3 Moseboken 13:1–59

13  Och Jehova talade vidare till Mose och Aron och sade:  ”Om någon* får utslag eller skorv+ eller en fläck på kroppens* hud och det utvecklas till något som liknar ett angrepp av spetälska*+ på kroppens hud, så skall han föras till prästen Aron eller till en av hans söner, prästerna.+  Och prästen skall titta på det angripna stället på kroppens hud.+ När håret på det angripna stället har övergått i vitt och angreppet ser ut att ligga djupare än kroppens hud, är det ett angrepp av spetälska. Och prästen skall titta på det, och han skall förklara honom oren.  Men om fläcken på kroppens hud är vit och den inte ser ut att ligga djupare än huden och dess hår inte har övergått i vitt, så skall prästen sätta den angripne i karantän+ i sju dagar.  Och prästen skall titta på honom på sjunde dagen, och om angreppet har stannat av, efter vad det ser ut, och angreppet inte har brett ut sig på huden, så skall prästen sätta honom i karantän+ i ytterligare sju dagar.  Och prästen skall titta på honom på sjunde dagen för andra gången, och om det angripna stället har blivit matt och angreppet inte har brett ut sig på huden, så skall prästen förklara honom ren. Det var skorv. Och han skall tvätta sina kläder och vara ren.  Men om skorven otvetydigt har brett ut sig på huden efter det att han visade sig för prästen för att få sin rening fastställd, skall han för andra gången visa sig för prästen,+  och prästen skall titta efter; och om skorven har brett ut sig på huden, så skall prästen förklara honom oren. Det är spetälska.+  Om det utvecklas ett angrepp av spetälska hos någon, skall han föras till prästen. 10  Och prästen skall titta efter;+ och om det är ett vitt utslag på huden och det har gjort håret vitt och det är levande rått kött+ i utslaget, 11  är det kronisk spetälska+ på kroppens hud, och prästen skall förklara honom oren. Han skall inte sätta honom i karantän,+ ty han är oren. 12  Om nu spetälskan otvetydigt bryter ut på huden, och spetälskan täcker hela huden hos den angripne, från huvud till fot, så vitt prästens ögon kan se, 13  och prästen har tittat efter, och se, spetälskan täcker hela hans kropp, då skall han förklara den angripne ren.* Alltsammans har övergått i vitt. Han är ren. 14  Men den dag då levande kött visar sig på honom skall han vara oren. 15  Och prästen+ skall se på det levande köttet, och han skall förklara honom oren. Det levande köttet är orent. Det är spetälska.+ 16  Men om det levande köttet går tillbaka och det förändras till vitt, skall han komma till prästen. 17  Och prästen skall titta på honom,+ och om det angripna stället har förändrats till vitt, så skall prästen förklara den angripne ren. Han är ren. 18  Och om det utvecklas en böld+ på kroppens hud och den blir läkt, 19  och det på böldens plats har utvecklats ett vitt utslag eller en rödvit fläck, skall han visa sig för prästen. 20  Och prästen skall titta efter,+ och om fläcken ser ut att vara lägre än huden och dess hår har övergått i vitt, så skall prästen förklara honom oren. Det är ett angrepp av spetälska. Den har brutit ut i bölden. 21  Men om prästen tittar på fläcken, och se, det finns inget vitt hår på den och den ligger inte djupare än huden och den är matt, då skall prästen sätta honom i karantän+ i sju dagar. 22  Och om den otvetydigt breder ut sig på huden, så skall prästen förklara honom oren. Det är ett angrepp av spetälska. 23  Men om fläcken står stilla på sin plats och inte har brett ut sig, är det inflammation+ till följd av bölden, och prästen skall förklara honom ren.+ 24  Eller om det uppstår ett brännsår på kroppens hud, och det råa köttet i brännsåret blir en rödvit eller en vit fläck, 25  så skall prästen titta på det; och om håret på fläcken har förändrats till vitt och den ser ut att ligga djupare än huden, är det spetälska. Den har brutit ut i brännsåret, och prästen skall förklara honom oren. Det är ett angrepp av spetälska. 26  Men om prästen tittar på det, och se, det finns inget vitt hår på fläcken och den är inte lägre än huden och den är matt, då skall prästen sätta honom i karantän i sju dagar. 27  Och prästen skall titta på honom på sjunde dagen. Om det otvetydigt breder ut sig på huden, så skall prästen förklara honom oren. Det är ett angrepp av spetälska. 28  Men om fläcken står stilla på sin plats och inte har brett ut sig på huden och den är matt, är det ett utslag i brännsåret, och prästen skall förklara honom ren, ty det är en inflammation i brännsåret. 29  Och om det hos en man eller en kvinna utvecklas ett angrepp av en hudsjukdom på huvudet eller på hakan, 30  så skall prästen+ se på det angripna stället; och om det ser ut att ligga djupare än huden och håret är gult och glest på det, så skall prästen förklara den angripne oren. Det är ett onormalt håravfall.+ Det är spetälska på huvudet eller på hakan. 31  Men om prästen ser på angreppet av onormalt håravfall, och se, det ser inte ut att ligga djupare än huden och det finns inget svart hår på det, då skall prästen sätta den som är angripen av onormalt håravfall i karantän+ i sju dagar.