1 Korinthierna 13:1–13

13  Om jag talar människors och änglars språk+ men inte har kärlek, då har jag blivit en ljudande malm* eller en skrällande cymbal.+  Och om jag har profeterandets gåva+ och är insatt i alla heliga hemligheter+ och all kunskap,+ och om jag har all tro så att jag kan förflytta berg,+ men inte har kärlek, då är jag ingenting.+  Och om jag ger ut allt vad jag äger för att andra skall ha att äta,+ och om jag lämnar ut min kropp,+ för att kunna berömma mig, men inte har kärlek,+ då är det mig till ingen nytta alls.  Kärleken*+ är tålmodig+ och omtänksam.+ Kärleken är inte svartsjuk,+ den skryter inte,+ blir inte uppblåst,+  bär sig inte oanständigt åt,+ söker inte sina egna intressen,+ blir inte uppretad.+ Den för inte räkenskap över oförrätten.+  Den gläder sig inte över orättfärdigheten,+ men den gläder sig med sanningen.+  Den fördrar allting,+ tror allting,+ hoppas allting,+ uthärdar allting.+  Kärleken upphör aldrig.+ Men vare sig det finns gåvor till att profetera, skall de tas bort, eller tungotal, skall det upphöra, eller kunskap, skall den tas bort.*+  Ty vi har* kunskap styckevis,+ och vi profeterar styckevis;+ 10  men när det som är fullständigt kommer,+ skall det som är styckevis tas bort. 11  När jag var barn, talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn, resonerade jag som ett barn; men nu då jag har blivit man,+ har jag lagt bort de barnsliga dragen. 12  Just nu ser vi nämligen i oklara konturer* med hjälp av en metallspegel,+ men då skall det vara ansikte mot ansikte.+ Just nu har jag kunskap styckevis,* men då skall jag lära känna exakt, liksom jag själv är exakt känd.+ 13  Men nu består tro, hopp, kärlek, dessa tre; men störst av dem är kärleken.*+

Fotnoter

El.: ”ett ekande bronsstycke”.
”Kärleken”. Grek.: Hē agạpē.
Ordagr.: ”skall den göras overksam”.
El.: ”vi inhämtar”.
Ordagr.: ”i en gåta”, dvs. något dunkelt el. gåtfullt.
El.: ”inhämtar jag kunskap styckevis”.
kärleken”.Grek.: agạpē; lat.: cạritas; J17,18(hebr.): ha’ahavạh.