1 Kungaboken 10:1–29

10  Nu hörde drottningen av Saba+ ryktet om Salomo i förbindelse med Jehovas namn.+ Så hon kom för att sätta honom på prov med invecklade frågor.*+  Slutligen anlände hon till Jerusalem med ett mycket imponerande följe,+ kameler+ som bar balsamolja+ och guld i mycket stor mängd och dyrbara stenar; och hon kom sedan in till Salomo och talade med honom om allt som låg henne varmt om hjärtat.+  Salomo i sin tur gav henne svar på alla hennes frågor.+ Det fanns inget som var fördolt för kungen, inget som han inte gav henne besked om.+  När drottningen av Saba fick se all Salomos vishet+ och huset som han hade byggt+  och maten* på hans bord+ och hur hans tjänare satt och hur hans uppassare betjänade vid bordet* och hur de var klädda och hans drycker+ och hans brännoffer som han regelbundet offrade i Jehovas hus, då blev hon andlös av häpnad.*+  Så hon sade till kungen: ”Sant var det ord som jag hörde i mitt land om förhållandena hos dig och om din vishet.+  Men jag satte inte tro till orden förrän jag kom och fick se det med egna ögon; och se, man hade inte ens berättat hälften för mig.+ Du har i vishet och välstånd överträffat ryktet som jag hörde.+  Lyckliga är dina män;*+ lyckliga+ är dessa dina tjänare som ständigt står inför dig och lyssnar till din vishet!+  Välsignad vare Jehova, din Gud,+ som har funnit behag+ i dig och satt dig på Israels tron;+ eftersom Jehova älskar Israel till oöverskådlig tid,+ har han satt dig till kung,+ för att du skall sörja för lag+ och rätt.”+ 10  Så gav+ hon kungen 120 talenter guld+ och en mycket stor mängd balsamolja+ och dyrbara stenar. Det har aldrig mer förts in en sådan mängd balsamolja som den drottningen av Saba gav åt kung Salomo. 11  Och Hirams flotta+ som fraktade guld från Ofir+ hämtade också från Ofir stockar av algumträd*+ i mycket stor mängd och dyrbara stenar.+ 12  Och av stockarna av algumträden gjorde kungen stöd till Jehovas hus+ och till kungens hus och även lyror+ och harpor+ för sångarna. Sådana stockar av algumträd har inte mer kommit in eller blivit sedda intill denna dag. 13  Och kung Salomo gav drottningen av Saba allt hon hade behag till och som hon bad om, förutom vad han gav henne i enlighet med kung Salomos frikostighet.+ Därefter vände hon om och gav sig av till sitt eget land, hon och hennes tjänare.+ 14  Och vikten av det guld+ som kom in till Salomo under ett enda år uppgick till 666 talenter guld,*+ 15  förutom det som kom in från de resande köpmännen och från handelsmännens vinst och från alla arabkungarna+ och ståthållarna i landet. 16  Och kung Salomo gjorde så 200 stora sköldar av legerat guld+ (600 siklar* guld lade han på varje stor sköld)*+ 17  och 300 små sköldar av legerat guld (tre minor* guld lade han på varje liten sköld).*+ Sedan satte kungen dem i Libanonskogshuset.+ 18  Kungen gjorde dessutom en stor elfenbenstron+ och överdrog den med luttrat guld.+ 19  Tronen hade sex trappsteg, och tronen hade en rund baldakin baktill, och det fanns armstöd på båda sidor om sätet, och två lejon+ stod bredvid armstöden.+ 20  Och det var tolv lejon som stod där på de sex trappstegen, sex på var sida. Det har inte tillverkats något liknande i något annat kungarike.+ 21  Och alla kung Salomos dryckeskärl var av guld, och alla kärl i Libanonskogshuset+ var av rent guld.+ Ingenting var av silver; det ansågs inte vara värt någonting alls i Salomos dagar. 22  Kungen hade nämligen en flotta av Tarsisskepp+ på havet tillsammans med Hirams flotta. En gång vart tredje år kom flottan av Tarsisskepp, lastad med guld+ och silver, elfenben+ och apor och påfåglar. 23  Kung Salomo var alltså större i rikedom+ och vishet+ än alla andra kungar på jorden. 24  Och hela jorden* sökte företräde hos Salomo* för att höra hans vishet som Gud* hade lagt i hans hjärta.+ 25  Och de kom var och en med sin gåva:+ föremål av silver+ och föremål av guld och kläder och vapen+ och balsamolja, hästar och mulor;+ så fortsatte det år efter år.+ 26  Och Salomo samlade vagnar och stridshästar,* så att han hade 1 400 vagnar och 12 000 stridshästar,+ och han höll dem förlagda i vagnsstäderna och hos kungen i Jerusalem.+ 27  Kungen gjorde dessutom silver lika vanligt i Jerusalem som sten,+ och cederträ gjorde han lika vanligt som sykomorträd i Shefẹla;* så mycket fanns det.+ 28  Och från Egypten importerade man hästar till Salomo, och skaran av kungens köpmän brukade hämta hästhjorden till bestämt pris.+ 29  En vagn fördes upp från Egypten och importerades för 600 silverstycken och en häst för 150 silverstycken; och detsamma gällde för hettiternas+ alla kungar+ och Arams kungar. Det var genom deras förmedling* som man företog importen.

Fotnoter

El.: ”med gåtor”.
Ordagr.: ”då visade det sig att ingen andedräkt längre var i henne”.
El.: ”och hur hans uppassare stod”; el.: ”och hans uppassares ställning (uppgift)”.
El.: ”rätterna”.
”män”, MVg; LXXSyIt: ”hustrur (kvinnor)”.
Hebr.: ’almuggịm. Jfr not till 2Kr 2:8, ”algumstockar”.
Omkr. 2,2 miljarder kr med ett guldpris beräknat till omkr. 95 kr per g (350 $ per troy ounce).
”600 siklar”, Vg; M: ”600”; Sy: ”600 minor”. Se Tillägg 8A.
”på ... stor sköld”. Hebr.: ‛al-hatstsinnạh. Jfr not till v. 17, ”på ... liten sköld”.
”på ... liten sköld”. Hebr.: ‛al-hammaghẹn, en sköld som var mindre än den som nämns i v. 16.
Se Tillägg 8A.
El.: ”Och alla jordens folk”; det efterföljande verbet, ”sökte”, är i hebr. ett particip i plur.; LXXSy: ”Och alla jordens kungar”.
Ordagr.: ”sökte Salomos ansikte”.
”Gud”, M(hebr.: ’Elohịm)Vg; LXX: ”Jehova”.
El.: ”ryttare”.
El.: ”låglandet”.
”Det var genom deras förmedling”, M; LXX: ”Det var över havet”.