1 Kungaboken 6:1–38

 Och under det fyrahundraåttionde året* efter det att Israels söner hade dragit ut ur Egyptens land,+ under det fjärde året+ efter det att Salomo hade blivit kung över Israel, i månaden siv,+ som är den andra månaden,+ satte han i gång med att bygga huset åt Jehova.+  Och huset som kung Salomo byggde+ åt Jehova var 60 alnar*+ långt och 20 alnar brett och 30 alnar högt.+  Och förhallen+ framför husets tempel* var 20 alnar lång, motsvarande husets bredd. Den var tio alnar djup, framför huset.  Och till huset gjorde han fönster med avsmalnande karmar.+  Dessutom byggde han mot husets vägg en sidobyggnad runt om, mot husets väggar runt om templet och det innersta rummet,*+ och gjorde sidokamrar+ runt om.  Den nedersta sidokammaren* var fem alnar bred, och den mellersta var sex alnar bred, och den tredje var sju alnar bred. Han lät nämligen göra avsatser+ på huset runt om utvändigt för att slippa göra ingrepp i husets väggar.+  Då själva huset uppfördes, byggdes det med redan färdighuggen sten+ från stenbrottet, och varken hammare eller yxor eller några som helst järnverktyg hördes i huset+ när det byggdes.  Ingången+ till den nedersta* sidokammaren var på husets högra* sida, och via en vindeltrappa kunde man gå upp till den mellersta och från den mellersta upp till den tredje.  Så byggde han huset och gjorde det färdigt.+ Och han täckte huset med bjälkar och rader av cederträ.+ 10  Dessutom byggde han sidokamrar+ längs hela huset, fem alnar höga, och de var fästade vid huset med cederstockar.+ 11  Under tiden kom Jehovas ord till Salomo,+ och det löd:+ 12  ”När det gäller det hus som du nu bygger – om du vandrar efter mina stadgar+ och handlar efter mina rättsliga beslut+ och håller alla mina bud genom att vandra efter dem,+ så skall jag låta det ord som jag talade till din far David förverkligas i förbindelse med dig,+ 13  och jag skall ha min boning mitt ibland Israels söner,+ och jag skall inte överge mitt folk Israel.”+ 14  Och Salomo fortsatte att bygga på huset och gjorde det färdigt.+ 15  Och han byggde husets väggar invändigt med cederbräder. Från husets golv ända upp till takbjälkarna* klädde han det med trä invändigt; och husets golv täckte han med bräder av enträ.+ 16  Dessutom byggde han 20 alnar vid husets baksida med cederbräder, från golvet ända upp till bjälkarna, och så byggde han det innersta+ rummet, det allra heligaste,+ inne i det. 17  Och huset var 40 alnar, det vill säga templet+ framför det.*+ 18  Och cederträet invändigt i huset hade reliefer med kurbitsformiga+ ornament och blomstergirlander.+ Alltsammans var cederträ; ingen sten syntes. 19  Och det innersta+ rummet i det inre av huset gjorde han i ordning invändigt, så att man kunde ställa Jehovas förbunds+ ark+ där. 20  Och det innersta rummet var 20 alnar långt och 20 alnar brett+ och 20 alnar högt; och han överdrog det med rent guld+ och klädde altaret+ med cederträ. 21  Sedan överdrog+ Salomo huset invändigt med rent guld+ och lät kedjor+ av guld löpa tvärs över framför det innersta rummet,+ och han överdrog det med guld. 22  Och hela huset överdrog han med guld,+ tills hela huset var fullbordat; och hela altaret+ som var i närheten av det innersta rummet överdrog han med guld.+ 23  I det innersta rummet gjorde han så två keruber+ av trä från oljeträd; var och en av dem tio alnar hög.+ 24  Och den ena vingen på keruben var fem alnar, och den andra vingen på keruben var fem alnar. Det var tio alnar från vingspets till vingspets.+ 25  Och den andra keruben var tio alnar. Båda keruberna hade samma mått och samma form. 26  Den ena keruben var tio alnar hög, och det var också den andra keruben. 27  Sedan ställde han keruberna inne i det inre huset, så att keruberna bredde ut sina vingar,+ och den enas vinge vidrörde den ena väggen, medan den andra kerubens vinge vidrörde den andra väggen; och deras vingar nådde till mitten av huset, i det vinge vidrörde vinge.+ 28  Dessutom överdrog han keruberna med guld.+ 29  Och på alla husets väggar runt om snidade han reliefer med keruber+ och palmfigurer+ och blomstergirlander,+ innanför och utanför; 30  och husets golv+ överdrog han med guld, innanför och utanför. 31  Och ingången till det innersta rummet gjorde han med dörrar+ av trä från oljeträd:+ sidopelare, dörrposter och en femtedel. 32  Och de båda dörrarna var av trä från oljeträd, och på dem snidade han reliefer med keruber och palmfigurer och blomstergirlander, och han överdrog dem med guld; och han hamrade ut guldet på keruberna och palmfigurerna. 33  Likaså gjorde han till ingången till templet dörrposter av trä från oljeträd, fyrkantiga. 34  Och de båda dörrarna var av enträ.+ Den ena dörrens två blad vred sig på tappar, och den andra dörrens två blad vred sig på tappar.+ 35  Och han snidade keruber och palmfigurer och blomstergirlander och lade bladguld på de utskurna figurerna.+ 36  Sedan byggde han den inre+ förgården av tre rader+ huggen sten och en rad bjälkar av cederträ. 37  Under det fjärde året lades grunden+ till Jehovas hus, i månmånaden siv;+ 38  och under det elfte året, i månmånaden bul,* som är den åttonde månaden, var huset färdigt+ i fråga om alla detaljer och enligt hela planen+ till det; han byggde alltså på det i sju år.

Fotnoter

”fyrahundraåttionde året”, MSyVg; LXX: ”fyrahundrafyrtionde året”.
Se Tillägg 8A.
”[husets] tempel”. Hebr.: hēkhạl [habbạjith]; grek.: tou naou; lat.: tẹmplum. Jfr not till 2Ku 20:18. Se not till Mt 23:16.
El.: ”och till det bakersta rummet”. Hebr.: weladdevịr; grek.: kai tōi dabịr; Sy: ”och försoningslockets hus”, dvs. det allra heligaste; lat.: et orạculi, ”och oraklet”, en återgivning som bygger på det felaktiga antagandet att det hebr. substantivet devịr är avlett av verbet davạr, ”tala”. Jfr det koptiska ordet tabir, ”det innersta”, och det arabiska ordet dub(u)r, ”bakdel”, ”rygg”.
”sidokammaren”, LXX; M: ”sidobyggnaden”.
”högra”, dvs. södra, när man står vänd mot öster.
”nedersta”, TLXX; MSyVg: ”mellersta”.
”-bjälkarna”, genom en texträttelse; M: ”-väggarna”.
”templet framför dörrarna in till oraklet (det innersta rummet)”, Vg.
Se Tillägg 8B.