2 Krönikeboken 11:1–23

11  När Rehạbeam kom till Jerusalem+ kallade han samman Judas hus och Benjamin,+ 180 000 utvalda, krigsdugliga män,+ som skulle strida mot Israel och återföra kungadömet till Rehạbeam.  Då kom Jehovas ord till Semạja,*+ den sanne Gudens man, och det löd:  ”Säg till Rehạbeam, Salomos son, Judas kung,+ och till hela Israel i Juda och Benjamin:  ’Detta är vad Jehova har sagt: ”Ni skall inte dra upp och strida mot era bröder.+ Vänd tillbaka, var och en till sitt hus, för det som har skett har kommit från mig.”’”+ Då lydde de Jehovas ord och vände tillbaka och avstod från att dra ut mot Jerọbeam.+  Och Rehạbeam bodde i Jerusalem och byggde befästa städer i Juda.  Så återuppbyggde han Betlehem+ och Etam+ och Tekọa+  och Bet-Sur+ och Soko+ och Adụllam+  och Gat+ och Marẹsa+ och Sif+  och Adorạjim och Lakis+ och Asẹka+ 10  och Sora+ och Ạjalon+ och Hebron,+ befästa städer, som låg i Juda och Benjamin. 11  Vidare förstärkte han befästningarna+ och tillsatte ledare+ i dem och lade upp förråd av mat och olja och vin 12  och försåg alla de olika städerna med stora sköldar+ och lansar;+ och han förstärkte dem mycket kraftigt. Och Juda och Benjamin förblev hans. 13  Och prästerna och leviterna i hela Israel kom från alla sina områden och ställde sig på hans sida. 14  Ty leviterna övergav sina betesmarker+ och sin besittning+ och kom till Juda och Jerusalem,+ eftersom Jerọbeam+ och hans söner hade avsatt+ dem från deras tjänst som präster åt Jehova. 15  Och han anställde sina egna präster för offerhöjderna+ och för de bockliknande demonerna*+ och för kalvarna som han hade gjort.+ 16  Och de från alla Israels stammar som vände sitt hjärta till att söka Jehova, Israels Gud, följde efter dem och kom till Jerusalem+ för att offra+ åt Jehova, sina förfäders Gud. 17  Och de stärkte kungamakten i Juda+ och stödde Rehạbeam, Salomos son, i tre år, ty de vandrade på Davids och Salomos väg i tre år.+ 18  Rehạbeam tog så Mạhalat till hustru åt sig. Hon var dotter till Jẹrimot, Davids son, och till Abihạjil, dotter till Ẹliab,+ Ịsais son. 19  Med tiden födde hon honom sönerna Jeush och Semạrja och Saham. 20  Och efter henne tog han Maạka,+ Ạbsaloms+ dotterdotter, till hustru. Med tiden födde hon honom Abịa+ och Attaj och Sisa och Sẹlomit. 21  Och Rehạbeam älskade Maạka, Ạbsaloms dotterdotter, mer än alla sina andra hustrur+ och bihustrur; han hade nämligen tagit 18 hustrur samt 60 bihustrur, och han blev far till 28 söner och 60 döttrar. 22  Rehạbeam gav så Abịa, Maạkas son, ställningen som överhuvud, som ledare bland sina bröder, för han tänkte göra honom till kung. 23  Men han handlade förståndigt+ och spred några av alla sina söner till alla Judas och Benjamins landområden,+ till alla de befästa städerna,+ och gav dem rikligt underhåll+ och skaffade dem en mängd hustrur.+

Fotnoter

Betyder ”Jehova har hört (lyssnat)”. Hebr.: Shema‛ejạhu.
”de bockliknande demonerna”. De som tillbad dem kanske föreställde sig att de var håriga och såg ut som bockar. Se not till 3Mo 17:7, ”åt de bockliknande demoner”.