1 Krönikeboken 6:1–81

 Levis+ söner var Gerson,+ Kehat+ och Mẹrari.+  Och Kehats söner var Amram,+ Jishar+ och Hebron+ och Ụssiel.+  Och Amrams söner+ var Aron+ och Mose,+ samt dottern Mirjam.+ Och Arons söner var Nadab+ och Ạbihu,+ Eleạsar+ och Ịtamar.+  Eleạsar+ blev far till Pịnehas.+ Pịnehas blev far till Abisụa.+  Och Abisụa blev far till Bukki, och Bukki blev far till Ussi.+  Och Ussi blev far till Serạhja, och Serạhja blev far till Mẹrajot.+  Mẹrajot blev far till Amạrja, och Amạrja blev far till Ạhitub.+  Och Ạhitub blev far till Sadok,+ och Sadok blev far till Ahimạas.+  Och Ahimạas blev far till Asạrja. Och Asạrja blev far till Jọhanan. 10  Och Jọhanan blev far till Asạrja.+ Det var han som tjänstgjorde som präst i det hus som Salomo byggde i Jerusalem. 11  Och Asạrja blev far till Amạrja.+ Och Amạrja blev far till Ạhitub.+ 12  Och Ạhitub blev far till Sadok.+ Och Sadok blev far till Sallum. 13  Och Sallum blev far till Hilkịa. Och Hilkịa+ blev far till Asạrja. 14  Och Asạrja blev far till Serạja.+ Och Serạja blev far till Jehosạdak.+ 15  Och Jehosạdak fick dra bort när Jehova förde Juda och Jerusalem i landsflykt genom Nebukadnẹssars hand.* 16  Levis söner+ var Gersom,* Kehat och Mẹrari. 17  Och detta är namnen på Gersoms söner: Libni+ och Sịmei.+ 18  Och Kehats söner+ var Amram+ och Jishar och Hebron och Ụssiel.+ 19  Mẹraris söner var Mahli och Musi.+ Och detta var leviternas släkter, efter deras förfäder:+ 20  Från Gersom: hans son Libni,+ dennes son Jahat, dennes son Simma, 21  dennes son Joa,+ dennes son Iddo, dennes son Sera, dennes son Jeatẹraj. 22  Kehats söner var hans son Amminạdab, dennes son Kora,+ dennes son Assir, 23  dennes son Elkạna och dennes son Ẹbjasaf+ och dennes son Assir; 24  dennes son Tahat, dennes son Ụriel, dennes son Ussịa och dennes son Shaul. 25  Och Elkạnas+ söner var Ạmasaj och Ạhimot. 26  Elkạna; Elkạnas söner var hans son Sofaj+ och dennes son Nahat, 27  dennes son Ẹliab,+ dennes son Jẹroham, dennes son Elkạna.+ 28  Och Samuels+ söner var Joel, den förstfödde, och Abịa, den andre.*+ 29  Mẹraris söner var Mahli,+ dennes son Libni, dennes son Sịmei, dennes son Ussa, 30  dennes son Simẹa, dennes son Haggịa, dennes son Asạja. 31  Och detta var de som David+ gav i uppdrag att stå för ledningen av sången i Jehovas hus, sedan arken hade fått en viloplats.+ 32  Och de blev tjänare*+ i förbindelse med sången+ framför tältboningen, mötestältet, tills Salomo byggde Jehovas hus i Jerusalem;+ och de skötte sin tjänst enligt sitt uppdrag.+ 33  Och detta var de män som tjänstgjorde och även deras söner: Av kehatiternas söner: Heman,+ sångaren, son till Joel,+ son till Samuel,+ 34  son till Elkạna,+ son till Jẹroham, son till Ẹliel,+ son till Toa, 35  son till Suf,+ son till Elkạna, son till Mahat, son till Ạmasaj, 36  son till Elkạna, son till Joel, son till Asạrja, son till Sefanja, 37  son till Tahat, son till Assir, son till Ẹbjasaf,+ son till Kora,+ 38  son till Jishar,+ son till Kehat, son till Levi, son till Israel. 39  Och hans broder Asaf,+ som tjänstgjorde på hans högra sida: Asaf var son till Berẹkja,+ son till Simẹa, 40  son till Mikael, son till Baasẹja, son till Malkịa, 41  son till Etni, son till Sera, son till Adạja, 42  son till Etan, son till Simma, son till Sịmei, 43  son till Jahat,+ son till Gersom,+ son till Levi. 44  Och av Mẹraris+ söner, deras bröder på vänstra sidan, var det Etan,+ son till Kisi,+ son till Abdi, son till Malluk, 45  son till Hasạbja, son till Amạzja, son till Hilkịa, 46  son till Amsi, son till Bani, son till Semer, 47  son till Mahli, son till Musi,+ son till Mẹrari,+ son till Levi. 48  Och deras bröder, leviterna,+ var de som hade blivit givna till hela tjänsten+ vid tältboningen, den sanne Gudens hus. 49  Och Aron+ och hans söner frambar rökoffer+ på brännoffersaltaret+ och på rökelsealtaret+ för allt arbetet i förbindelse med det som är högheligt och för att bringa försoning+ för Israel,+ i enlighet med allt som Mose, den sanne Gudens tjänare, hade befallt. 