1 Korinthierna 5:1–13

 Det rapporteras faktiskt om otukt*+ bland er, och sådan otukt som inte ens förekommer bland nationerna, nämligen att någon har sin fars hustru.+  Och ni är uppblåsta,+ men borde ni inte i stället ha känt sorg,+ så att den man som begått denna gärning kunde ha avlägsnats ur er krets?+  Jag för min del, som visserligen är frånvarande till kroppen men närvarande i anden, har redan, som om jag hade varit närvarande, dömt+ den man som har handlat på ett sådant sätt som detta,  så att ni i vår Herre Jesu namn, när ni är samlade – och min ande tillsammans med vår Herre Jesu kraft+  överlämnar en sådan man åt Satan+ till köttets undergång, för att anden+ skall bli räddad på Herrens dag.+  Ert skäl till självberöm+ är inte vackert. Vet ni inte att lite surdeg får hela degen att jäsa?+  Rensa ut den gamla surdegen, så att ni kan vara en ny deg,+ när ni nu är osyrade. Ty också vårt påskoffer,+ Kristus,+ har blivit slaktat.+  Låt oss följaktligen hålla högtid,+ inte med gammal surdeg,+ inte heller med uselhetens och ondskans+ surdeg,+ utan med uppriktighetens och sanningens+ osyrade bröd.*  I mitt brev skrev jag till er att ni skulle sluta upp att vara i sällskap med otuktiga människor, 10  men jag menade inte helt och hållet med den här världens+ otuktiga+ eller giriga och utsugare eller avgudadyrkare. Annars skulle ni ju behöva gå ut ur världen.+ 11  Men nu skriver jag till er att sluta upp att vara i sällskap+ med* någon som kallas broder och som är otuktig eller girig+ eller en avgudadyrkare eller en smädare eller en drinkare+ eller en utsugare, ja, att inte ens äta med en sådan. 12  För hur kan det vara min sak att döma dem som är utanför?+ Dömer inte ni dem som är innanför,+ 13  medan Gud dömer dem som är utanför?+ ”Avlägsna den onde mannen ur er krets.”+

Fotnoter

”otukt”. Grek.: porneia; lat.: fornicạtio. Se not till 4Mo 14:33, ”era otuktshandlingar”; Tillägg 5A.
”osyrade bröd”. El.: ”ojästa kakor”.
Ordagr.: ”[till er att] inte uppblanda sig med”. Grek.: mē synanamịgnysthai; lat.: non commịsceri.