2 Kungaboken 12:1–21

12  Under Jẹhus+ sjunde år blev Jẹhoas+ kung, och han regerade fyrtio år i Jerusalem. Och hans mors namn var Sibjah; hon var från Beershẹba.  Och Jẹhoas gjorde det som var rätt i Jehovas ögon så länge prästen Jehojạda undervisade honom.+  Men offerhöjderna försvann inte.+ Fortfarande frambar folket slaktoffer och rökoffer på offerhöjderna.  Och Jẹhoas sade till prästerna:+ ”Alla pengar* för de heliga offergåvorna+ som förs till Jehovas hus,+ de pengar som var och en värderas till,*+ de pengar som inkommer för själar efter det värde som bestäms för dem,+ alla pengar som någon av sitt hjärta manas att föra till Jehovas hus,+  dem skall prästerna ta emot, var och en av sina bekanta,+ och låt dem så reparera sprickorna i huset, varhelst det finns någon spricka.”+  Men i kung Jẹhoas tjugotredje år hade prästerna ännu inte reparerat sprickorna i huset.+  Då kallade kung Jẹhoas till sig prästen Jehojạda+ och de andra prästerna och sade till dem: ”Varför reparerar ni inte sprickorna i huset? Så ta nu inte emot mer pengar av era bekanta, utan ge dem till reparation av sprickorna i huset.”+  Då samtyckte prästerna till att inte ta emot mer pengar av folket och att inte reparera sprickorna i huset.  Prästen Jehojạda tog nu en kista*+ och borrade ett hål i locket och ställde den bredvid altaret, till höger när man kommer in i Jehovas hus, och där lade prästerna, dörrvaktarna,*+ alla pengar+ som fördes till Jehovas hus. 10  Och så snart de såg att det var mycket pengar i kistan, kom kungens sekreterare+ och översteprästen* upp, och de pengar som fanns i Jehovas hus knöt de in och räknade.+ 11  Och de pengar som hade räknats upp överlämnade de till dem som utförde arbetet,+ de som var förordnade att ha tillsyn över Jehovas hus. De i sin tur betalade ut dem till hantverkarna som arbetade i trä och till byggnadsarbetarna som arbetade på Jehovas hus 12  och till murarna och till stenhuggarna+ och till köp av trävirke och huggen sten, för att reparera sprickorna i Jehovas hus, ja till alla utgifter för reparation av huset. 13  Men det gjordes inga silverkar för Jehovas hus, inga ljussläckare,+ skålar+ eller trumpeter,+ inget som helst föremål av guld eller föremål av silver för de pengar som fördes till Jehovas hus;+ 14  ty man gav dem till dem som utförde arbetet, och de reparerade Jehovas hus för dem.+ 15  Och man krävde inte räkenskap+ av de män som man överlämnade pengarna till för att de skulle ge dem åt dem som utförde arbetet,+ ty de fick arbeta på heder och tro.+ 16  Men pengarna för skuldoffer+ och pengarna för syndoffer fördes inte till Jehovas hus. De tillföll prästerna.+ 17  Det var då som Hạsael,+ Arams kung, drog upp och stred mot Gat+ och intog staden. Sedan vände Hạsael sitt ansikte+ mot Jerusalem för att dra dit upp.+ 18  Då tog Jẹhoas, Judas kung, alla de heliga offergåvorna+ som hans förfäder Jehosạfat och Jẹhoram och Ahạsja, Judas kungar, hade helgat och sina egna heliga offergåvor och allt det guld som fanns bland skatterna i Jehovas hus och kungens hus och sände+ det till Hạsael, Arams kung. Då drog han bort från Jerusalem. 19  Och Jẹhoas* historia i övrigt och allt vad han gjorde, om det står det ju skrivet i boken+ med Judas kungars historia. 20  Hans tjänare+ reste sig emellertid och anstiftade en sammansvärjning+ och slog ihjäl Jẹhoas i Vallens*+ hus,+ vid vägen som går ner till Silla. 21  Och det var hans tjänare Jọsakar,* Sịmeats son, och Jehosạbad,+ Somers son, som slog ner honom, så att han dog. Så begravde man honom hos hans förfäder i Davidsstaden; och hans son Amạzja+ blev kung i hans ställe.

Fotnoter

Ordagr.: ”Allt silver”. Hebr.: kol kẹsef.
”de pengar som var och en värderas till”, genom en rättelse av M i överensstämmelse med LXX; M: ”pengarna (silvret) från var och en som går förbi”.
”kista”. Hebr.: ’arọ̄n. Se not till 2Mo 25:10, ”en ark”.
El.: ”tröskelväktarna”. Ordagr.: ”tröskelns vaktare”.
El.: ”och den främste prästen”. Ordagr.: ”och den store (störste) prästen”. Hebr.: wehakkohẹn haggadhọ̄l.
Hebr.: Jō’ạsh; här, liksom i v. 1–7, 18, används kortformen av namnet Jehō’ạsh.
El.: ”Millos”. Hebr.: millọ’.
”Josakar”, AlCaVg och några hebr. hss; L: ”Josabad”; i 2Kr 24:26: ”Sabad”.