1 Johannes 2:1–29

 Mina små barn, detta skriver jag nu till er för att ni inte skall begå en synd.*+ Och om någon ändå begår en synd, då har vi en hjälpare*+ hos Fadern, Jesus Kristus, en som är rättfärdig.+  Och han är ett försoningsoffer*+ för våra synder,+ men inte bara för våra+ utan också för hela världens.+  Och av detta vet vi att vi har lärt känna honom, nämligen om vi fortsätter att hålla hans bud.+  Den som säger: ”Jag har lärt känna honom”,+ och ändå inte håller hans bud,+ är en lögnare, och sanningen är inte i honom.+  Men den som håller hans ord,+ i honom har kärleken till Gud* verkligen gjorts fullkomlig.+ Av detta vet vi att vi är i gemenskap med honom.+  Den som säger att han förblir i gemenskap+ med honom är skyldig att också själv fortsätta att vandra alldeles som han har vandrat.+  Ni älskade, jag skriver inte ett nytt bud till er, utan ett gammalt bud+ som ni har haft från början.+ Detta gamla bud är det ord som ni har hört.  Å andra sidan är det ett nytt bud jag skriver till er, något som är sant i hans fall och i ert, ty mörkret+ håller på att försvinna och det sanna ljuset+ lyser redan.  Den som säger sig vara i ljuset och ändå hatar+ sin broder är i mörkret fram till denna stund.+ 10  Den som älskar sin broder blir kvar i ljuset,+ och i hans fall finns det ingen orsak att snava.+ 11  Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret,+ och han vet inte vart han är på väg,+ eftersom mörkret har förblindat hans ögon. 12  Jag skriver till er, små barn, därför att ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull.+ 13  Jag skriver till er, fäder, därför att ni har lärt känna honom som är till från början.+ Jag skriver till er, unga män,+ därför att ni har segrat över den onde.+ Jag skriver till er, barn,+ därför att ni har lärt känna Fadern.+ 14  Jag skriver till er, fäder,+ därför att ni har lärt känna honom som är till från början.+ Jag skriver till er, unga män, därför att ni är starka+ och Guds ord* förblir i er+ och ni har segrat över den onde.+ 15  Älska inte världen, inte heller det som finns i världen.+ Om någon älskar världen, finns kärleken till Fadern* inte i honom,+ 16  ty allt som finns i världen,+ köttets begär+ och ögonens begär+ och det högfärdiga skrytet med* ens resurser i livet,+ det kommer inte från Fadern utan från världen.+ 17  Och världen försvinner, och även dess begär,+ men den som gör Guds vilja+ består för evigt.+ 18  Barn, det är den sista timmen,+ och alldeles som ni har hört att antikrist* skall komma,+ så har det redan nu framträtt många antikrister;+ av detta inser vi att det är den sista timmen. 19  De har utgått från oss, men de hörde inte till oss;+ för om de hade hört till oss, skulle de ha stannat kvar hos oss.+ Men detta skedde för att det skulle avslöjas att inte alla hör till oss.+ 20  Och ni har en smörjelse* från den helige;+ alla har ni kunskap.+ 21  Jag skriver till er, inte därför att ni inte känner sanningen,+ utan därför att ni känner den+ och därför att ingen lögn har sin upprinnelse i sanningen.+ 22  Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus?+ Den är antikrist+ som förnekar Fadern och Sonen.+ 23  Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern.+ Den som bekänner+ Sonen har också Fadern.+ 24  Vad er beträffar: låt det som ni har hört från början bli kvar i er.+ Om det som ni har hört från början blir kvar i er, kommer ni också att förbli i gemenskap+ med Sonen och i gemenskap med Fadern.+ 25  Och detta är det utlovade, det som han själv har lovat oss: det eviga livet.+ 26  Detta skriver jag till er om dem som försöker vilseleda er.+ 27  Och vad er beträffar, så förblir den smörjelse+ som ni har fått från honom i er, och ni har inte behov av att någon undervisar er,+ utan så som smörjelsen från honom undervisar er om allting,+ och den är sann+ och är ingen lögn, ja, så som den har lärt er: förbli i gemenskap+ med honom. 28  Och nu, små barn,+ förbli i gemenskap+ med honom, så att vi, när han görs uppenbar,+ kan tala fritt och öppet+ och inte i skam behöver vända oss bort från honom vid hans närvaro.*+ 29  Om ni vet att han är rättfärdig,+ då inser ni att var och en som utövar rättfärdighet är född av honom.+

Fotnoter

”ni ... skall begå en synd”. Grek.: hamạrtēte, ett verb i konjunktiv aorist. I A Grammar of New Testament Greek, av James H. Moulton, bd I, 1908, sid. 109, heter det: ”Aoristen uttrycker en ’punktuell’ handling, dvs. den betraktar en handling som en punkt: den betecknar startpunkten ... eller slutpunkten ..., eller också ser den helt enkelt hela handlingen som något som har hänt, utan att skilja mellan de enskilda stegen i förloppet.”
El.: ”en tröstare”, ”en som för vår talan”. Grek.: parạklēton, ”en paraklet”.
Ordagr.: ”en försoning”. Grek.: hilasmọs; lat.: propitiạtio. Se not till Heb 9:5.
”kärleken till Gud”. El.: ”Guds kärlek”. Jfr 1Jo 2:15; 3:17.
”Guds ord”. B: ”ordet”.
”kärleken till Fadern”. El.: ”Faderns kärlek”.
El.: ”den självbelåtna (pråliga, inbilska) uppvisningen av”.
”antikrist”. Grek.: antịkhristos; lat.: antichrịstus; J17(hebr.): tsar hammashịach.
”smörjelse”. Grek.: khrịsma; lat.: unctiọnem.
Se Tillägg 5B.