1 Samuelsboken 7:1–17

 Då kom männen från Kịrjat-Jẹarim+ och hämtade upp Jehovas ark och förde den in i Abinạdabs hus+ på kullen,* och de helgade hans son Eleạsar till att vakta Jehovas ark.  Och från den dag då arken fick sin boning i Kịrjat-Jẹarim gick det många dagar, och de blev till tjugo år, och hela Israels hus sökte sig under veklagan till Jehova.*+  Och Samuel sade då till hela Israels hus: ”Om det är av hela ert hjärta som ni vänder tillbaka till Jehova,+ så gör er av med de utländska gudarna*+ och även ạshtoretbilderna+ och håll er orubbligt, av hela ert hjärta, till Jehova och tjäna endast honom,+ så skall han befria er ur filistéernas hand.”+  Israels söner gjorde sig då av med baalsgudarna+ och ạshtoretbilderna+ och tjänade endast Jehova.  Sedan sade Samuel: ”Samla hela Israel+ i Mispa,+ så skall jag be+ till Jehova till förmån för er.”  Då samlades de i Mispa och hämtade upp vatten och göt ut det inför Jehova,* och de fastade den dagen+ och sade där: ”Vi har syndat mot Jehova.”+ Och Samuel verkade som domare+ för Israels söner i Mispa.  Och filistéerna fick höra att Israels söner hade samlats i Mispa, och filistéernas axelfurstar+ drog i väg upp mot Israel. När Israels söner hörde det blev de rädda på grund av filistéerna.+  Därför sade Israels söner till Samuel: ”Tig inte för vår skull, utan ropa till Jehova, vår Gud, om hjälp,+ så att han räddar oss från filistéernas hand.”  Då tog Samuel ett dilamm och offrade det som brännoffer, ett heloffer,+ åt Jehova; och Samuel ropade till Jehova om hjälp för Israels räkning,+ och Jehova svarade honom.+ 10  Och medan Samuel offrade brännoffret ryckte filistéerna fram till strid mot Israel. Men Jehova lät det nu på den dagen dundra med ett starkt dån+ mot filistéerna, för att han skulle sprida förvirring bland dem;+ och de led nederlag inför Israel.+ 11  Då drog Israels män ut från Mispa och började förfölja filistéerna och fortsatte att slå dem ända till söder om Bet-Kar. 12  Sedan tog Samuel en sten+ och reste den mellan Mispa och Jesạna,* och han gav den namnet Eben-Eser* och sade: ”Hittills har Jehova hjälpt oss.”+ 13  Så blev filistéerna kuvade, och de trängde inte mer in på Israels område;+ och Jehovas hand var emot filistéerna alla Samuels dagar.+ 14  Och de städer som filistéerna hade tagit från Israel vände nu tillbaka till Israel, från Ekron till Gat, och Israel befriade deras område ur filistéernas hand. Och det blev fred mellan Israel och amoréerna.+ 15  Och Samuel verkade som domare för Israel alla sina livsdagar,+ 16  ja, år efter år begav han sig i väg och for runt till Betel+ och Gilgal+ och Mispa,+ och han dömde Israel+ på alla dessa platser. 17  Men han vände tillbaka till Rama,+ för där var hans hus och där dömde han Israel. Där byggde han också ett altare åt Jehova.+

Fotnoter

”på kullen”, MLXX; Vg: ”i Gibea”.
El.: ”hela Israels hus höll sig till Jehova”.
Ordagr.: ”utlandets (det främmande landets) gudar”.
LXX tillägger: ”på jorden”.
Betyder ”hjälpens sten” el. ”hjälpstenen”. Hebr.: ’Ẹven ha‛Ạzer. Inte samma Eben-Eser som i 4:1 och 1Sa 5:1.
”Jesana”. Sy: ”Bet Jasan”. (Se 2Kr 13:19.) M ordagr.: ”Tanden”, ”Taggen”. Hebr.: hashShẹn.