1 Korinthierna 12:1–31

12  Vad nu beträffar de andliga gåvorna,*+ bröder, vill jag inte att ni skall vara okunniga.  Ni vet att när ni var folk av nationerna,+ leddes ni bort till de stumma+ avgudarna,+ alldeles som ni råkade bli ledda.  Därför vill jag få er att förstå att ingen som talar genom Guds ande säger: ”Förbannad* är Jesus!”+ och ingen kan säga: ”Jesus är Herre!” utom genom helig ande.+  Nu finns det olika slag av gåvor,*+ men det är samma ande;+  och det finns olika slag av tjänster,+ och ändå är det samme Herre;+  och det finns olika slag av verksamheter,+ och ändå är det samme Gud+ som åstadkommer dem alla i alla människor.+  Men manifestationen av anden ges åt var och en så att den blir till nytta.+  Åt en ges till exempel genom anden vishetsord,+ åt en annan kunskapsord+ enligt samma ande,  åt en annan tro+ genom samma ande, åt en annan gåvor att läka+ genom denna samma ande, 10  åt ännu en annan att åstadkomma kraftgärningar,*+ åt en annan profeterande,+ åt en annan förmåga att urskilja+ inspirerade uttalanden,*+ åt en annan olika slag av tungotal+ och åt en annan tolkning+ av tungotal. 11  Men allt detta åstadkommer en och samma ande+ genom att den delar ut+ åt var och en för sig, alldeles som den vill.+ 12  Ty alldeles som kroppen är en enda men har många lemmar och alla lemmarna i denna kropp, fastän de är många, är en enda kropp,+ så är också Kristus.+ 13  Genom en enda ande blev vi ju alla döpta+ att höra till en enda kropp, vare sig vi är judar eller greker, vare sig vi är slavar eller fria, och alla fick vi en enda ande att dricka.+ 14  Ty kroppen är ju inte en enda lem, utan många.+ 15  Om foten skulle säga: ”Eftersom jag inte är hand, är jag ingen del av kroppen”, har den ändå inte upphört att vara en del av kroppen.+ 16  Och om örat skulle säga: ”Eftersom jag inte är öga, är jag ingen del av kroppen”, har det ändå inte upphört att vara en del av kroppen.+ 17  Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om den helt och hållet var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? 18  Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem, alldeles som han ville.+ 19  Om de alla vore en enda lem,+ vad blev det då av kroppen? 20  Men nu är de många lemmar,+ och ändå en enda kropp. 21  Ögat kan inte säga till handen: ”Jag behöver dig inte”; inte heller huvudet till fötterna: ”Jag behöver er inte.” 22  Utan det är långt mera så att de av kroppens lemmar som tycks vara svagare+ är nödvändiga, 23  och de delar av kroppen som vi anser vara värda mindre ära, dem omger vi med långt större ära,+ och så har de delar vi blygs för en långt större anständighet, 24  medan våra anständiga delar inte behöver något. Men ändå har Gud sammanfogat* kroppen och har gett långt större ära åt den del som led brist, 25  så att ingen söndring* skulle finnas i kroppen, utan lemmarna skulle ha samma omsorg om varandra.+ 26  Och om en lem lider, lider+ alla de andra lemmarna med den; eller om en lem blir ärad,+ gläder sig alla de andra lemmarna med den.+ 27  Nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.+ 28  Och Gud har satt dem var och en i församlingen:+ för det första apostlar;+ för det andra profeter;+ för det tredje lärare;+ sedan kraftgärningar;*+ sedan gåvor att läka;+ tjänster för att hjälpa,+ förmågor att leda,*+ olika slag av tungotal.+ 29  Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar?* 30  Inte har väl alla gåvor att läka? Inte talar väl alla med tungor?+ Inte är väl alla översättare?+ 31  Men fortsätt nitiskt att sträva efter de större* gåvorna.+ Och dessutom visar jag er en långt bättre väg.+

Fotnoter

El.: ”de andliga tingen”; el.: ”de andliga personerna”. Ordagr.: ”de andliga (tingen)”. Grek.: tōn pneumatikọ̄n; Vgc(lat.): spirituạlibus.
Grek.: Anạthema, dvs. ”en (något) som är under förbannelse”.
Ordagr.: ”av nådegåvor”, ”av oförtjänta gåvor”. Grek.: kharismạtōn.
”inspirerade uttalanden”. Ordagr.: ”andar”. Grek.: pneumạtōn.
El.: ”underverk”.
El.: ”satt samman”. Ordagr.: ”blandat samman”. Grek.: synekẹrasen.
El.: ”splittring”. Grek.: skhịsma, ”spricka”, ”schism”; lat.: scịsma.
”förmågor att leda”. Ordagr.: ”styrningar”. Grek.: kybernẹ̄seis; lat.: gubernatiọnes.
El.: ”underverk”.
Ordagr.: ”Inte [är väl] alla krafter?”
El.: ”de största”.