1 Korinthierna 11:1–34

11  Bli mina efterliknare, liksom också jag är Kristi.+  Nu berömmer jag er, därför att ni i allting kommer ihåg mig och håller fast vid traditionerna+ alldeles som jag har låtit dem gå vidare till er.  Men jag vill att ni skall veta att varje mans huvud är Kristus;+ och en kvinnas huvud är mannen;+ och Kristi huvud är Gud.+  Varje man som ber eller profeterar med något på huvudet drar skam över sitt huvud;+  men varje kvinna som ber eller profeterar+ med huvudet obetäckt* drar skam över sitt huvud,+ ty det är detsamma som om hon var en kvinna med rakat huvud.*+  Ty om en kvinna inte täcker sitt huvud, så må hon också bli klippt; men om det är till skam för en kvinna att vara klippt eller rakad,+ så bör hon täcka sitt huvud.+  Ty en man bör inte ha huvudet täckt, eftersom han är Guds avbild+ och härlighet;+ men kvinnan är mannens härlighet.+  Mannen är nämligen inte av* kvinnan, utan kvinnan av* mannen;+  och vad mera är: mannen skapades inte för kvinnans skull, utan kvinnan för mannens skull.+ 10  Därför bör kvinnan ha ett myndighetstecken* på sitt huvud+ för änglarnas skull.+ 11  Dessutom: i förbindelse med Herren är varken kvinnan till utan mannen eller mannen utan kvinnan.+ 12  Ty alldeles som kvinnan är av mannen,+ så är också mannen genom kvinnan;+ men allting är av Gud.+ 13  Döm för er egen del: Är det passande för en kvinna att obetäckt be till Gud? 14  Lär er inte naturen själv att om en man har långt hår, är det en vanära för honom; 15  men om en kvinna har långt hår, är det en ära+ för henne? Det långa håret är ju henne givet i stället för en huvudbonad.*+ 16  Men om någon tycks argumentera+ för en annan sedvänja,+ så har vi ingen sådan, och det har inte heller Guds församlingar. 17  Men när jag nu ger dessa föreskrifter, berömmer jag er inte, eftersom det inte är till det bättre, utan till det sämre, som ni samlas.+ 18  Först och främst hör jag nämligen att* det, när ni kommer tillsammans som församling, finns söndringar* bland er;+ och i någon mån tror jag det. 19  Det måste ju också finnas sekter*+ bland er, för att de godkända också skall kunna bli uppenbara bland er.+ 20  Därför, när ni kommer tillsammans på ett ställe, är det inte möjligt att hålla* Herrens kvällsmåltid.*+ 21  Ty när ni äter den, tar var och en* sin egen kvällsmåltid först, så att en är hungrig, men en annan är berusad. 22  Ni har ju hus att äta och dricka i, inte sant?+ Eller föraktar ni Guds församling och kommer dem som ingenting har+ att skämmas? Vad skall jag säga till er? Skall jag berömma er? I detta berömmer jag er inte. 23  För jag har mottagit från Herren* vad jag också har låtit gå vidare till er, att Herren Jesus i den natt+ då han skulle bli utlämnad tog ett bröd, 24  och sedan han hade tackat Gud, bröt han det+ och sade: ”Detta betyder* min kropp,+ som är till förmån för er. Fortsätt att göra detta till minne+ av mig.” 25  Han gjorde på samma sätt också med bägaren,+ sedan han ätit kvällsmåltiden, i det han sade: ”Denna bägare betyder det nya förbundet+ i kraft av mitt blod.+ Fortsätt att göra detta, så ofta ni dricker den, till minne+ av mig.” 26  Ty så ofta+ ni äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar ni Herrens död,+ till dess han kommer.+ 27  Följaktligen skall vemhelst som äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt vara skyldig+ beträffande Herrens kropp och blod.+ 28  Må en människa först godkänna sig själv efter ingående prövning,+ och må hon så äta av brödet och dricka av bägaren. 29  Ty den som äter och dricker äter och dricker sig själv till dom,+ om han inte förstår att urskilja kroppen. 30  Det är därför som många bland er är svaga och sjukliga och rätt många sover+ i döden. 31  Men om vi förstod att urskilja vad vi själva är, skulle vi inte bli dömda.+ 32  Men när vi döms,+ tuktas vi av Jehova,*+ för att vi inte skall bli fördömda+ tillsammans med världen.+ 33  Följaktligen, mina bröder, när ni kommer tillsammans för att äta den,+ vänta då på varandra. 34  Om någon är hungrig, så kan han äta hemma,+ för att er sammankomst inte skall leda till dom.+ Men de övriga tingen skall jag bringa ordning i när jag kommer.

Fotnoter

”med huvudet obetäckt (ohöljt)”. El.: ”utan slöja på huvudet”, ”barhuvad”.
Dvs. som straff för omoraliskhet.
El.: ”Mannen tillhör nämligen inte”.
El.: ”kvinnan tillhör”.
El.: ”ett tecken på fullmakt”, ”ett bemyndigande”.
El.: ”givet som ett täckelse”.
El.: ”hör jag nämligen ständigt att”.
El.: ”stridiga meningar”. Grek.: skhịsmata, ”sprickor”, ”schismer”.
”sekter”. Grek.: hairẹseis; lat.: hẹreses.
El.: ”är det inte [Herrens kvällsmåltid] ni äter”.
Ordagr.: ”en (kvälls)måltid hörande till Herren”.
El.: ”Ty var och en, när han äter den, tar”.
”Herren”, אAB; J13,14: ”Jehova”.
Ordagr.: ”är”. Grek.: estin. Se not till Mt 26:26.
Se Tillägg 1D.