1 Korinthierna 16:1–24

16  När det gäller insamlingen+ till de heliga,+ skall också ni göra på samma sätt som jag har gett anvisning om åt församlingarna i Galatien.+  På första dagen i veckan skall var och en hemma hos sig regelbundet lägga undan något att spara, alltefter vad han har råd med, så att det inte skall ske insamlingar först när jag kommer.  Men när jag kommer fram, skall jag sända de män som ni genom brev godkänner+ för att föra er välmenta gåva till Jerusalem.  Och om det är lämpligt för mig att också bege mig dit, skall de bege sig dit tillsammans med mig.  Men jag skall komma till er, när jag har färdats genom Makedonien, för jag färdas genom Makedonien;+  och kanske kommer jag att stanna eller rentav tillbringa vintern hos er, så att ni kan ledsaga+ mig en bit på vägen dit jag kan komma att bege mig.  Jag önskar nämligen inte se er just nu bara på genomresa, för jag hoppas stanna kvar hos er någon tid,+ om Jehova*+ tillåter det.+  Men jag stannar kvar i Ẹfesos+ ända till pingsten;  ty en stor dörr som leder till verksamhet har öppnats för mig,+ men det finns många motståndare. 10  Men om Timoteus+ kommer, se då till att han kan vara fri från fruktan ibland er, för han utför Jehovas* verk,+ precis som jag. 11  Låt därför ingen se ner på honom.+ Ledsaga honom en bit på vägen i frid, så att han kan komma hit till mig, för jag väntar på honom tillsammans med bröderna. 12  Vad nu vår broder Apollos+ beträffar, så har jag mycket enträget bett honom fara till er tillsammans med bröderna, och ändå var det inte alls hans vilja att fara nu; men han skall komma när han får tillfälle. 13  Håll er vakna,+ stå fasta i tron,+ uppför er som män,+ bli* starka.+ 14  Låt allting hos er ske i kärlek.+ 15  Nu förmanar* jag er, bröder: ni vet att Stẹfanas hushåll är Akạjas* förstling+ och att de har ställt sig till tjänst för de heliga.+ 16  Må ni också fortsätta att underordna er sådana personer och var och en som samarbetar och mödar sig.+ 17  Men jag gläder mig över att Stẹfanas+ och Fortunạtus och Akạikus är närvarande* här, eftersom de har uppvägt att ni inte är här. 18  De har nämligen gett ny styrka åt min ande+ liksom åt er. Sätt därför värde på sådana män.+ 19  Församlingarna i provinsen Ạsia sänder er sina hälsningar.+ Ạquila och Prisca jämte församlingen i deras hus+ hälsar er hjärtligt i Herren. 20  Alla bröderna hälsar er. Hälsa varandra med en helig kyss.+ 21  Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand.+ 22  Om någon inte är Herren tillgiven, må förbannelse komma över honom.+ Vår Herre, kom!*+ 23  Må Herren Jesu oförtjänta omtanke vara med er. 24  Må min kärlek vara med er alla i gemenskap med Kristus Jesus.

Fotnoter

Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 1D.
El.: ”var”.
El.: ”bönfaller”.
Akaja var en romersk provins som omfattade södra Grekland och hade Korinth som huvudstad.
Se Tillägg 5B.
”Vår Herre, kom!” om translittereringen från aram. till grek. läses Marạna tha. Om den läses Marạn athạ: ”Vår Herre kommer” el. ”Vår Herre har kommit”.