1 Korinthierna 1:1–31

 Paulus, kallad att vara en Jesu Kristi apostel+ genom Guds vilja,+ och Sọsthenes,+ vår broder,  till Guds församling som är i Korinth,+ till er som har blivit helgade+ i gemenskap med Kristus Jesus, kallade att vara heliga,+ tillsammans med alla som överallt anropar vår Herre Jesu Kristi namn,+ deras Herre och vår:+  Må ni röna oförtjänt omtanke+ och frid+ från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.+  Jag tackar alltid Gud för er med anledning av Guds oförtjänta omtanke,+ som är er given i Kristus Jesus;+  att ni i allting har berikats+ i honom, med full förmåga att tala och med full kunskap,+  precis som vittnesbördet* om Kristus+ har blivit befäst bland er,  så att ni inte saknar någon gåva+ alls, medan ni ivrigt väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse.+  Han skall också göra er fasta+ intill slutet,* så att ni inte kan utsättas för någon anklagelse+ på vår Herre Jesu Kristi* dag.*+  Gud är trofast,+ och genom honom blev ni kallade till delaktighet+ med hans Son Jesus Kristus, vår Herre. 10  Nu förmanar+ jag er, bröder, genom vår Herre Jesu Kristi namn+ att ni alla skall tala överensstämmande+ och att det inte skall vara söndringar*+ bland er, utan att ni skall vara på rätt sätt förenade i samma sinne och i samma tankegång.+ 11  Av dem som hör till Kloes hus har det nämligen berättats+ för mig om er, mina bröder, att misshälligheter förekommer bland er. 12  Vad jag menar är detta, att var och en av er säger: ”Jag hör till Paulus”, ”Men jag till Apollos”,+ ”Men jag till Kefas”, ”Men jag till Kristus”. 13  Kristus är söndrad.+ Paulus blev väl inte hängd på pålen* för er? Eller blev ni döpta+ i Paulus namn? 14  Jag är tacksam för att jag inte har döpt någon av er utom Crispus+ och Gajus,+ 15  så att ingen kan säga att ni blev döpta i mitt namn. 16  Jo, jag har också döpt Stẹfanas hushåll.+ För övrigt vet jag inte om jag har döpt någon annan. 17  Kristus har nämligen inte sänt mig+ till att döpa, utan till att förkunna de goda nyheterna, inte med visdom i tal,+ för att Kristi tortyrpåle* inte skulle göras kraftlös. 18  Talet om tortyrpålen är nämligen dårskap+ för dem som är på väg att förgås,+ men för oss som är på väg att bli räddade+ är det Guds kraft.+ 19  Det står ju skrivet: ”Jag skall komma de visas vishet att förgås,+ och de förståndigas förstånd+ skall jag skjuta åt sidan.”+ 20  Var är den vise? Var är den skriftlärde?+ Var är denna tingens ordnings*+ debattör?+ Har inte Gud gjort världens vishet dåraktig?+ 21  Ty eftersom det i Guds vishet är så att världen genom sin vishet+ inte lärde känna Gud,+ fann Gud för gott att genom dårskapen+ i det som predikas rädda dem som tror. 22  Ty judarna begär tecken+ och grekerna söker vishet;+ 23  men vi predikar Kristus som hängd på pålen,+ för judarna en orsak till fall+ och för folk av nationerna en dårskap;+ 24  men för dem som är de kallade, både judar och greker, Kristus som Guds kraft+ och Guds vishet.+ 25  Det som är dåraktigt hos Gud är nämligen visare än människor, och det som är svagt hos Gud är starkare än människor.+ 26  Ni ser ju på hans kallelse av er, bröder, att inte många som var visa+ i köttsligt avseende blev kallade,+ inte många mäktiga,+ inte många av ädel börd; 27  utan Gud utvalde det dåraktiga i världen,+ för att han skulle låta de visa stå där med skam; och Gud utvalde det svaga i världen, för att han skulle låta det starka stå där med skam;+ 28  och Gud utvalde det som är av ringa börd i världen och det som man ser ner på, det som inte är något,+ för att han skulle göra till intet+ det som är något, 29  så att inget kött skulle berömma sig+ inför Gud. 30  Men det är tack vare honom som ni är i gemenskap med Kristus Jesus, som för oss har blivit till vishet+ från Gud, och till rättfärdighet+ och helgelse+ och frigörelse genom lösen,+ 31  för att det skall vara alldeles som det står skrivet: ”Den som berömmer sig, låt honom berömma sig av Jehova.”*+

Fotnoter

”vittnesbördet”. Grek.: to martỵrion; lat.: testimọnium.
”på ... dag”, אAB; D: ”under ... närvaro”; Vg: ”på ... ankomsts dag”.
”Kristi”, אACDVgSyh,hi,p; saknas i P46B.
”slutet”. Grek.: tẹlous.
El.: ”stridiga meningar”. Grek.: skhịsmata, ”sprickor”, ”schismer”; lat.: scịsmata.
Se Tillägg 5C.
Se Tillägg 5C.
”tingens ordnings”. Grek.: aiọ̄nos; lat.: saeculi; J17,22(hebr.): ha‛ōlạm hazzẹh, ”denna tingens ordnings”.
Se Tillägg 1D.