1 Krönikeboken 8:1–40

 Och Benjamin+ blev far till Bela,+ sin förstfödde, Asbel,+ den andre, och Ahạra,+ den tredje,  Noha,+ den fjärde, och Rafa, den femte.  Och Bela fick söner: Addar och Gera+ och Ạbihud  och Abisụa och Nạaman och Ahọa  och Gera och Sẹfufan+ och Huram.+  Och dessa var Ehuds söner. De var överhuvuden för fädernehus bland invånarna i Geba,+ och man förde dem i landsflykt till Mạnahat.  Och Nạaman och Ahịa; och Gera – det var han som förde dem i landsflykt, och han blev far till Ussa och Ạhihud.  Och Saharạjim blev far till barn i Moabs område,+ sedan han hade sänt i väg dem. Husim och Baạra var hans hustrur.  Och med sin hustru Hodes blev han far till Jobab och Sibja och Mesa och Malkam 10  och Jeus och Sakẹja och Mirma. Dessa var hans söner, överhuvuden för fädernehus. 11  Och med Husim blev han far till Ạbitub och Ẹlpaal. 12  Och Ẹlpaals söner var Eber och Misam och Semed, som byggde Ono+ och Lod+ med underlydande städer, 13  och Berịa och Sema. Dessa var överhuvuden för fädernehus bland invånarna i Ạjalon.+ Dessa jagade bort invånarna i Gat. 14  Och det var Ahjo,* Sasak och Jẹremot 15  och Sebạdja och Arad och Eder 16  och Mikael och Jispa och Joha, Berịas+ söner, 17  och Sebạdja och Mesụllam och Hiski och Heber 18  och Jịsmeraj och Jislịa och Jobab, Ẹlpaals söner, 19  och Jakim och Sikri och Sabdi 20  och Eliẹnaj och Sịlletaj och Ẹliel 21  och Adạja och Berạja och Simrat, Sịmeis+ söner, 22  och Jispan och Eber och Ẹliel 23  och Abdon och Sikri och Hanan 24  och Hanạnja och Elam och Antotịja 25  och Jifdẹja och Pẹnuel, Sasaks söner, 26  och Sạmseraj och Sehạrja och Atạlja 27  och Jaarẹsja och Elia och Sikri, Jẹrohams söner. 28  De var överhuvuden för fädernehus, överhuvuden enligt sina släktlinjer. De bodde i Jerusalem.+ 29  Och i Gịbeon+ bodde Gịbeons far, Jẹgiel,* och hans hustrus namn var Maạka.+ 30  Och hans son, den förstfödde, var Abdon, och Sur och Kis och Baal och Nadab+ 31  och Gedor och Ahjo och Seker.+ 32  Och Miklot blev far till Simẹah.+ Och dessa bodde mitt emot sina bröder i Jerusalem, tillsammans med andra av sina bröder. 33  Och Ner+ blev far till Kis;+ och Kis blev far till Saul;+ och Saul blev far till Jonatan*+ och Malki-Sua+ och Abinạdab+ och Esbạal.+ 34  Och Jonatans son var Merib-Baal.+ Och Merib-Baal blev far till Mika.+ 35  Och Mikas söner var Piton och Melek och Tarẹa+ och Ahas. 36  Och Ahas blev far till Jehoạdda; och Jehoạdda blev far till Ạlemet och Ạsmavet och Simri. Och Simri blev far till Mosa; 37  och Mosa blev far till Binẹa; dennes son var Rafah,+ dennes son Eleạsa, dennes son Asel. 38  Och Asel hade sex söner, och deras namn var: Ạsrikam, Bọkeru och Ịsmael och Seạrja och Obạdja och Hanan. Alla dessa var Asels söner. 39  Och hans bror Esheks söner var Ulam, hans förstfödde, Jeush, den andre, och Elifẹlet, den tredje. 40  Och Ulams söner blev tappra,+ väldiga män, som spände båge+ och som hade många söner+ och sonsöner, sammanlagt 150. Alla dessa var av Benjamins söner.

Fotnoter

Ordagr.: ”Och [det var] Ahjo”, M; LXXA,Lagarde: ”Och deras bröder var”.
”Gibeons far, Jegiel”, LXXLagarde och 1Kr 9:35.
”Jonatan”. Hebr.: Jehōnathạn.