+ 32  Och prästen skall titta på angreppet på sjunde dagen; och om det onormala håravfallet inte har brett ut sig och inget gult hår har utvecklats på det och stället med det onormala håravfallet+ inte ser ut att ligga djupare än huden, 33  så skall han låta raka sig, men han skall inte låta raka stället med det onormala håravfallet,+ och prästen skall sätta den som har det onormala håravfallet i karantän i ytterligare sju dagar. 34  Och prästen skall titta på stället med det onormala håravfallet på sjunde dagen, och om det onormala håravfallet inte har brett ut sig på huden och stället inte ser ut att ligga djupare än huden, så skall prästen förklara honom ren,+ och han skall tvätta sina kläder och vara ren. 35  Men om det onormala håravfallet otvetydigt breder ut sig på huden efter det att hans rening har fastställts, 36  så skall prästen+ se på honom; och om det onormala håravfallet har brett ut sig på huden, behöver prästen inte undersöka om det finns gult hår; han är oren. 37  Men om det onormala håravfallet efter vad det ser ut har stannat av och det har vuxit svart hår på stället, så har det onormala håravfallet blivit läkt. Han är ren, och prästen skall förklara honom ren.+ 38  Och om det hos en man eller en kvinna utvecklas fläckar,+ vita fläckar, på kroppens hud, 39  så skall prästen+ titta efter; och om fläckarna på kroppens hud är mattvita, är det ett ofarligt utslag. Det har brutit ut på huden. Han är ren. 40  Och om en mans huvud blir skalligt,+ är det flintskallighet. Han är ren. 41  Och om hans huvud blir skalligt framifrån,* är det framskallighet. Han är ren. 42  Men om det utvecklas ett rödvitt angrepp av en hudsjukdom på hans skalliga hjässa eller panna, är det spetälska som bryter ut på hans skalliga hjässa eller panna. 43  Och prästen+ skall titta på honom; och om det är ett utslag av det rödvita angreppet på hans skalliga hjässa eller panna och det ser ut som spetälska på kroppens hud, 44  är han spetälsk.* Han är oren. Prästen skall förklara honom oren. Han är angripen av spetälska på huvudet. 45  Och den som är angripen av spetälska skall gå med sönderrivna kläder.+ Hans huvudhår skall hänga ovårdat,+ och han skall täcka över mustaschen*+ och ropa: ’Oren, oren!’+ 46  Alla de dagar han är angripen skall han vara oren. Han är oren. Han skall bo för sig själv och ha sin bostad utanför lägret.+ 47  Och om det utvecklas ett angrepp av spetälska på ett klädesplagg, vare sig det är ett plagg av ull eller av lin, 48  eller på varp+ eller väft av lin eller ull, eller på ett skinn eller vad det vara må som är gjort av skinn,+ 49  och angreppet är gulgrönt eller rödaktigt på klädesplagget eller skinnet eller varpen eller väften eller på föremålet av skinn, vad det än är, så är det ett angrepp av spetälska, och det skall visas för prästen. 50  Och prästen+ skall se på angreppet, och han skall lägga det angripna i karantän+ i sju dagar. 51  När han har sett på det angripna på sjunde dagen och har funnit att angreppet har brett ut sig på klädesplagget eller på varpen eller väften+ eller på skinnet – vilket bruk skinnet än kan vara berett för – då är angreppet elakartad spetälska.+ Det är orent. 52  Och han skall bränna klädesplagget eller varpen eller väften av ull eller lin,+ eller föremålet av skinn, vad det än är, som angreppet kan utvecklas på, ty det är elakartad+ spetälska. Det skall brännas upp i eld. 53  Men om prästen tittar efter, och se, angreppet har inte brett ut sig på klädesplagget eller på varpen eller väften eller på föremålet av skinn,+ vad det än är, 54  då skall prästen ge befallning om att man skall tvätta det som angreppet finns på, och han skall lägga det i karantän i sju dagar en andra gång. 55  Och prästen skall titta på det angripna stället sedan det har tvättats ur, och om angreppet inte har ändrat utseende är det orent, även om angreppet inte har brett ut sig. Du skall bränna upp det i eld. Det är en fördjupning på ett trådslitet stycke antingen på dess undersida eller på dess översida. 56  Men om prästen har tittat efter, och se, det angripna stället är matt sedan det har tvättats ur, då skall han riva bort det från klädesplagget eller skinnet eller varpen eller väften. 57  Men om det fortfarande visar sig på klädesplagget eller på varpen eller väften+ eller på föremålet av skinn, vad det än är, så håller det på att bryta ut. Du skall i eld bränna upp+ vad det än är som angreppet finns på. 58  Vad beträffar klädesplagget eller varpen eller väften eller föremålet av skinn, vad det än är, som du tvättar, så skall det tvättas en andra gång när angreppet har försvunnit från dem, och det skall vara rent. 59  Detta är lagen om angrepp av spetälska på ett klädesplagg av ull eller av lin+ eller på varp eller väft eller på ett föremål av skinn, vad det än är, för att man skall förklara det rent eller orent.”

Fotnoter

Det bibliska begreppet ”spetälska” omfattar bland annat den infektionssjukdom som inom medicinen i dag kallas ”lepra” och som orsakas av leprabacillen, även kallad Hansens bacill.
Ordagr.: ”köttets”.
Ordagr.: ”en människa”.
Ordagr.: ”förklara angreppet rent”. Dvs. sjukdomen smittar inte.
Ordagr.: ”från kanten av hans ansikte”.
Ordagr.: ”en spetälsk man”.
El.: ”överläppen”.