2 Timoteus 2:1–26

 Och du, mitt barn,+ fortsätt därför att hämta kraft*+ i den oförtjänta omtanken+ som är i förbindelse med Kristus Jesus;  och vad du har hört från mig med stöd av många vittnen,+ det skall du anförtro åt trogna människor, som i sin tur skall vara tillräckligt kvalificerade att undervisa andra.+  Som en rätt* Kristi Jesu soldat+ skall du ta din del i att lida ont.+  Ingen som tjänar som soldat*+ invecklar sig i det civila livets angelägenheter,*+ om han vill bli godkänd av den som har värvat honom som soldat.  För övrigt, också om någon tävlar i idrottsspelen,*+ blir han inte krönt med segerkransen, om han inte har tävlat enligt reglerna.  Den hårt arbetande jordbrukaren bör vara den förste som får del av frukterna.+  Tänk ständigt på* vad jag säger; Herren skall verkligen ge dig insikt+ i allting.  Påminn dig att Jesus Kristus blev uppväckt från de döda+ och var av Davids avkomma,+ enligt de goda nyheter jag predikar;+  i förbindelse med dem lider jag ont, till och med i bojor+ som en brottsling. Men Guds ord är inte slaget i bojor.+ 10  Därför fortsätter jag att uthärda allting för de utvaldas+ skull,+ för att också de skall kunna vinna den räddning som är i gemenskap med Kristus Jesus jämte evig härlighet.+ 11  Trovärdigt är uttalandet:+ Om vi har dött med honom, då skall vi sannerligen också leva tillsammans med honom;+ 12  om vi härdar ut, skall vi också härska som kungar tillsammans med honom;+ om vi förnekar honom,+ skall han också förneka oss; 13  om vi är trolösa, förblir han trofast,+ ty han kan inte förneka sig själv. 14  Fortsätt att påminna+ dem om detta, i det att du som vittne+ uppfordrar+ dem inför Gud* att inte strida om ord,+ vilket är till ingen som helst nytta, eftersom det får dem på fall som lyssnar. 15  Gör ditt yttersta för att träda fram inför Gud som godkänd,+ som en arbetare+ som inte har något att skämmas för,+ en som rätt handskas med sanningens ord.+ 16  Men sky tomt prat som kränker det som är heligt;+ de skall nämligen gå vidare mot mer och mer ogudaktighet,*+ 17  och deras ord skall sprida sig som kallbrand.+ Till dem hör Hymenẹus och Filẹtos.+ 18  De har avvikit från sanningen+ och säger att uppståndelsen redan har skett;+ och de kullkastar tron hos några.+ 19  Likväl står Guds fasta grund* säkert+ och har detta sigill: ”Jehova* känner dem som är hans”,+ och: ”Var och en som nämner Jehovas* namn+ skall ta avstånd från orättfärdigheten.”+ 20  Men i ett stort hus finns det inte bara kärl av guld och silver utan också av trä och lera, och några för ett ärofullt ändamål men andra för ett ändamål utan ära.+ 21  Om alltså någon håller sig undan från de senare,* kommer han att vara ett kärl för ett ärofullt ändamål, helgat, till nytta för sin ägare, berett till allt gott verk.+ 22  Fly därför från de begär som hör ungdomen till,*+ men jaga efter rättfärdighet,+ tro, kärlek, frid,+ tillsammans med dem som anropar Herren* av ett rent hjärta.+ 23  Avvisa dumma och meningslösa diskussioner;+ du vet ju att de framkallar stridigheter.+ 24  Men en Herrens* slav bör inte strida,+ utan bör vara mild och vänlig* mot alla,+ kvalificerad att undervisa,+ kunna behärska sig under onda förhållanden+ 25  och med mildhet visa dem till rätta som inte är gynnsamt stämda,+ eftersom Gud kanske kan ge dem sinnesändring,+ som leder till exakt kunskap om sanningen,+ 26  och de kan få sitt förnuft igen och komma ur Djävulens snara,+ där de är fångade levande+ av honom för att göra hans vilja.

Fotnoter

El.: ”fortsätt därför att bli stärkt (stärka dig)”.
El.: ”god”.
”tjänar som soldat”. Ordagr.: ”gör krigstjänst (militärtjänst)”.
El.: ”låter sig upptas av bekymmer för sin försörjning”.
”tävlar i idrottsspelen”. Ordagr.: ”handlar (kämpar) som tävlingsdeltagare”. Grek.: athlēi.
Ordagr.: ”Uppfatta (Iaktta) du ständigt med sinnet”.
”Gud”, אC; ADVg: ”Herren”; J7,8,13,14,16: ”Jehova”.
El.: ”vanvördnad”, ”respektlöshet”. Ordagr.: ”det att vara utan vördnad”. Grek.: asebeias.
”grund”. Grek.: themẹlios; lat.: fundamẹntum.
Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 1D.
El.: ”från dessa”.
El.: ”de begär som är naturliga för ungdomen”. Ordagr.: ”de ungdomliga begären”. Grek.: tas ... neōterikạs epithymịas; lat.: iuvenịlia ... desidẹria.
”Herren”, אAVg; J7,8,17,22: ”Jehova”.
”Herrens”, אAVg; J16,24: ”Jehovas”.
”mild och vänlig”. El.: ”taktfull”.