2 Krönikeboken 1:1–17

 Och Salomo, Davids son, stärktes i sin kungamakt,+ och Jehova, hans Gud, var med honom+ och gjorde honom övermåttan stor.+  Och Salomo uttalade en befallning till hela Israel, till anförarna för skarorna på tusen+ och för skarorna på hundra+ och till domarna+ och till alla hövdingarna i hela Israel,+ överhuvudena för fädernehusen.+  Sedan begav sig Salomo och hela församlingen* med honom till offerhöjden som var i Gịbeon,+ ty där var den sanne Gudens* mötestält,+ som Jehovas tjänare Mose+ hade gjort i vildmarken.  Men den sanne Gudens ark+ hade David fört upp från Kịrjat-Jẹarim+ till den plats som David hade gjort i ordning åt den,+ för han hade slagit upp ett tält åt den i Jerusalem.+  Och kopparaltaret,+ som Bẹsalel,+ son till Uri, son till Hur,+ hade gjort, hade ställts* framför Jehovas tältboning; och Salomo och församlingen vände sig som vanligt dit.  Salomo frambar offer där inför Jehova på kopparaltaret som hörde till mötestältet, och han offrade tusen brännoffer på det.+  Under den natten visade sig Gud för Salomo och sade till honom: ”Be om det du vill att jag skall ge dig.”+  Då sade Salomo till Gud: ”Du har visat min far David stor kärleksfull omtanke*+ och har gjort mig till kung i hans ställe.+  Låt nu, Jehova Gud, ditt löfte till min far David visa sig vara tillförlitligt,+ för du har själv gjort mig till kung+ över ett folk lika talrikt som stoftkornen på jorden.+ 10  Ge mig nu vishet och kunskap,+ så att jag kan dra ut framför detta folk och så att jag kan dra in,+ för vem kan döma detta ditt stora folk?”+ 11  Då sade Gud till Salomo: ”Eftersom detta har legat dig varmt om hjärtat+ och du inte har bett om rikedom, materiella ägodelar och ära eller deras själ* som hatar dig och du inte heller har bett om många levnadsdagar,+ utan du ber om vishet och kunskap för dig själv, så att du kan döma mitt folk som jag har gjort dig till kung över,+ 12  blir visheten och kunskapen dig givna;+ också rikedom och materiella ägodelar och ära skall jag ge dig, såsom inga kungar före dig har haft+ och såsom ingen efter dig kommer att få.”+ 13  Så begav sig Salomo från* offerhöjden som var i Gịbeon,+ från platsen framför mötestältet,+ till Jerusalem och fortsatte att regera över Israel.+ 14  Och Salomo samlade vagnar och stridshästar,* så att han hade 1 400 vagnar och 12 000 stridshästar,+ och han höll dem förlagda i vagnsstäderna+ och hos kungen i Jerusalem. 15  Kungen gjorde dessutom silver och guld lika vanligt i Jerusalem som sten;+ och cederträ gjorde han lika vanligt som sykomorträd+ i Shefẹla;*+ så mycket fanns det. 16  Och från Egypten importerade man hästar till Salomo,+ och skaran av kungens köpmän brukade hämta hästhjorden till bestämt pris.+ 17  En vagn förde de upp från Egypten och importerade för 600 silverstycken och en häst för 150 silverstycken; och detsamma gällde för hettiternas alla kungar och Arams kungar.+ Det var genom deras förmedling som man företog importen.

Fotnoter

församlingen”. Hebr.: haqqahạl; grek.: ekklēsịa.
”den sanne Gudens”. Hebr.: ha’Elohịm; grek.: tou theou; Sy: ”Jehovas”. Se Tillägg 1F.
Ordagr.: ”hade han (man) ställt”, M; många hebr. hss: ”var där”.
El.: ”stor lojal kärlek”.
”själ”. El.: ”liv”.
”från”, LXXVg.
El.: ”ryttare”.
El.: ”låglandet”.