1 Samuelsboken 12:1–25

12  Slutligen sade Samuel till hela Israel: ”Se, jag har lyssnat till er röst i allt som ni har sagt till mig,+ att jag skulle låta en kung regera över er.+  Och se, nu vandrar kungen inför er!+ Jag för min del har blivit gammal+ och grå,+ och mina söner, se, de är hos er,+ och jag – jag har vandrat inför er från min ungdom ända till denna dag.+  Här är jag. Svara och vittna mot mig inför Jehova och inför hans smorde:*+ Vems tjur har jag tagit, eller vems åsna har jag tagit,+ eller vem har jag bedragit, eller* vem har jag undertryckt, eller av vems hand har jag tagit emot mutor för att tiga,* för att jag därmed skulle gömma mina ögon?*+ I så fall ger jag det tillbaka åt er.”+  Då sade de: ”Du har inte bedragit oss, och du har inte undertryckt oss, och du har inte tagit emot något alls av någons hand.”+  Så sade han till dem: ”Jehova är vittne mot er, och hans smorde+ är vittne denna dag, att ni inte har funnit något alls i min hand.”+ Då sade de:* ”Han är vittne.”*  Och Samuel sade vidare till folket: ”Jehova är vittne,* han som använde Mose och Aron och som förde era förfäder upp från Egyptens land.+  Och ställ nu upp er, så skall jag döma er inför Jehovas ansikte och berätta för er* om alla Jehovas rättfärdiga gärningar,+ som han har gjort mot er och mot era förfäder.  När Jakob* hade kommit till Egypten*+ och era förfäder ropade till Jehova om hjälp,+ sände Jehova Mose+ och Aron, som förde era förfäder ut ur Egypten och lät* dem bo på den här platsen.+  Men de glömde Jehova, sin Gud,+ och då sålde+ han dem i Sisẹras, Hasors härförares,* hand+ och i filistéernas hand+ och i Moabs kungs hand,+ och de stred mot dem. 10  Så de ropade till Jehova om hjälp+ och sade: ’Vi har syndat,+ för vi har övergett Jehova och tjänat baalsgudarna+ och ạshtoretbilderna;+ men befria+ oss nu ur våra fienders hand, så att vi kan tjäna dig.’ 11  Jehova sände då Jerubbạal+ och Bedan* och Jefta+ och Samuel*+ och befriade er ur era fienders hand runt omkring, så att ni skulle kunna bo i trygghet.+ 12  När ni såg att Nahas,+ Ammons söners kung, kom emot er, sade ni till mig: ’Nej, en kung skall regera över oss!’+ – och det fastän Jehova, er Gud, är er kung.+ 13  Och här är nu kungen som ni har utvalt, som ni har begärt;+ och se, Jehova har satt en kung över er.+ 14  Om ni fruktar Jehova+ och tjänar honom+ och lyder hans röst+ och inte handlar upproriskt+ mot Jehovas befallning, skall både ni och den kung som regerar över er visa er vara sådana som följer Jehova, er Gud. 15  Men om ni inte lyder Jehovas röst,+ utan handlar upproriskt mot Jehovas befallning,+ då skall Jehovas hand sannerligen visa sig vara emot er och era fäder.*+ 16  Ställ nu också upp er och se det stora som Jehova gör inför era ögon. 17  Är det inte veteskörd+ i dag? Jag skall ropa+ till Jehova att han skall ge åskdunder* och regn;+ erkänn då och inse att ni har handlat mycket ont+ i Jehovas ögon genom att begära en kung åt er.” 18  Samuel ropade till Jehova,+ och Jehova gav åskdunder och regn den dagen,+ så att allt folket kände stor fruktan för Jehova och för Samuel. 19  Och allt folket sade till Samuel: ”Be+ till Jehova, din Gud, till förmån för dina tjänare, eftersom vi inte vill dö; ty till alla våra synder har vi lagt det onda att begära en kung åt oss.” 20  Då sade Samuel till folket: ”Var inte rädda.+ Ni har gjort allt detta onda. Vänd er bara inte bort från att följa Jehova,+ utan tjäna Jehova av hela ert hjärta.+ 21  Och vänd er inte bort för att följa tomma avgudar,*+ som inte är till någon nytta+ och som inte kan befria, eftersom de inte är något annat än tomhet. 22  Ty för sitt stora namns skull+ kommer Jehova inte att överge+ sitt folk, eftersom Jehova har beslutat sig för att göra er till sitt folk.+ 23  Och för mig är det otänkbart att synda mot Jehova genom att upphöra att be till förmån för er;+ och jag skall undervisa+ er om den goda+ och rätta vägen. 24  Frukta+ bara Jehova och tjäna honom i sanning av hela ert hjärta;+ ty se allt det stora han har gjort för er.+ 25  Men om ni uppenbart gör det som är ont, skall både ni och er kung+ ryckas bort.”+

Fotnoter

”eller”, TLXXSy och många hebr. hss.
”har jag tagit emot mutor (pengar) för att tiga, för att jag därmed skulle gömma mina ögon?” M; LXX: ”har jag tagit emot en försoningsgåva (lösesumma), så mycket som en sandal? Kom med ett svar emot mig”.
”mutor (pengar) för att tiga”. El.: ”en lösesumma”. Hebr.: khọfer; grek.: exịlasma.
”hans smorde”. Hebr.: meshichọ̄; grek.: khristou autou; syr.: meshicheh; lat.: chrịsto ẹius. Se not till 11:15.
”de”, TLXXSyItVg och 18 hebr. hss; M: ”han”.
Ordagr.: ”Och de (han) sade: ’Ett vittne’”, MLXXSyVg.
”Jehova är vittne”, LXX; Sy: ”Jehova ensam är Gud”; MVg: ”Jehova”.
”och berätta för er”, LXX; saknas i M.
”Jakob”, MSyVg; LXX: ”Jakob och hans söner”.
LXX tillägger: ”och Egypten förödmjukade dem”.
”ut ur Egypten och lät”, M; LXXVg: ”ut ur Egypten, och han lät”.
”härförares”. Hebr.: sar-tsevạ’. Det hebr. ordet sar kan också återges ”furste”, ”chef”, ”föreståndare”.
”Samuel”, MLXXVg; LXXLagardeSy: ”Simson”.
”Bedan”, MVg; LXXSy: ”Barak”.
”och (emot) era fäder”, MVg; Sy: ”som den var emot era förfäder”; LXX: ”och emot er kung”.
El.: ”röster”, ”ljud”.
Ordagr.: ”tomheter”.