3 Moseboken 14:1–57

14  Och Jehova talade vidare till Mose och sade:  ”Detta skall vara lagen för den spetälske+ på den dag hans rening fastställs, när han skall föras till prästen.+  Och prästen skall gå ut utanför lägret, och prästen skall titta efter; och om angreppet av spetälska har blivit botat+ hos den spetälske,  så skall prästen ge befallning; och han* skall för att rena sig ta två levande rena fåglar+ och cederträ+ och kermesrött garn*+ och ịsop.+  Och prästen skall ge befallning, och den ena fågeln skall slaktas* över ett lerkärl med friskt vatten.*+  Vad den levande fågeln beträffar, skall han ta den och cederträet och det kermesröda garnet och ịsopen, och han skall doppa detta och den levande fågeln i blodet från den fågel som slaktades över det friska vattnet.  Sedan skall han stänka+ det sju gånger+ på den som håller på att rena sig från spetälskan, och han skall förklara honom ren,+ och han skall sända i väg den levande fågeln över det öppna fältet.*+  Och den som håller på att rena sig skall tvätta sina kläder+ och raka av allt sitt hår och bada+ i vatten, och han skall vara ren, och därefter får han komma in i lägret. Men han skall bo utanför sitt tält i sju dagar.+  Och på sjunde dagen skall han raka av allt sitt hår på huvudet+ och hakan och ögonbrynen. Ja, han skall raka av allt sitt hår och tvätta sina kläder och bada sin kropp i vatten, och han skall vara ren. 10  Och på åttonde+ dagen skall han ta två felfria ungbaggar* och ett årsgammalt felfritt tacklamm+ och tre tiondels efa fint mjöl, blandat med olja, till sädesoffer+ och en log* olja.+ 11  Och prästen som förklarar honom ren skall föra fram* mannen som håller på att rena sig, och allt det övriga, inför Jehovas ansikte vid ingången till mötestältet. 12  Och prästen skall ta den ena ungbaggen och offra den som skuldoffer+ tillsammans med logmåttet+ olja och vifta detta fram och åter som ett viftoffer+ inför Jehova. 13  Och han skall slakta ungbaggen på den plats+ där man slaktar* syndoffret och brännoffret, på en helig plats,+ ty skuldoffret, liksom syndoffret, tillhör prästen.+ Det är högheligt. 14  Och prästen skall ta något av skuldoffrets blod och stryka det på högra örsnibben på den som håller på att rena sig och på tummen på hans högra hand och på stortån på hans högra fot.+ 15  Och prästen skall ta något av logmåttet+ olja och hälla det i sin vänstra hand. 16  Och prästen skall doppa sitt högra finger i oljan som han har i sin vänstra hand och stänka något av oljan med fingret sju gånger+ inför Jehova. 17  Och av resten av oljan som prästen har i handen skall han stryka något på högra örsnibben på den som håller på att rena sig och på tummen på hans högra hand och på stortån på hans högra fot ovanpå blodet från skuldoffret.+ 18  Och det som är kvar av oljan i prästens hand skall han stryka på huvudet på den som håller på att rena sig, och prästen skall bringa försoning+ för honom inför Jehova. 19  Och prästen skall frambära syndoffret+ och bringa försoning för den som håller på att rena sig från sin orenhet, och därefter skall han slakta brännoffret. 20  Och prästen skall offra brännoffret och sädesoffret+ på altaret, och prästen+ skall bringa försoning för honom,+ och han skall vara ren.+ 21  Men om han är av de ringa+ och han inte har råd,*+ så skall han ta en ungbagge till skuldoffer som viftoffer, för att det skall bringas försoning för honom, och en tiondels efa fint mjöl, blandat med olja, till sädesoffer och ett logmått olja 22  och två turturduvor+ eller två unga duvor,* efter vad han har råd med, och den ena skall tjäna som syndoffer och den andra som brännoffer. 23  Och på åttonde dagen+ skall han komma med detta till prästen vid mötestältets ingång+ inför Jehova för att få sin rening fastställd.+ 24  Och prästen skall ta skuldoffersungbaggen+ och logmåttet olja, och prästen skall vifta detta fram och åter som ett viftoffer inför Jehova.+ 25  Och han skall slakta skuldoffersungbaggen, och prästen skall ta något av skuldoffrets blod och stryka det på högra örsnibben på den som håller på att rena sig och på tummen på hans högra hand och på stortån på hans högra fot.+ 26  Och prästen skall hälla något av oljan i sin vänstra hand.+ 27  Och prästen skall med sitt högra finger stänka+ något av oljan som han har i sin vänstra hand sju gånger inför Jehova. 28  Och prästen skall stryka något av oljan, som han har i handen, på högra örsnibben på den som håller på att rena sig och på tummen på hans högra hand och på stortån på hans högra fot ovanpå det ställe där blodet från skuldoffret är.