1 Korinthierna 10:1–33

10  Nu vill jag inte, bröder, att ni skall vara okunniga om att våra förfäder alla var under molnet+ och alla gick igenom havet,+  och alla blev döpta till Mose+ med hjälp av molnet och av havet;  och alla åt samma* andliga mat,+  och alla drack samma andliga dryck.+ För de drack av den andliga klippa+ som följde dem, och den klippan*+ betydde* Kristus.+  Men de flesta av dem blev inte godkända av Gud;+ de slogs nämligen ner+ i vildmarken.  Nu har dessa ting blivit exempel* för oss, för att vi inte skall vara sådana som har begär till något skadligt,+ så som de hade begär till det.  Bli inte heller avgudadyrkare, som några av dem blev;+ alldeles som det står skrivet: ”Folket satte sig ner för att äta och dricka, och de steg sedan upp för att roa sig.”+  Låt oss inte heller bedriva otukt, som några av dem begick otukt,+ bara för att falla, tjugotre tusen av dem på en enda dag.+  Låt oss inte heller sätta Jehova*+ på prov, som några av dem satte honom på prov,+ bara för att förgås genom ormarna.+ 10  Inte heller skall ni knota, alldeles som några av dem knotade,+ bara för att förgås genom förgöraren.+ 11  Och det som hände dem tjänar som exempel,* och det skrevs ner till varning+ för oss, över vilka slutet* på tingens ordningar*+ har kommit. 12  Följaktligen skall den som menar att han står se till att han inte faller.+ 13  Ingen frestelse har kommit över er utom vad som är vanligt för människor.+ Men Gud är trofast,+ och han skall inte låta er bli frestade utöver vad ni kan tåla,+ utan tillsammans med frestelsen skall han också bereda utvägen,+ så att ni kan uthärda den. 14  Därför, mina älskade, fly+ från avgudadyrkan.+ 15  Jag talar som till människor med urskillning;+ döm själva om vad jag säger. 16  Välsignelsens bägare+ som vi välsignar, är den inte en delaktighet i* Kristi blod? Brödet som vi bryter,+ är det inte en delaktighet i Kristi kropp?+ 17  Eftersom det är ett enda bröd, är vi, fastän många,+ en enda kropp,*+ ty alla har vi andel i detta enda bröd.+ 18  Se på det som är Israel efter köttet:+ Är inte de som äter slaktoffren delaktiga med* altaret?+ 19  Vad skall jag då säga? Att det som offras åt en avgud är någonting eller att en avgud är någonting?+ 20  Nej, men jag säger att det som nationerna* offrar, det offrar de åt demoner+ och inte åt Gud; och jag vill inte att ni skall ha något gemensamt med demonerna.+ 21  Ni kan inte dricka Jehovas* bägare+ och demoners bägare; ni kan inte ha andel i ”Jehovas* bord”+ och i demoners bord. 22  Eller ”eggar vi Jehova* till svartsjuka”?+ Inte är väl vi starkare+ än han? 23  Allt är tillåtet; men allt är inte nyttigt.+ Allt är tillåtet;+ men allt bygger inte upp.+ 24  Var och en må fortsätta att söka den andres fördel+ i stället för sin egen.+ 25  Allt som säljs på köttorget+ kan ni fortsätta att äta utan att göra någon förfrågan för ert samvetes skull;+ 26  ty ”jorden är Jehovas*+ och det som fyller den”.+ 27  Om någon av de icke troende bjuder in er och ni gärna vill gå, ät då allt som sätts fram för er+ utan att göra någon förfrågan för ert samvetes skull.+ 28  Men om någon skulle säga till er: ”Detta är något som varit framburet som offer”, ät då inte, av hänsyn till den som talade om det och för samvetets skull.*+ 29  ”Samvetet”, säger jag, inte ditt eget, utan den andres. Ty varför skall min frihet dömas av en annans samvete?+ 30  Om jag har andel i måltiden med tacksamhet, varför skall jag då bli skymfad för det som jag tackar för?+ 31  Därför, vare sig ni äter eller dricker eller gör något annat, gör allt till Guds ära.+ 32  Undvik att bli orsak till att någon snavar och faller,+ vare sig judar eller greker eller någon inom Guds församling, 33  såsom också jag är alla till behag i allting,+ i det jag inte söker min egen fördel+ utan de mångas, för att de skall kunna bli räddade.+

Fotnoter

”samma”, אcBVgSyp; saknas i א*; P46A: ”den [... maten]”.
”den klippan”. Grek.: hē pẹtra, fem. Se not till Mt 16:18, ”... klippa”.
El.: ”var”. Se not till Mt 26:26.
El.: ”förebilder”. Grek.: tỵpoi; lat.: in figụra.
”Jehova”, J18,22,23; אBC(grek.): ton kỵrion; P46D: ”Kristus”; A: ”Gud”. Se Tillägg 1D.
”som exempel”. El.: ”i ett förebildligt syfte”. Grek.: typikọ̄s; lat.: in figụra.
El.: ”det fullbordade (definitiva) slutet”. Grek.: ta tẹlē, plur.
”på tingens ordningar”. Grek.: tōn aiọ̄nōn; lat.: saeculọrum; J17,22(hebr.): ha‛ōlamịm.
El.: ”betyder den inte gemenskap med”.
El.: ”Ty vi, fastän många, är ett enda bröd, en enda kropp”.
El.: ”i”.
”nationerna”, P46אACVgSyh,p; BD: ”de”.
Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 1D.
Syh och TR tillägger: ”(Ty jorden är Herrens [J7,8,10,11,13,14,16,17: ”Jehovas”] och det som fyller den.)”