2 Kungaboken 15:1–38

15  Under Jerọbeams, Israels kungs, tjugosjunde år blev Asạrja+ kung, han som var son till Amạzja,+ Judas kung.  Han var sexton år gammal när han blev kung, och han regerade femtiotvå år i Jerusalem.+ Och hans mors namn var Jekọlja;* hon var från Jerusalem.  Och han gjorde det som var rättrådigt i Jehovas ögon, i enlighet med allt som hans far Amạzja hade gjort.+  Men offerhöjderna försvann inte.+ Fortfarande frambar folket slaktoffer och rökoffer på offerhöjderna.+  Slutligen lät Jehova en plåga drabba kungen,+ så att han förblev spetälsk+ ända till sin dödsdag, och han bodde kvar i sitt hus fritagen från ämbetsplikter,+ medan Jotam,+ kungens son, var satt över huset och dömde+ landets folk.*  Och Asạrjas* historia i övrigt och allt vad han gjorde, om det står det ju skrivet i boken+ med Judas kungars historia.  Så gick Asạrja till vila hos sina förfäder,+ och man begravde honom hos hans förfäder i Davidsstaden; och hans son Jotam blev kung i hans ställe.+  Under Asạrjas,+ Judas kungs, trettioåttonde år blev Sakarja,*+ Jerọbeams son, kung över Israel i Samaria, och han regerade sex månader.  Och han gjorde det som var ont i Jehovas ögon, alldeles som hans förfäder hade gjort.+ Han vände sig inte bort från de synder genom vilka Jerọbeam,+ Nebats son, hade fått Israel att synda.+ 10  Sedan anstiftade Sallum, Jabeshs son, en sammansvärjning+ mot honom och högg+ ner honom i Jịbleam*+ och dödade honom, och han blev kung i hans ställe. 11  Och om Sakarjas historia i övrigt, se, om den står det skrivet i boken+ med Israels kungars historia. 12  Detta var det ord+ som Jehova hade talat till Jẹhu, när han sade:+ ”Dina söner+ intill fjärde generationen skall sitta på Israels tron.” Och det skedde så.+ 13  Sallum, Jabeshs son, blev kung under Ussịas,*+ Judas kungs, trettionionde år, och han regerade en hel månmånad* i Samaria.+ 14  Då drog Mẹnahem,+ Gadis son, upp från Tirsa+ och kom till Samaria och högg ner Sallum,+ Jabeshs son, i Samaria och dödade honom, och han blev kung i hans ställe. 15  Och Sallums historia i övrigt och den sammansvärjning+ han anstiftade, se, om det står det skrivet i boken med Israels kungars historia. 16  Det var då som Mẹnahem slog Tifsa och allt som var där inne och dess område ut från Tirsa, eftersom staden inte hade öppnat sina portar,* och han slog den. Alla dess havande kvinnor skar han upp.+ 17  Under Asạrjas,* Judas kungs, trettionionde+ år blev Mẹnahem, Gadis son, kung över Israel, och han regerade tio år i Samaria. 18  Och han gjorde det som var ont i Jehovas ögon.+ Så länge han levde vände han sig inte bort från någon av alla de synder genom vilka Jerọbeam,+ Nebats son, hade fått Israel att synda.+ 19  Pul,+ Assyriens+ kung, trängde in i landet. Mẹnahem gav+ då Pul 1 000 talenter silver,+ för att dennes hand skulle vara med honom för att stärka kungadömet i hans egen hand.+ 20  Och Mẹnahem utkrävde silvret av Israel, av alla förmögna män,+ för att ge åt Assyriens kung 50 siklar* silver för var man. Då vände Assyriens kung tillbaka, och han stannade inte där i landet. 21  Och Mẹnahems+ historia i övrigt och allt vad han gjorde, om det står det ju skrivet i boken+ med Israels kungars historia. 22  Och Mẹnahem gick till vila hos sina förfäder, och hans son Pekạhja+ blev kung i hans ställe. 23  Under Asạrjas, Judas kungs, femtionde år blev Pekạhja, Mẹnahems son, kung över Israel i Samaria, och han regerade två+ år. 24  Och han gjorde det som var ont i Jehovas ögon.+ Han vände sig inte bort från de synder genom vilka Jerọbeam,+ Nebats son, hade fått Israel att synda.+ 25  Sedan anstiftade Peka,+ Remạljas* son, hans adjutant,+ en sammansvärjning+ mot honom och slog ihjäl honom i Samaria, i boningstornet i kungens hus,+ jämte Argob och Arje, och med honom var 50 man av Gịleads söner.* Alltså dödade han honom och blev kung i hans ställe. 26  Och Pekạhjas historia i övrigt och allt vad han gjorde, se, om det står det skrivet i boken+ med Israels kungars historia. 27  Under Asạrjas, Judas kungs, femtioandra år blev Peka,+ Remạljas son,+ kung över Israel i Samaria, och han regerade tjugo år. 28  Och han gjorde det som var ont i Jehovas ögon.+ Han vände sig inte bort från de synder genom vilka Jerọbeam,+ Nebats son, hade fått Israel att synda.+ 29  I Pekas, Israels kungs, dagar kom Tịglat-Pilẹser,+ Assyriens kung,+ och tog Ijon+ och Ạbel-Bet-Maạka+ och Janọa och Kedes+ och Hasor+ och Gịlead+ och Galileen,*+ hela Nạftalis land,+ och förde folket i landsflykt till Assyrien.+ 30  Då anstiftade Hosẹa,+ Elahs son, en sammansvärjning+ mot Peka, Remạljas son, och högg ner honom+ och dödade honom; och han blev kung i hans ställe under Jotams,+ Ussịas* sons, tjugonde år. 31  Och Pekas historia i övrigt och allt vad han gjorde, se, om det står det skrivet i boken+ med Israels kungars historia. 32  Under Pekas, Remạljas sons, Israels kungs, andra år blev Jotam+ kung, han som var son till Ussịa,+ Judas kung. 33  Han var tjugofem år gammal när han blev kung, och han regerade sexton år i Jerusalem. Och hans mors namn var Jerụsa; hon var dotter till Sadok.+ 34  Och han gjorde det som var rätt i Jehovas ögon.+ Han gjorde i enlighet med allt som hans far Ussịa hade gjort.+ 35  Men offerhöjderna försvann inte. Fortfarande frambar folket slaktoffer och rökoffer på offerhöjderna.+ Det var han som byggde den övre porten till Jehovas hus.+ 36  Och Jotams historia i övrigt, vad han gjorde, om det står det ju skrivet i boken med Judas kungars historia.+ 37  I de dagarna började Jehova sända+ Resin,+ Arams kung, och Peka,+ Remạljas son, mot Juda. 38  Jotam gick så till vila hos sina förfäder och blev begravd hos sina förfäder i sin förfader Davids stad;+ och hans son Ahas+ blev kung i hans ställe.

