1 Samuelsboken 27:1–12

27  Men David sade i sitt hjärta: ”En dag kommer jag nu att ryckas bort genom Sauls hand. Det bästa jag kan göra är att fly undan+ till filistéernas land;+ då måste Saul ge upp och sluta söka efter mig inom hela Israels område,+ och så slipper jag undan hans hand.”  Så bröt David upp, och han och 600 man+ som var med honom drog över till Akis,+ Maoks son, kungen i Gat.  Och David bodde i fortsättningen hos Akis i Gat, han och hans män, var och en med sitt hushåll,+ David och hans båda hustrur, jisreelitiskan Ahịnoam+ och karmelitiskan Abigạjil,+ Nabals hustru.  Med tiden blev det rapporterat för Saul att David hade flytt till Gat, och så sökte han inte längre efter honom.+  Sedan sade David till Akis: ”Om jag nu har funnit ynnest för dina ögon, så låt dem ge mig en plats i en av landsortsstäderna, så att jag får bo där; ty varför skulle din tjänare bo i kungastaden hos dig?”  Då gav Akis honom Siklag+ den dagen. Det är därför Siklag än i dag tillhör Judas kungar.  Och antalet dagar som David bodde på filistéernas landsbygd utgjorde ett år och fyra månader.+  Men David drog upp med sina män för att de skulle göra ett infall hos gesuréerna+ och girsiterna och amalekiterna;+ de bodde nämligen i landet som sträckte sig från Telam*+ ända till Shur+ och ner till Egyptens land.  Och David slog landet, och han lät varken man eller kvinna leva;+ och han tog småboskapshjordar och nötboskapshjordar och åsnor och kameler och kläder, varefter han återvände och kom till Akis. 10  Då sade Akis: ”Var gjorde ni infall i dag?” David sade då:+ ”I södra delen av Juda+ och i jerahmeeliternas+ södra område och i keniternas+ södra område.” 11  Men David lät varken man eller kvinna leva för att föra dem till Gat, ty han sade: ”Annars talar de om oss och säger: ’Så har David gjort.’”+ (Och sådant var hans tillvägagångssätt alla de dagar som han bodde på filistéernas landsbygd.) 12  Därför trodde+ Akis på David och sade till sig själv: ”Han har verkligen blivit till en stank bland sitt folk Israel;+ och han måste bli min tjänare till oöverskådlig tid.”

Fotnoter

”från Tela(m)”, LXX12 hss; M(hebr.: me‛ōlạm): ”från forna (avlägsna) tider”. Jfr 15:4; Jos 15:24.