3 Moseboken 11:1–47

11  Och Jehova talade vidare till Mose och Aron och sade till dem:  ”Tala till Israels söner och säg: ’Detta är de levande skapelser som ni får äta+ av alla de fyrfotadjur som är på jorden:  Alla skapelser bland fyrfotadjuren som har helt kluvna klövar och som idisslar,* dem får ni äta.+  Det är bara dessa ni inte får äta bland dem som idisslar och dem som har klövar: kamelen, för den idisslar men har inte klövar. Den är oren för er.+  Också klippgrävlingen,*+ för den idisslar men har inte klövar. Den är oren för er.  Också haren,+ för den idisslar, men den har inte klövar. Den är oren för er.  Också svinet,+ för det har helt kluvna klövar, men det idisslar inte. Det är orent för er.  Ni får inte äta av deras kött, och ni får inte röra vid deras döda kroppar.+ De är orena för er.+  Detta får ni äta av allt som är i vattnet:+ Allt som har fenor och fjäll+ i vattnet, i haven och i floderna,* det får ni äta. 10  Men allt i haven och floderna som inte har fenor och fjäll – av alla smådjur som det vimlar av i vattnet och av varje levande själ* som är i vattnet – det är något vämjeligt för er. 11  Ja, de skall vara något vämjeligt för er. Ni får inte äta något av deras kött,+ och ni skall vämjas vid deras döda kroppar. 12  Allt i vattnet som inte har fenor och fjäll är något vämjeligt för er. 13  Och dessa skall ni vämjas vid bland de flygande skapelserna.+ De får inte ätas. De är något vämjeligt: örnen+ och fiskgjusen* och grågamen, 14  och den röda gladan och den bruna gladan+ enligt dess art,* 15  och alla korpar+ enligt deras art, 16  och strutsen*+ och ugglan* och måsen och falken enligt dess art, 17  och den lilla ugglan* och skarven och hornugglan,+ 18  och svanen* och pelikanen och gamen,+ 19  och storken, hägern enligt dess art, och härfågeln och fladdermusen.+ 20  Alla bevingade, fyrbenta smådjur som det vimlar av är något vämjeligt för er.+ 21  Det är bara dessa ni får äta av alla de bevingade, fyrbenta smådjur som det vimlar av: de som ovanför sina fötter har* hoppben att hoppa med på jorden. 22  Dessa får ni äta av dem: vandringsgräshoppan*+ enligt dess art och solạm-gräshoppan*+ enligt dess art och syrsan enligt dess art och chaghạv-gräshoppan*+ enligt dess art. 23  Men alla andra bevingade smådjur som det vimlar av och som har fyra ben är något vämjeligt+ för er. 24  Genom dessa skulle ni därför orena er. Var och en som rör vid deras döda kroppar skall vara oren ända till kvällen.+ 25  Och var och en som bär bort en sådan död kropp skall tvätta+ sina kläder och vara oren ända till kvällen. 26  Och alla de fyrfotadjur som har klövar, men inte helt kluvna, och som inte idisslar, de är orena för er. Var och en som rör vid dem blir oren.+ 27  Och alla de fyrbenta levande skapelser som går på tassar är orena för er. Var och en som rör vid deras döda kroppar skall vara oren ända till kvällen. 28  Och den som bär bort en sådan död kropp+ skall tvätta sina kläder+ och vara oren ända till kvällen. De är orena för er. 29  Och dessa är orena för er bland de smådjur som det vimlar av på jorden:+ blindråttan och springråttan+ och ödlan* enligt dess art, 30  och skivfingergeckon och den stora ödlan och vattenödlan och sandödlan och kameleonten.* 31  Dessa är orena för er bland alla de smådjur som det vimlar av.+ Var och en som rör vid dem när de är döda skall vara oren ända till kvällen.+ 32  Och allt som ett sådant dött djur faller på blir orent, vare sig det är ett träkärl+ eller ett klädesplagg eller ett skinn+ eller säckväv.+ Varje kärl som används till något behov skall läggas i vatten, och det skall vara orent ända till kvällen. Sedan är det rent igen. 33  Faller ett sådant djur i ett lerkärl+ blir allt som är i det orent, och kärlet skall ni slå sönder.+ 34  All mat som annars kan ätas och som vatten från kärlet kommer på blir oren, och all dryck som annars kan drickas blir i ett sådant kärl oren. 35  Och allt som en sådan död kropp faller på blir orent. Det må vara ugn eller krukställ, så skall det brytas ner. De är orena, och de skall vara orena för er. 36  Bara en källa och en cistern med uppsamlat vatten skall förbli rena, men den som rör vid den döda kroppen blir oren. 37  Och skulle en sådan död kropp falla på något slags utsäde, något som skall sås, är det rent. 38  Men om vatten skulle hällas på utsäde och något av en sådan död kropp har fallit på det, är det orent för er. 39  Om nu ett fyrfotadjur som tjänar som mat åt er skulle dö, skall den som rör vid dess döda kropp vara oren ända till kvällen.+ 40  Och den som äter+ något av den döda kroppen skall tvätta sina kläder och vara oren ända till kvällen, och den som bär bort en sådan död kropp skall tvätta sina kläder och vara oren ända till kvällen. 41  Och alla smådjur som det vimlar av på jorden är något vämjeligt.+ De får inte ätas. 42  Ingen skapelse som går på buken*+ och ingen skapelse som går på fyra eller flera fötter, av alla de smådjur som det vimlar av på jorden, får ni äta, eftersom de är något vämjeligt.+ 43  Gör inte era själar vämjeliga genom något av de smådjur som det vimlar av. Ni skall inte orena er genom dem och så bli orena genom dem.+ 44  Ty jag är Jehova, er Gud.+ Ni skall helga er, och ni skall visa er vara heliga,+ ty jag är helig.+ Ni skall alltså inte orena era själar genom något av de smådjur som rör sig på jorden. 45  Ty jag är Jehova som för er upp från Egyptens land för att visa mig vara Gud för er.+ Och ni skall visa er vara heliga,+ ty jag är helig.+ 46  Detta är lagen om fyrfotadjuren och de flygande skapelserna och varje levande själ som rör sig i vattnet+ och om varje själ av de skapelser som det vimlar av på jorden, 47  för att ni skall göra skillnad+ mellan orent och rent och mellan de levande skapelser som får ätas och de levande skapelser som inte får ätas.’”

