2 Samuelsboken 6:1–23

 David samlade nu alla utvalda män i Israel,+ 30 000 man.  Sedan bröt David och allt folket som var hos honom upp och drog i väg till Bạale-Jụda+ för att därifrån hämta upp den sanne Gudens ark,+ över vilken ett namn har nämnts, härarnas Jehovas+ namn,+ han som tronar på keruberna.+  De lät emellertid den sanne Gudens ark färdas på en ny vagn+ och forslade den från Abinạdabs hus,+ som låg på kullen, och Ussa och Ahjo,+ Abinạdabs söner, körde den nya vagnen.  Så forslade de den från Abinạdabs hus, som låg på kullen – med den sanne Gudens ark; och Ahjo gick framför arken.  Och David och hela Israels hus firade händelsen inför Jehova med alla slags instrument av enträ och med lyror+ och harpor+ och tamburiner+ och sistra* och cymbaler.+  Men när de kom fram till Nakons* tröskplats, sträckte Ussa+ ut handen mot den sanne Gudens ark och grep tag i den,+ för nötkreaturen fick nästan vagnen att välta.  Då flammade Jehovas vrede+ upp mot Ussa, och den sanne Guden slog+ honom där för den vanvördiga handlingen, så att han dog där bredvid den sanne Gudens ark.+  Och David blev vred därför att Jehova hade brutit igenom i ett utbrott mot Ussa, och den platsen kom att kallas Peres-Ussa,* som den heter än i dag.+  Och David blev rädd för Jehova+ på den dagen och sade: ”Hur skulle Jehovas ark kunna komma till mig?”+ 10  Och David ville inte flytta Jehovas ark till sig i Davidsstaden.+ Så David lät föra den åt sidan till gittiten Obed-Edoms hus.+ 11  Jehovas ark blev nu kvar i gittiten Obed-Edoms hus i tre månader, och Jehova välsignade+ Obed-Edom och hela hans hushåll.+ 12  Och man berättade det för kung David och sade: ”Jehova har välsignat Obed-Edoms hus och allt som är hans för den sanne Gudens arks skull.” David gick då i väg och lät föra upp den sanne Gudens ark från Obed-Edoms hus till Davidsstaden med glädje.+ 13  Och när de som bar+ Jehovas ark hade gått sex steg, offrade han en tjur och ett göddjur.+ 14  Och David dansade omkring inför Jehova med all kraft, och David hade en efọd+ av linne bunden om sig. 15  Och David och hela Israels hus hämtade upp Jehovas ark+ under jubelrop+ och hornljud.+ 16  När Jehovas ark kom in i Davidsstaden, tittade Mikal,+ Sauls dotter, ner genom fönstret, och när hon fick se kung David hoppa och dansa omkring inför Jehova, föraktade+ hon honom i sitt hjärta.+ 17  Så förde de in Jehovas ark och satte den på dess plats inne i det tält som David hade slagit upp åt den.+ Sedan offrade David brännoffer+ och gemenskapsoffer+ inför Jehova. 18  När David var färdig med att offra brännoffren och gemenskapsoffren, välsignade+ han folket i härarnas Jehovas namn.+ 19  Dessutom delade han ut+ till allt folket, till hela Israels skara, både man och kvinna, till var och en, ett ringformat bröd och en kaka dadlar och en kaka russin.+ Sedan gick allt folket i väg, var och en till sitt hus. 20  När David återvände för att välsigna sitt eget hushåll,+ kom Mikal,+ Sauls dotter, ut för att möta David och sade: ”Så ärofullt Israels kung uppträdde i dag,+ när han i dag blottade sig inför ögonen på sina tjänares slavinnor, alldeles som en av de tomhuvade männen* blottar sig helt och hållet!”+ 21  Då sade David till Mikal: ”Det var inför Jehova, som* har utvalt mig framför din far och hela hans hushåll och förordnat mig till ledare+ för Jehovas folk Israel, och jag skall fira händelsen inför Jehova.+ 22  Och jag skall göra mig ännu ringare aktad än detta,+ och jag skall bli låg i mina* egna ögon; men bland slavinnorna som du nämnde, bland dem skall jag bli ärad.”+ 23  Och Mikal,+ Sauls dotter, fick intill sin dödsdag inget barn.

Fotnoter

El.: ”rasselinstrument”.
”Kidons” i 1Kr 13:9.
Betyder ”utbrott mot Ussa”.
”de tomhuvade männen”, M; LXX: ”dansarna”.
”Det var inför Jehova, som”, M; LXX: ”Inför Jehova skall jag dansa. Välsignad vare Jehova, som”.
”mina”, MSyVg; LXX: ”dina”.