1 Moseboken 11:1–32

11  Nu hade hela jorden ett enda språk* och ett enda ordförråd.*  Medan de nu drog österut fann de till slut en dalslätt i Shinars land+ och bosatte sig där.  Och de sade till varandra: ”Kom! Låt oss göra tegelstenar och bränna dem med hjälp av en bränningsprocess.” Så tjänade tegel som sten åt dem, medan asfalt tjänade som murbruk åt dem.+  Nu sade de: ”Kom! Låt oss bygga en stad åt oss och likaså ett torn* som har sin spets i himlen,+ och låt oss göra oss ett berömt namn,*+ så att vi inte blir skingrade över hela jordens yta.”+  Då steg Jehova ner för att se staden och tornet som människosönerna hade byggt.+  Och Jehova sade: ”Se! De är ett enda folk och har alla ett enda språk,+ och detta är vad de sätter i gång med att göra. Ja, nu kommer ingenting, som de kan ha i sinnet att göra, att vara ouppnåeligt för dem.+  Kom! Låt oss+ stiga ner och där skapa förvirring+ i deras språk, så att de inte kan förstå* varandras språk.”+  Så skingrade Jehova dem därifrån över hela jordens yta,+ och så småningom slutade de att bygga staden.+  Därför gav man den namnet Babel,*+ ty Jehova hade där skapat förvirring i hela jordens* språk, och därifrån hade Jehova skingrat+ dem över hela jordens yta. 10  Detta är den historiska berättelsen om Sem.+ Sem var 100 år gammal när han blev far till Arpạksad+ två år efter den stora översvämningen. 11  Och sedan Sem hade blivit far till Arpạksad, levde han vidare i 500 år och blev far till söner och döttrar.+ 12  Och Arpạksad* levde i 35 år. Så blev han far till Shela.+ 13  Och sedan Arpạksad hade blivit far till Shela, levde han vidare i 403 år och blev far till söner och döttrar. 14  Och Shela levde i 30 år. Så blev han far till Eber.+ 15  Och sedan Shela hade blivit far till Eber, levde han vidare i 403 år och blev far till söner och döttrar. 16  Och Eber levde så i 34 år. Då blev han far till Peleg.+ 17  Och sedan Eber hade blivit far till Peleg, levde han vidare i 430 år och blev far till söner och döttrar. 18  Och Peleg levde så i 30 år. Då blev han far till Reu.+ 19  Och sedan Peleg hade blivit far till Reu, levde han vidare i 209 år och blev far till söner och döttrar. 20  Och Reu levde så i 32 år. Då blev han far till Serug.+ 21  Och sedan Reu hade blivit far till Serug, levde han vidare i 207 år och blev far till söner och döttrar. 22  Och Serug levde så i 30 år. Då blev han far till Nahor.+ 23  Och sedan Serug hade blivit far till Nahor, levde han vidare i 200 år och blev far till söner och döttrar. 24  Och Nahor levde så i 29 år. Då blev han far till Tera.+ 25  Och sedan Nahor hade blivit far till Tera, levde han vidare i 119 år och blev far till söner och döttrar. 26  Och Tera levde så i 70 år, varefter han blev far till Abram,+ Nahor+ och Haran. 27  Och detta är den historiska berättelsen om Tera. Tera blev far till Abram, Nahor och Haran; och Haran blev far till Lot.+ 28  Senare dog Haran medan han var tillsammans med sin far Tera* i sitt födelseland, i kaldéernas+ Ur.*+ 29  Och Abram och Nahor tog sig sedan hustrur. Abrams hustrus namn var Saraj,+ medan Nahors hustrus namn var Milka,+ dotter till Haran, som var far till Milka och far till Jiska. 30  Men Saraj fortsatte att vara ofruktsam;+ hon hade inga barn. 31  Och Tera tog sin son Abram och sin sonson Lot, Harans son,+ och sin svärdotter Saraj,+ sin son Abrams hustru, och de drog tillsammans med honom ut* från kaldéernas Ur för att bege sig till Kạnaans land.+ Med tiden kom de till Haran+ och bosatte sig där. 32  Och Teras dagar blev 205 år. Sedan dog Tera i Haran.

Fotnoter

El.: ”samma språk”. Ordagr.: ”en enda läpp”, MLXXVg.
El.: ”och samma ord”.
”och likaså ett torn”. Hebr.: umighdạl; grek.: kai pỵrgon; lat.: et tụrrem.
El.: ”göra oss ett monument”. Ordagr.: ”göra oss ett namn”.
Ordagr.: ”höra på (lyssna till)”.
”Babel”. Hebr.: Bavẹl. Mose härledde namnet ”Babel” från verbroten balạl, ”förvirra”, ”förbistra”, ”blanda samman”, och gav så ”Babel” innebörden ”förvirring”, ”förbistring”. SyVg: ”Babel”; LXX: Sỵgkhysis, ”förvirring”. Akkadiska: Bab-ilu. Stadens invånare hävdade att Bab betydde ”port” och ilu ”gud” (på hebr. ’el), alltså ”guds port”.
El.: ”jordens befolknings”.
I LXX lyder v. 12 och 13: (12) ”Och Arpaksad levde i 135 år och blev far till Kainan. (13) Och sedan Arpaksad hade blivit far till Kainan, levde han i 430 år och blev far till söner och döttrar, och sedan dog han. Och Kainan levde i 130 år och blev far till Shela. Och sedan Kainan hade blivit far till Shela, levde han i 330 år och blev far till söner och döttrar, och sedan dog han.” I LXX har alltså namnet Kainan (Kenan) skjutits in mellan namnen Arpaksad och Shela. Jfr Lu 3:36.
El.: ”medan hans far Tera ännu levde”. Ordagr.: ”inför sin far Teras ansikte”.
El.: ”i Ur i Kaldeen”.
Ordagr.: ”de gick tillsammans med dem ut”, M; Sy: ”han gick tillsammans med dem ut”; SamLXXVg: ”han förde dem ut”.