3 Moseboken 1:1–17

 Och Jehova kallade* på Mose och talade till honom från mötestältet+ och sade:  ”Tala till Israels söner+ och säg till dem: ’Om någon* av er vill frambära* en offergåva* åt Jehova av husdjuren, skall ni frambära er offergåva* av nötboskapen och av småboskapen.  Om hans offergåva är ett brännoffer*+ av nötboskapen, skall han frambära ett felfritt+ handjur. Vid ingången till mötestältet skall han frambära det av egen fri vilja inför Jehovas ansikte.+  Och han skall lägga sin hand på brännoffersdjurets huvud, och offret skall tas emot med välbehag+ till förmån för honom och bringa försoning för honom.*+  Och man* skall slakta ungtjuren inför Jehovas ansikte, och Arons söner, prästerna,+ skall frambära blodet och stänka blodet runt om på altaret,+ som står vid ingången till mötestältet.  Och brännoffret skall flås och styckas.+  Och Arons söner, prästerna,* skall göra upp eld på altaret+ och lägga ved i ordning på elden.+  Och Arons söner, prästerna,* skall lägga styckena+ i ordning med huvudet och njurtalgen ovanpå veden över elden på altaret.  Och dess inälvor+ och dess underben skall tvättas* med vatten, och prästen skall bränna* alltsammans på altaret som ett brännoffer, ett eldsoffer* till en rogivande* lukt för Jehova.+ 10  Och om hans offergåva till ett brännoffer är av småboskapen,+ av ungbaggarna eller getterna, skall det vara ett felfritt handjur+ han frambär.+ 11  Och det skall slaktas* vid altarets norra sida inför Jehova, och Arons söner, prästerna, skall stänka dess blod runt om på altaret.+ 12  Och han skall stycka det i dess delar, jämte dess huvud och dess njurtalg, och prästen skall lägga dem i ordning ovanpå veden över elden på altaret.+ 13  Och han skall tvätta inälvorna+ och underbenen+ med vatten, och prästen skall frambära alltsammans och bränna+ det på altaret. Det är ett brännoffer, ett eldsoffer till en rogivande lukt för Jehova.+ 14  Men om hans offergåva till Jehova är ett brännoffer av de flygande skapelserna, då skall han frambära sin offergåva av turturduvorna+ eller de unga duvorna.*+ 15  Och prästen skall frambära fågeln vid altaret och knipa+ av dess huvud och bränna den på altaret, men dess blod skall pressas ut* mot altarets sida. 16  Och han skall avlägsna dess kräva tillsammans med dess fjädrar* och kasta det bredvid altaret, österut, på platsen för fettaskan.*+ 17  Och han skall fläka upp den vid dess vingar. Han skall inte dela+ den. Sedan skall prästen bränna den på altaret över veden som ligger på elden. Det är ett brännoffer,+ ett eldsoffer till en rogivande lukt för Jehova.+

Fotnoter

Ordagr.: ”Och han kallade”. Hebr.: Wajjiqrạ’. I hebr. har boken fått namn efter detta inledande ord. I LXXVg kallas boken ”Leviticus” (grek.: Leuitikọn; lat.: Levịticus, ”levitisk”, ”rörande leviterna”).
Ordagr.: ”en människa”. Hebr.: ’adhạm.
El.: ”offra”.
”en offergåva”. Hebr.: qorbạn; grek.: dọ̄ra, ”gåvor”. Jfr Mk 7:11.
”er offergåva”, M; SamLXXSy: ”era offergåvor”.
”ett brännoffer”. Hebr.: ‛olạh; grek.: holokautōma; lat.: holocaustum, ett slaktoffer som förbrändes helt.
”och bringa försoning för honom”. Ordagr.: ”för att täcka över honom”.
El.: ”han”. LXX: ”de”.
”Arons söner, prästerna”, SamLXX och 5 hebr. hss; M: ”prästen Arons söner”. Jfr v. 5, 8.
”prästerna”, MLXXSy.
El.: ”blidkande”, ”lugnande”.
Se not till 2Mo 29:18.
El.: ”Och han (man) skall tvätta dess inälvor och dess underben”.
”bränna”. Ordagr.: ”låta [alltsammans] stiga upp i rök”.
El.: ”Och han (man) skall slakta det”.
”de unga duvorna”. Ordagr.: ”duvans söner”.
El.: ”tömmas ut”.
”dess fjädrar”, LXX; SymTh: ”dess fina fjädrar (dess dun)”; möjligen: ”dess orenlighet (tarminnehåll)”.
Se not till 2Mo 27:3, ”fettaskan”.