50  Och detta var Arons söner:+ hans son Eleạsar,+ dennes son Pịnehas,+ dennes son Abisụa,+ 51  dennes son Bukki, dennes son Ussi, dennes son Serạhja,+ 52  dennes son Mẹrajot,+ dennes son Amạrja, dennes son Ạhitub,+ 53  dennes son Sadok,+ dennes son Ahimạas.+ 54  Och detta var deras boningsorter, efter deras kringbyggda läger inom deras område:+ åt Arons söner av kehatiternas+ släkt, ty lotten föll på dem, 55  gav de Hebron+ i Judas land med omgivande betesmarker. 56  Och stadens åkerjord och dess kringliggande bosättningar+ gav de åt Kaleb,+ Jefụnnes son.+ 57  Och åt Arons söner gav de tillflyktsstäderna:+ Hebron,+ och Libna+ med tillhörande betesmarker och Jattir+ och Estemọa+ med betesmarker 58  och Hilen+ med betesmarker, Debir+ med betesmarker 59  och Asan+ med betesmarker och Bet-Semes+ med betesmarker; 60  och från Benjamins stam Geba+ med betesmarker och Ạlemet+ med betesmarker och Ạnatot+ med betesmarker. Deras städer utgjorde allt som allt tretton+ städer bland deras släkter. 61  Och åt de övriga av Kehats söner gav de genom lottkastning tio+ städer från stammens släkt, från den halva stammen, hälften av Manasse. 62  Och åt Gersoms söner,+ efter deras släkter, gav de tretton städer från Isạskars stam+ och från Asers stam+ och från Nạftalis stam+ och från Manasses stam+ i Basan. 63  Åt Mẹraris söner,+ efter deras släkter, gav de genom lottkastning tolv städer från Rubens stam+ och från Gads stam+ och från Sẹbulons stam.+ 64  Alltså gav Israels söner åt leviterna+ dessa städer med tillhörande betesmarker.+ 65  Vidare gav de genom lottkastning från Judas söners stam+ och från Simeons söners stam+ och från Benjamins söners stam+ dessa städer, som de nämnde vid namn. 66  Och några av Kehats söners släkter fick städerna i sitt område från Efraims stam.+ 67  Så gav de dem tillflyktsstäderna: Sikem+ med tillhörande betesmarker i Efraims bergstrakt, och Geser+ med betesmarker 68  och Jọkmeam+ med betesmarker och Bet-Horon+ med betesmarker 69  och Ạjalon+ med betesmarker och Gat-Rimmon+ med betesmarker; 70  och från halva Manasses stam: Aner+ med betesmarker och Bịleam+ med betesmarker, åt de övriga av Kehats söners släkt.+ 71  Och åt Gersoms söner+ gav de från halva Manasses stams släkt: Golạn+ i Basan med betesmarker och Ạshtarot+ med betesmarker; 72  och från Isạskars stam: Kedes+ med betesmarker och Dạberat+ med betesmarker 73  och Ramot+ med betesmarker och Anem+ med betesmarker; 74  och från Asers stam: Masal med betesmarker och Abdon+ med betesmarker 75  och Hukok+ med betesmarker och Rehob+ med betesmarker; 76  och från Nạftalis stam:+ Kedes+ i Galileen+ med betesmarker och Hammon med betesmarker och Kirjatạjim+ med betesmarker. 77  Åt de övriga av Mẹraris söner gav de från Sẹbulons stam:+ Rịmmono+ med betesmarker, Tabor med betesmarker; 78  och i trakten av Jordan vid Jeriko, öster om Jordan, från Rubens stam:+ Beser+ i vildmarken med betesmarker och Jahas*+ med betesmarker 79  och Kẹdemot+ med betesmarker och Mẹfaat+ med betesmarker; 80  och från Gads stam:+ Ramot+ i Gịlead med betesmarker och Mahanạjim+ med betesmarker 81  och Hesbon+ med betesmarker och Jaser+ med betesmarker.

Fotnoter

I MLXX slutar kap. 5 här med denna vers som v. 41.
”Gerson” i v. 1.
”Joel, den förstfödde, och Abia, den andre”, LXXLagardeSy, v. 33 och 1Sa 8:2; M: ”den förstfödde, Vasni, och Abia”.
”[de blev] tjänare”. Hebr.: meshorthịm; lat.: ministrạbant, ”de tjänade”.
”Jahas” i Jes 15:4 och Jer 48:34; M: ”Jahsa”.