1 Samuelsboken 13:1–23

13  Saul var [?]* år gammal när han blev kung,+ och han regerade över Israel i två år.  Och Saul valde ut åt sig 3 000 män ur Israel; och 2 000 var hos Saul i Mikmas+ och i Betels bergstrakt, och 1 000 var hos Jonatan+ i Gịbea+ i Benjamin, och resten av folket skickade han i väg, var och en till sitt tält.*  Sedan slog Jonatan filistéernas garnison+ som var i Geba;*+ och filistéerna fick höra det. Men Saul lät blåsa i hornet+ över hela landet och säga: ”Må hebréerna höra!”  Och hela Israel hörde sägas: ”Saul har slagit en garnison av filistéer, och nu har Israel blivit illaluktande+ bland filistéerna.” Då kallades folket samman för att följa Saul till Gilgal.+  Men filistéerna samlades för att strida mot Israel: 30 000* stridsvagnar+ och 6 000 ryttare och folk så talrikt som sandkornen som är på havets strand;+ och de drog i väg upp och slog läger i Mikmas, öster om Bet-Aven.+  Och Israels män såg att de var hårt trängda,+ för folket ansattes svårt; och folket gömde sig i grottor+ och hålor och bland branta klippor och i valv* och cisterner.  Ja, hebréer gick över Jordan+ till Gads+ och Gịleads land. Men Saul var fortfarande i Gilgal, och allt folket följde honom skälvande.+  Och han väntade i sju dagar till den bestämda tid som Samuel hade sagt;*+ och Samuel kom inte till Gilgal, och folket började skingras och gå ifrån honom.  Slutligen sade Saul: ”För fram brännoffret och gemenskapsoffren till mig.” Därefter offrade han brännoffret.+ 10  Just då han var färdig med att offra brännoffret, se, då kom Samuel dit. Saul gick så ut för att möta honom och välsigna honom.+ 11  Men Samuel sade: ”Vad är det du har gjort?”+ Då sade Saul: ”Jag såg att folket skingrades och gick ifrån mig,+ och du kom inte inom de bestämda dagarna,+ och filistéerna samlades i Mikmas,+ 12  så jag sade till mig själv:*+ ’Nu kommer filistéerna ner mot mig i Gilgal, och jag har inte blidkat Jehovas ansikte.’ Då tog jag mod till mig+ och offrade brännoffret.” 13  Då sade Samuel till Saul: ”Du har handlat dåraktigt.+ Du har inte hållit Jehovas, din Guds, bud,+ det som han gav dig befallning om,+ för om du hade gjort det, skulle Jehova ha befäst ditt kungadöme över Israel till oöverskådlig tid. 14  Men nu kommer ditt kungadöme inte att bestå.+ Jehova skall finna* åt sig en man i överensstämmelse med sitt hjärta;+ och Jehova skall förordna honom till ledare+ för sitt folk, därför att du inte har hållit vad Jehova befallde dig.”+ 15  Sedan bröt Samuel upp och gav sig i väg upp från Gilgal* till Gịbea i Benjamin, och Saul företog räkning av folket, av dem som fortfarande fanns hos honom, omkring 600 man.+ 16  Och Saul och hans son Jonatan och det folk som fortfarande fanns hos dem uppehöll sig i Geba+ i Benjamin. Filistéerna däremot hade slagit läger i Mikmas.+ 17  Och rövarstyrkan drog ut från filistéernas läger i tre grupper.+ Den ena gruppen tog vägen till Ofra,+ till Suals land, 18  och den andra gruppen tog vägen till Bet-Horon,+ och den tredje gruppen tog vägen till gränsen som vetter åt Sẹboimdalen,* åt vildmarken till. 19  Nu fanns det ingen smed i hela Israels land, för filistéerna hade sagt: ”Så att hebréerna inte tillverkar svärd eller spjut.”+ 20  Och alla israeliterna brukade bege sig ner till filistéerna för att få var och en sin plogbill eller sin hacka eller sin yxa eller sin skära slipad.*+ 21  Och priset för slipning var en pim* för plogbillarna och för hackorna och för de tretandade redskapen och för yxorna och för att få en oxpik fastsatt.+ 22  Och på stridens dag fanns det varken svärd+ eller spjut i handen på någon av folket som var hos Saul och Jonatan; men det fanns vapen som tillhörde Saul+ och hans son Jonatan. 23  En förpost+ av filistéerna drog nu ut till passet vid Mikmas.+

Fotnoter

Uppgiften om Sauls ålder saknas i M.
”sitt tält”, LXX; MVg: ”sina tält”; Sy: ”sitt hus”.
”Geba”, MSy. Se not till Dom 20:10, ”Gibea”.
”30 000”, MLXXVg; LXXLagardeSy: ”3 000”.
El.: ”håligheter”, ”underjordiska rum”.
”hade sagt”, TLXX och 4 hebr. hss; saknas i M.
El.: ”så jag tänkte”.
El.: ”söka”, ”söka finna”. Se Ps 27:8 och Ord 18:15.
LXXIt tillägger: ”och resten av folket drog upp efter Saul för att möta krigarna. De gick från Gilgal”.
Seboim betyder ”hyenor”.
El.: ”för att få ... vässad”. LXX: ”för att låta smida ...”. Jfr 1Mo 4:22.
Gammal viktenhet, omkr. två tredjedelar av en sikel.