upp i eld.+ 28  Och den som bränner upp detta skall tvätta sina kläder och bada sin kropp i vatten, och därefter får han komma in i lägret. 29  Och det skall tjäna som en stadga till oöverskådlig tid* för er:+ I sjunde månaden,* på tionde dagen i månaden,+ skall ni späka era själar,+ och ni skall inte utföra något som helst arbete,+ varken den infödde* eller den bofaste främlingen* som bor som främling mitt ibland er. 30  Ty på denna dag skall det bringas försoning*+ för er för att förklara er rena. Ni skall bli rena från alla era synder inför Jehova.+ 31  Det är en sabbat+ med fullständig vila* för er, och ni skall späka era själar. Det är en stadga till oöverskådlig tid. 32  Och den präst som blir smord*+ och vars hand fylls med makt* för att han skall tjänstgöra som präst+ i sin fars ställe+ skall bringa försoning och sätta på sig linnekläderna.+ De är heliga kläder.+ 33  Och han skall bringa försoning för den heliga helgedomen,+ och för mötestältet+ och för altaret+ skall han bringa försoning, och för prästerna och för allt folket i församlingen skall han bringa försoning.+ 34  Och detta skall tjäna som en stadga till oöverskådlig tid för er,+ för att bringa försoning för Israels söner en gång om året med avseende på alla deras synder.”+ Och han gjorde så som Jehova hade befallt Mose.

Fotnoter

”därför att de trädde fram”, MSam; LXXSyVg: ”därför att de frambar främmande (olovlig) eld”. Se 10:1; 4Mo 3:4.
”den heliga platsen”. Hebr.: haqqọdhesh.
locket (försoningslocket, försoningsstället, nådastolen)”. Hebr.: hakkappọreth; grek.: tou hilastērịou; lat.: propitiatọrio. Se not till Heb 9:5.
Dvs. den långa skjortliknande klädnaden.
”och han skall bringa försoning”. Hebr.: wekhippẹr.
El.: ”de två bockkillingarna”; jfr v. 5.
”för Asasel”, M(hebr.: la‛Aza’zẹl)Sam; LXX: ”för den som sänder bort (avvänder) ont”; lat.: cạpro emissạrio, ”för den bock som sänds bort”, ”för syndabocken”.
LXX tillägger: ”och för hans hus enbart”.
”rökelse”. Hebr.: qetọreth; lat.: incẹnsum.
Vittnesbördet”. Hebr.: ha‛edhụth; grek.: tōn martyrịōn, plur.; lat.: testimọnium.
framför locket (försoningsstället, nådastolen)”. Hebr.: ‛al-penẹ̄ hakkappọreth; LXX: ”på försoningsstället”; Vg: ”i riktning mot försoningsstället”. Se v. 2.
mot (i riktning mot) locket (försoningsstället, nådastolen)”. Hebr.: ‛al-hakkappọreth; grek.: epị to hilastẹ̄rion, försoningsstället”; lat.: e regiọne orạculi, alldeles mitt emot oraklet”.
”och rena den från”. El.: ”på grund av”. Hebr.: min, ”från”.
El.: ”uppror”.
El.: ”jordemänniska”. Hebr.: ’adhạm.
”hela församling”. Hebr.: kol-qehạl.
”och bringa försoning”. Hebr.: wekhippẹr.
”för sig och för sitt hus och för folket samt för prästerna”, LXX.
”till oöverskådlig tid”. Hebr.: ‛ōlạm, ett ord som betecknar en lång tidsperiod av okänd varaktighet.
Se Tillägg 8B.
”varken den infödde”. Hebr.: ha’ezrạch; lat.: sịve indịgena.
”eller den bofaste främlingen”. Hebr.: wehaggẹr; lat.: sịve ạdvena.
Ordagr.: ”Ty på denna dag skall han bringa försoning”. LXX har liknande lydelse.
El.: ”med högtidlighållande av sabbaten”.
Enl. SyVg; M: ”som han (man) smörjer”; LXX: ”som de smörjer”.
Enl. Vg; M: ”vars hand han (man) fyller med makt”; LXX: ”vars händer de fullkomnar (fyller med makt)”.