2 Timoteus 3:1–17

 Men det skall du veta, att i de sista dagarna+ skall kritiska tider som är svåra att komma till rätta med* vara här.+  Ty människorna skall älska sig själva, vara penningkära, inbilska, övermodiga,* hädare,* olydiga mot föräldrar,+ otacksamma, illojala,+  utan naturlig tillgivenhet,+ ovilliga till någon som helst överenskommelse,*+ baktalare,*+ utan självbehärskning, vildsinta,*+ utan kärlek till det goda,+  förrädare,+ egensinniga, uppblåsta av högmod,+ sådana som älskar njutningar mer än de älskar Gud,+  och de har en yttre form av gudhängivenhet*+ men visar sig falska när det gäller dess kraft;+ och från dessa skall du vända dig bort.+  Från dem kommer nämligen de män som nästlar sig in* i hemmen+ och fångar svaga kvinnor som är belastade med synder och leds av många slags begär,+  som ständigt blir undervisade men aldrig är i stånd att komma till exakt kunskap om sanningen.+  Och liksom Jannes och Jambres+ var motståndare till Mose, så är också dessa motståndare till sanningen,+ människor som är helt fördärvade i sinnet,+ underkända i fråga om tron.+  Men de kommer inte längre att ha någon framgång, ty deras galenskap skall bli mycket tydlig för alla, så som galenskapen hos dessa båda män blev.+ 10  Men du har noggrant följt min undervisning, min livsföring,+ mina föresatser, min tro, mitt tålamod, min kärlek, min uthållighet, 11  mina förföljelser, mina lidanden, sådana saker som hände mig i Antiokịa,+ i Ikọnion,+ i Lystra,+ sådana förföljelser som jag har utstått; och Herren har befriat mig ur dem alla.+ 12  Ja, alla som önskar leva i gudhängivenhet i gemenskap med Kristus Jesus skall också bli förföljda.+ 13  Men onda människor och bedragare skall gå längre och längre i ondska; de vilseleder och blir själva vilseledda.+ 14  Men förbli du i det som du har lärt dig och har övertygats att tro på;+ du vet ju av vilka du har lärt det+ 15  och att du från din tidiga barndom+ har känt de heliga skrifterna, som kan göra dig vis till räddning+ genom tron i förbindelse med Kristus Jesus.+ 16  Hela Skriften är inspirerad av Gud*+ och nyttig till undervisning,+ till tillrättavisning,+ till korrigering,*+ till tuktan+ i rättfärdighet, 17  så att gudsmänniskan* kan vara fullt duglig,+ fullständigt rustad* för alla slags goda gärningar.+

Fotnoter

”svåra att komma till rätta med”. Ordagr.: ”vilda”, ”hårda (svåra)”.
Ordagr.: ”[sådana] som ger intryck av att vara andra överlägsna”.
El.: ”sådana som talar skymfligt”.
El.: ”oförsonliga”. Ordagr.: ”utan vapenstillestånd”.
Ordagr.: ”djävlar”. Grek.: diạboloi.
Ordagr.: ”otämjda”.
”gudhängivenhet”. El.: ”vördnadsfullhet”. Ordagr.: ”det att vörda väl”. Grek.: eusebeias.
”nästlar sig in”. El.: ”smyger sig in”, ”slinker in”.
”inspirerad av Gud”. Ordagr.: ”gudandad”, ”av Gud utandad (inblåst)”. Grek.: theọpneustos; lat.: divịnitus inspirạta; J17(hebr.): nikhtạv berụach ’Elohịm, ”är skriven genom Guds ande”.
El.: ”återupprättelse”. Ordagr.: ”det att räta upp på”.
El.: ”den människa som tillhör Gud”.
El.: ”fullt utrustad”.