Fotnoter

”idisslar”. Ordagr.: ”för (stöter) upp det tuggade”.
El.: ”kaninen”.
Ordagr.: ”regnfloderna”.
”själ”. Hebr.: nẹfesh; grek.: psykhẹ̄s; syr.: nafsha’.
Ordagr.: ”brytaren”, ”den som bryter sönder”, en rovfågel.
Se not till 1Mo 1:11.
”strutsen”. Hebr.: bath hajja‛anạh, som anses betyda antingen ”den giriges (glupskes) dotter” eller ”den ofruktbara jordens dotter”.
Möjligen ”dvärguven”. LXXVg: ”nattugglan”.
Hebr.: kōs. Anses vara minervaugglan, Athene noctua.
”svanen”, Vg; LXX(grek.: porfyrịōna): ”purpurhönan”.
”som ... har”, LXXSyVg; M: ”som ... inte [har]”. Jfr v. 23.
Hebr.: chaghạv, möjligen en hoppande gräshoppsart och inte en flygande.
En ätlig gräshoppsart. Hebr.: sol‛ạm.
En fullt utvecklad gräshoppa med vingar.
”ödlan”, M; LXX: ”ödlan (ökenvaranen, landkrokodilen)”; Vg: ”krokodilen”.
”mullvaden”, LXXVg.
”buken”. I Gins., BHS och många hebr. hss är den tredje bokstaven, waw (ו), i det hebr. ord som återgetts med ”buken” förstorad för att markera att detta var den mittersta bokstaven i Pentateuken. Det visar att soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) till och med räknade bokstäverna. Lilla masora (Masora parva) riktar uppmärksamheten på detta.