1 Korinthierna 2:1–16

 Och när jag så kom till er, bröder, kom jag inte med överlägsenhet i tal*+ eller i vishet och förkunnade Guds heliga hemlighet+ för er.  Jag beslöt nämligen att när jag var hos er inte veta av något annat än Jesus Kristus,+ och honom som hängd på pålen.  Och jag kom till er i svaghet och i fruktan och med stor bävan;+  och mitt tal och min predikan bestod inte i övertalande visdomsord, utan i ett uppvisande av ande och kraft,+  för att er tro inte skulle vara en tro på människors vishet+ utan på Guds kraft.+  Nu talar vi vishet bland dem som är mogna,*+ men inte visheten+ från denna tingens ordning eller från denna tingens ordnings* styresmän,+ som skall bli till intet;+  utan vi talar Guds vishet i en helig hemlighet,+ den fördolda visheten, som Gud före tingens ordningar*+ förutbestämde till vår härlighet.  Denna vishet har ingen av denna tingens ordnings styresmän+ lärt känna,+ ty om de hade känt den, skulle de inte ha hängt härlighetens Herre på pålen.+  Men alldeles som det står skrivet: ”Vad öga inte har sett och öra inte har hört och människohjärtat inte har tänkt ut, det har Gud berett åt dem som älskar honom.”+ 10  För oss är det ju som Gud har uppenbarat+ det genom sin ande,+ ty anden+ utforskar allt, till och med Guds djupheter.+ 11  Ty vem bland människor vet vad som är i en människa utom människans ande,+ som är i henne? Så har heller ingen lärt känna vad som är i Gud, utom Guds ande.+ 12  Nu har vi inte fått världens ande,+ utan den ande+ som är från Gud, för att vi skall veta vad Gud har gett oss i sin ynnest.+ 13  Och detta talar vi om, inte med ord inlärda av mänsklig vishet,+ utan med ord inlärda av ande,+ i det att vi förbinder andliga ämnen med andliga ord.*+ 14  Men en själisk* människa tar inte emot det som kommer från Guds ande, ty det är dårskap för henne; och hon kan inte fatta det,+ eftersom det skall bedömas på ett andligt sätt. 15  Den andliga+ människan* däremot bedömer verkligen allt, men själv bedöms+ hon inte av någon. 16  Ty ”vem har lärt känna Jehovas* sinne,+ så att han kan undervisa honom?”+ Men vi har Kristi* sinne.+

Fotnoter

El.: ”med imponerande vältalighet”.
El.: ”fullvuxna”. Ordagr.: ”fullkomliga”.
Se not till 1Ko 1:20.
”tingens ordningar”. Grek.: tōn aiọ̄nōn; lat.: saecula; J22(hebr.): ha‛ōlamịm (med bestämd artikel), ”tingens ordningar”.
El.: ”i det att vi på ett passande sätt lägger fram andliga ämnen för andliga människor”.
El.: ”fysisk”, dvs. oandlig. Grek.: psykhiks; lat.: animlis.
Ordagr.: ”Den andlige”. Grek.: ho ... pneumatikọs; Vgc(lat.): spirituạlis.
Se Tillägg 1D.
”Kristi”, P46אACVgSypJ17,18,22; BD*It: ”Herrens”, utan bestämd artikel i grek.