+ 29  Och det som är kvar av oljan i prästens hand skall han stryka på huvudet+ på den som håller på att rena sig för att bringa försoning för honom inför Jehova. 30  Och han skall frambära den ena av turturduvorna eller av de unga duvorna, efter vad han har råd med,+ 31  den ena av dem som han har råd med som syndoffer+ och den andra som brännoffer+ tillsammans med sädesoffret, och prästen skall bringa försoning+ för den som håller på att rena sig inför Jehova. 32  Detta är lagen för den som har varit angripen av spetälska och som inte har tillräckliga medel när hans rening fastställs.” 33  Och Jehova talade vidare till Mose och Aron och sade: 34  ”När ni kommer in i Kạnaans land,+ som jag ger er till besittning,+ och jag låter ett angrepp av spetälska komma på ett hus i det land ni får till besittning,+ 35  då skall den som huset tillhör komma och underrätta prästen och säga: ’Något som för mig ser ut som ett angrepp av spetälska har visat sig på huset.’ 36  Och prästen skall ge befallning, och man skall utrymma huset innan prästen går in för att se på angreppet, så att han inte förklarar allt som är i huset orent, och därefter skall prästen gå in för att se på huset. 37  När han har sett på angreppet, och om angreppet är på husets väggar, med gulgröna eller rödaktiga fördjupningar som ser ut att vara lägre än väggytan, 38  då skall prästen gå ut ur huset, till husets ingång, och stänga+ huset* för sju dagar. 39  Och prästen skall komma tillbaka på sjunde dagen och titta efter;+ och om angreppet har brett ut sig på husets väggar, 40  så skall prästen ge befallning, och man skall riva+ ut de stenar som angreppet finns på och kasta dem utanför staden på en oren plats. 41  Och han skall låta skrapa huset* runt om invändigt, och lerbruket som man har huggit bort* skall man hälla på en oren plats utanför staden. 42  Och man skall ta andra stenar och sätta in dem på de förra stenarnas plats, och man* skall ta annat lerbruk och putsa huset. 43  Men om angreppet kommer tillbaka och bryter ut på huset, sedan man har rivit ut stenarna och sedan man har huggit bort* putsen på huset och putsat det, 44  då skall prästen+ gå in och titta efter; och om angreppet har brett ut sig på huset, är det elakartad spetälska+ på huset. Det är orent. 45  Och han skall låta riva ner huset med dess stenar och dess trävirke och allt lerbruket på huset och låta föra ut det till en oren plats utanför staden.+ 46  Men den som går in i huset någon av de dagar det hålls stängt+ skall vara oren ända till kvällen,+ 47  och den som lägger sig i huset skall tvätta sina kläder,+ och den som äter i huset skall tvätta sina kläder. 48  Men kommer prästen och ser på huset, och se, angreppet har inte brett ut sig på huset sedan det blivit putsat, då skall prästen förklara huset rent, ty angreppet har blivit läkt.+ 49  Och för att rena huset från synd skall han ta två fåglar+ och cederträ+ och kermesrött garn+ och ịsop. 50  Och han skall slakta den ena fågeln över ett lerkärl med friskt vatten.+ 51  Och han skall ta cederträet och ịsopen+ och det kermesröda garnet och den levande fågeln och doppa alltsammans i blodet från den slaktade fågeln och i det friska vattnet, och han skall stänka det+ i riktning mot huset sju gånger.+ 52  Och han skall rena huset från synd med fågelns blod och det friska vattnet och den levande fågeln och cederträet och ịsopen och det kermesröda garnet. 53  Och han skall sända i väg den levande fågeln utanför staden ut på öppna fältet och bringa försoning+ för huset, och det skall vara rent. 54  Detta är lagen om varje angrepp av spetälska+ och om onormalt håravfall+ 55  och om spetälska på klädesplagg+ och på hus 56  och om utslag och skorv och fläckar,+ 57  för att ge anvisningar+ om när något är orent och när något är rent.* Detta är lagen om spetälska.”+

Fotnoter

”han”, MVg; SamLXXSy: ”de”.
”kermesrött garn”. Kermes är ett färgämne från kermessköldlusen.
Ordagr.: ”och han skall slakta den ena fågeln”, M; SamLXXSy: ”och de skall slakta den ena fågeln”.
Ordagr.: ”levande vatten”.
Ordagr.: ”över fältets (markens) ansikte (yta)”.
SamLXX tillägger: ”ett år gamla”.
En log motsvarar omkr. 0,31 l.
”föra fram”. Ordagr.: ”ställa”.
Ordagr.: ”där han slaktar”, M; SamLXX: ”där de slaktar”.
Ordagr.: ”och hans hand inte når (får fatt i) [det]”. Liknande uttryck används i v. 22, 30–32.
”unga duvor”. Ordagr.: ”söner av en duva”.
El.: ”sätta huset i karantän”.
”Och de skall skrapa huset”, SamLXXSy.
”man har huggit bort”, M; TOSy: ”man har skrapat av”.
El.: ”han”, dvs. prästen.
”sedan man har huggit bort”, M; TOLXXSy: ”sedan man har skrapat av”.
”om när något är orent och när något är rent”. Ordagr.: ”på det orenas dag och på det renas dag”.