Fotnoter

Betyder ”Jehova har kunnat (förmått)”. Hebr.: Jekholjạhu.
landets folk”. Hebr.: ‛am ha’ạrets. Se not till 1Mo 23:7.
Asarja betyder ”Jehova har hjälpt”. Hebr.: ‛Azarjạhu. I v. 13; 2Kr 26:1–23; Jes 6:1 och Sak 14:5 används namnet ”Ussia”.
Betyder ”Jehova har kommit ihåg”. Hebr.: Zekharjạhu.
”i Jibleam”, LXXLagarde; M: ”inför folket”; Vg: ”offentligt”.
”Ussias”. Hebr.: le‛Uzijạh. Namnet ‛Uzijạh betyder ”min styrka är Jah”. I v. 1: ”Asarja”. Se not till v. 6.
Ordagr.: ”en månmånad av dagar”.
Ordagr.: ”eftersom det inte öppnade”, M; LXXSyVg: ”eftersom de inte öppnade (porten) för honom”.
”Asarjas”. Hebr.: la‛Azarjạh; i v. 13: ”Ussias”. Se not till v. 6.
Se Tillägg 8A.
Remalja betyder ”Jehova har smyckat”. Hebr.: Remaljạhu.
Genom en texträttelse; M: ”gileaditernas söner”.
Hebr.: hagGalịlah, med bestämd artikel; grek.: tēn Galilaian; lat.: Galilẹam. Se not till Jos 20:7, ”Galileen”.
”Ussias”. I v. 1 används namnet ”Asarja”.