1 Moseboken 9:1–29

 Och därefter välsignade Gud Noa och hans söner och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden.+  Och fruktan för er och förfäran för er skall förbli över alla levande skapelser på jorden och över alla flygande skapelser i himlen, över allt som myllrar på marken och över alla fiskarna i havet. I er hand är de nu givna.+  Allt som rör sig och lever skall tjäna som föda åt er.+ Så som jag gav er de gröna växterna ger jag er nu allt detta.+  Bara kött med sin själ*+ – sitt blod+ – får ni inte äta.+  Och dessutom, blodet av era själar* skall jag kräva tillbaka. Av varje levande skapelses hand skall jag kräva tillbaka det; och av människans* hand, av handen på var och en* som är hennes broder, skall jag kräva tillbaka människans själ.*+  Den som utgjuter människoblod, av människor skall hans eget blod utgjutas,+ ty Gud gjorde människan till sin avbild.  Och ni, var fruktsamma och föröka er, låt det vimla av er på jorden och föröka er på den.”+  Och Gud sade vidare till Noa och till hans söner som var tillsammans med honom:  ”Och jag, se, jag upprättar mitt förbund+ med er och med er avkomma* efter er+ 10  och med varje levande själ som är hos er, av flygande skapelser, av fyrfotadjur och av alla jordens levande skapelser som är hos er, från alla som går ut ur arken till varje levande skapelse på jorden.+ 11  Ja, jag upprättar härmed mitt förbund med er: Aldrig mer skall allt kött utrotas genom en stor översvämnings vattenmassor, och aldrig mer skall det komma en stor översvämning som fördärvar jorden.”+ 12  Och Gud tillade: ”Detta är tecknet+ på det förbund som jag upprättar mellan mig och er och varje levande själ som är hos er, för alla generationer till oöverskådlig tid. 13  Min regnbåge+ sätter jag härmed* bland molnen, och den skall tjäna som ett tecken på förbundet mellan mig och jorden. 14  Och när jag låter moln komma över jorden, då skall regnbågen visa sig bland molnen. 15  Och jag skall komma ihåg mitt förbund+ som består mellan mig och er och varje levande själ av allt kött;+ och aldrig mer skall vattenmassorna bli till en stor översvämning som bringar fördärv över allt kött.+ 16  Och regnbågen skall framträda bland molnen,+ och jag skall se den och komma ihåg det förbund som består till oöverskådlig tid+ mellan Gud och varje levande själ av allt kött som är på jorden.”+ 17  Och Gud upprepade för Noa: ”Detta är tecknet på det förbund som jag härmed upprättar mellan mig och allt kött som är på jorden.”+ 18  Och Noas söner+ som kom ut ur arken var Sem och Ham och Jafet. Och Ham blev längre fram far till Kạnaan.+ 19  Dessa tre var Noas söner, och från dem har hela jordens befolkning* spritts vida omkring.+ 20  Nu började Noa som jordbrukare*+ och planterade en vingård.+ 21  Och han drack av vinet och blev berusad,+ och så klädde han av sig naken inne i sitt tält. 22  Senare såg Ham,+ Kạnaans far, sin fars nakenhet+ och gick ut och berättade det för sina båda bröder utanför.+ 23  Då tog Sem och Jafet en mantel*+ och lade den på sina skuldror och gick in baklänges. Så täckte de över sin fars nakenhet, medan deras ansikten var bortvända,* och de såg inte sin fars nakenhet.+ 24  Till slut vaknade Noa upp ur sitt vinrus och fick veta vad hans yngste son hade gjort honom. 25  Då sade han: ”Förbannad vare Kạnaan.+Må han bli den ringaste slaven* åt sina bröder.”+ 26  Och han tillade:”Välsignad vare Jehova,*+ Sems Gud,och må Kạnaan bli slav* åt honom.+ 27  Må Gud ge rikligt utrymme åt Jafet,och må han bo* i Sems tält.+Må Kạnaan bli slav åt honom också.” 28  Och Noa levde vidare i 350 år efter den stora översvämningen.+ 29  Alltså uppgick alla Noas dagar till 950 år, och sedan dog han.+

Fotnoter

El.: ”sitt liv”. Se not till 1:30.
El.: ”liv”.
El.: ”människors”. Hebr.: ha’adhạm.
”var och en”. Ordagr.: ”en man”. Hebr.: ’ish.
Hebr.: nẹfesh, som i 2:7; grek.: tēn psykhẹ̄n.
Ordagr.: ”er säd”.
”sätter jag härmed”. El.: ”skall jag (helt visst) sätta (ge)”. Det hebr. verbet står i perfektum.
Ordagr.: ”hela jorden”.
Ordagr.: ”en åkerjordens man”.
Ordagr.: ”var bakåtriktade”.
Ordagr.: ”manteln”.
Ordagr.: ”en slavars slav”.
Hebr.: Jehowạh. Se not till 3:14, ”Jehova”.
El.: ”tjänare”.
”bo”. El.: ”uppehålla sig”, ”bosätta sig”.