1 Korinthierna 7:1–40

 Vad nu angår de ting som ni skrev om, så är det bra för en man att inte röra+ en kvinna.  Men på grund av den så utbredda otukten*+ skall varje man ha sin egen hustru+ och varje kvinna ha sin egen man.  Mannen skall ge sin hustru det som tillkommer henne;+ men hustrun skall också göra detsamma mot sin man.+  Hustrun har inte myndighet över sin egen kropp, utan det har hennes man;+ likaså har inte heller mannen myndighet över sin egen kropp, utan det har hans hustru.+  Beröva inte varandra detta,+ utom efter inbördes samtycke för en fastställd tid,+ för att ni skall kunna ägna tid åt bön och kunna komma tillsammans igen, så att Satan inte kan fortsätta att fresta+ er på grund av er oförmåga att lägga band på er.+  Detta säger jag emellertid som ett medgivande,*+ inte som en befallning.*+  Likväl önskar jag att alla människor vore som jag själv.+ Men var och en har sin egen gåva+ från Gud, den ene på ett sätt, den andre på ett annat.  Nu säger jag till de ogifta+ och till änkorna: det är bra för dem att de förblir så som jag är.+  Men om de inte har självbehärskning+ bör de gifta sig, för det är bättre att gifta sig+ än att vara upptänd av begär.+ 10  De gifta ger jag föreskrifter, dock inte jag, utan Herren,+ att en hustru inte skall gå ifrån sin man;+ 11  men om hon verkligen skulle gå ifrån honom, då skall hon förbli ogift eller också försona sig igen med sin man; och en man får inte överge sin hustru. 12  Men till de andra säger jag, ja, jag, inte Herren:+ Om någon broder har en icke troende hustru och hon är med på att bo tillsammans med honom, får han inte överge henne; 13  och om en kvinna har en icke troende man och han är med på att bo tillsammans med henne, får hon inte överge sin man. 14  Den icke troende mannen är nämligen helgad i förbindelse med hustrun, och den icke troende hustrun är helgad i förbindelse med brodern; annars skulle ju era barn vara orena,+ men nu är de heliga.+ 15  Men om den icke troende vill skiljas,+ låt honom då göra det; en broder eller en syster är inte slavbunden under sådana omständigheter, utan Gud har kallat er till frid.+ 16  För hur vet du, hustru, att du inte skulle kunna rädda din man?+ Eller hur vet du, man, att du inte skulle kunna rädda din hustru?+ 17  Men var och en skall vandra i enlighet med vad Jehova* har tilldelat var och en,+ sådan han var då Gud* kallade honom.+ Och så förordnar+ jag i alla församlingarna. 18  Blev någon kallad som omskuren?+ Han skall inte försöka bli som en oomskuren. Har någon blivit kallad som oomskuren?+ Han skall inte bli omskuren.+ 19  Omskärelse+ betyder ingenting, och ett oomskuret+ tillstånd betyder ingenting; men vad som betyder något är att man håller Guds bud.+ 20  Var och en skall förbli+ i det tillstånd* han var i när han blev kallad.+ 21  Blev du kallad som slav? Låt inte det oroa dig;+ men om du verkligen kan bli fri, så grip hellre tillfället. 22  Ty vemhelst i Herren som blev kallad som slav är Herrens frigivne;+ likaså är den man som blev kallad som fri+ en Kristi slav.+ 23  Ni blev köpta för ett pris;+ var inte längre människors slavar.+ 24  Den ställning+ var och en blev kallad i, bröder, må han förbli i den i förening med Gud. 25  Vad nu beträffar jungfrur* har jag ingen befallning från Herren, men jag ger uttryck åt min mening+ som en som har visats sådan barmhärtighet av Herren+ att han kan vara trovärdig.+ 26  Därför menar jag att detta är bra, på grund av nöden här hos oss, att det är bra för en man att förbli som han är.+ 27  Är du bunden vid en hustru?+ Sluta upp med att söka bli fri.+ Är du löst från en hustru? Sluta upp med att söka en hustru. 28  Men även om du skulle gifta dig, skulle du inte begå någon synd.+ Och om en person som är jungfru* skulle gifta sig, skulle en sådan inte begå någon synd. Men de som gör det kommer att ha vedermöda i köttet.+ Men jag söker skona er. 29  För övrigt säger jag detta, bröder: den tid som återstår är begränsad.+ Hädanefter skall de som har en hustru vara som om de ingen hade,+ 30  och de som gråter skall vara såsom de som inte gråter, och de som gläder sig, såsom de som inte gläder sig, och de som köper, såsom de som inte får behålla något, 31  och de som gör bruk av världen,+ såsom de som inte gör fullt bruk av den; ty den här världens skådeplats förändras.+ 32  Jag vill verkligen att ni skall vara fria från bekymmer.+ Den ogifte mannen bekymrar sig om det som hör Herren till, hur han skall vinna Herrens godkännande. 33  Men den gifte mannen bekymrar+ sig om det som hör världen till, hur han skall vinna sin hustrus godkännande,+ 34  och han är splittrad. Och den ogifta kvinnan och jungfrun bekymrar sig om det som hör Herren till,+ för att hon skall vara helig både till sin kropp och till sin ande. Men den gifta kvinnan bekymrar sig om det som hör världen till, hur hon skall vinna sin mans godkännande.+ 35  Detta säger jag emellertid till er personliga fördel, inte för att kasta en snara över er, utan för att mana er till det som är passande+ och det som innebär att man ständigt står till tjänst för Herren utan att låta sig distraheras.+ 36  Men om någon menar att han handlar opassande mot sin jungfrulighet,*+ om denna* är förbi ungdomsblomstringen,* och det är så det borde ske, så låt honom göra vad han önskar; han syndar inte. Låt dem gifta sig.+ 37  Men om någon står fast i sitt hjärta och inte känner något tvång, utan har myndighet över sin egen vilja och har beslutat detta i sitt hjärta: att bibehålla sin jungfrulighet, så gör han väl.+ 38  Alltså: också den som gifter bort sin jungfrulighet gör väl,+ men den som inte gifter bort den* gör bättre.+ 39  En hustru är bunden under hela den tid hennes man lever.+ Men om hennes man skulle somna in i döden, är hon fri att gifta sig med vem hon vill, bara det sker i* Herren.+ 40  Men hon är lyckligare om hon förblir som hon är,+ enligt min mening. Jag menar nämligen att också jag har Guds ande.+

Fotnoter

”den så utbredda otukten”. Ordagr.: ”otuktshandlingarna”, ”fallen av otukt”. Grek.: tas porneias, plur.
Ordagr.: ”en samstämmig uppfattning”, ”en samsyn”.
El.: ”ett uppdrag (åliggande)”.
”Gud”, P46אABCDVgSyp; Syh och TR: ”Herren”; J7,8,10: ”Jehova”.
”Jehova”, i överensstämmelse med J28, Rom 12:3 och 2Kor 10:13; P46אABCD(grek.): ho kỵrios; Syh och TR: ”Gud”. Se Tillägg 1D. Jfr EWNT, bd 2, sp. 815.
El.: ”den kallelse”.
El.: ”de ogifta”.
El.: ”en jungfru (ogift person)”, B. Grek.: parthẹnos.
El.: ”hon”.
Ordagr.: ”över höjdpunkten (livets blomstring)”. Grek.: hypẹrakmos; lat.: superadụlta.
El.: ”jungfru”. El.: ”sitt ogifta tillstånd”. Grek.: parthẹnon; lat.: vịrgine.
”jungfrulighet ... den”. El.: ”jungfru ... henne”.
El.: ”bara han är i gemenskap med”.