1 Krönikeboken 4:1–43

 Judas söner var Peres,+ Hesron+ och Karmi+ och Hur+ och Sobal.+  Och Reạja,+ Sobals son, blev far till Jahat; och Jahat blev far till Ạhumaj och Lahad. Dessa var soratiternas+ släkter.  Och detta var Etams+ fars söner: Jịsreel+ och Jisma och Jidbas (och deras systers namn var Haslelpọni)  och Pẹnuel, Gedors+ far, och Eser, Husas far. Dessa var söner till Hur,+ Efrạtas förstfödde, Betlehems+ far.  Och Ashur,+ Tekọas+ far, hade två hustrur, Hela och Naạra.  Med tiden födde Naạra åt honom Ahụssam och Hefer och Tẹmeni och Haahashtạri. Dessa var Naạras söner.  Och Helas söner var Seret, Jishar* och Etnan.  Och Kos blev far till Anub och Sobẹba och Ahạrhels, Harums sons, släkter.  Och Jabes+ åtnjöt större anseende+ än sina bröder; och hans mor gav honom namnet Jabes, ty hon sade: ”Jag födde honom med smärta.”+ 10  Och Jabes ropade till Israels Gud+ och sade: ”Om du verkligen välsignar+ mig och utvidgar mitt område+ och din hand+ visar sig vara med mig och du bevarar mig mot olycka,+ så att den inte skadar mig+ ...” Då lät Gud det ske som han hade bett om.+ 11  Och Kelub,* Suhas bror, blev far till Mehir, som var Estons far. 12  Och Eston blev far till Bet-Rafa och Pasẹa och Tehịnna, Ir-Nahas far. Detta var männen från Reka. 13  Och Kenas+ söner var Ọtniel+ och Serạja, och Ọtniels söner var Hatat. 14  Och Meonọtaj blev far till Ofra. Och Serạja blev far till Joab, Ge-Hạrashims* far; de blev nämligen hantverkare.+ 15  Och Kalebs,+ Jefụnnes sons,+ söner var Iru, Elah och Naam; och Elahs söner var Kenas. 16  Och Jehallẹlels söner var Sif och Sifa, Tirja och Ạsarel. 17  Och Esrahs söner var Jeter och Mered och Efer och Jalon; och hon blev havande med Mirjam och Sammaj och Jisba, Estemọas+ far. 18  Och hans judiska hustru födde Jered, Gedors far, och Heber, Sokos far, och Jekụtiel, Sanọas far. Och dessa var sönerna till Bitja, faraos dotter, som Mered tog till hustru. 19  Och sönerna till Hodịas hustru, Nahams syster, var Kegịlas+ far, garmiten, och Estemọa, maakatiten. 20  Och Shimons söner var Amnon och Rinna, Ben-Hanan och Tilon. Och Jisis söner var Sohet och Ben-Sohet. 21  Shelas,+ Judas sons, söner var Er, Lekas far, och Lada, Marẹsas far, och släkterna i det hus som tillverkade fin vävnad,+ Asbẹas hus; 22  och Jokim och männen från Kosẹba och Joas och Saraf, som blev ägare till moabitiska hustrur,*+ och Jạsubi-Lẹhem. Och berättelserna är av gammal tradition.+ 23  Det var de som var krukmakare+ och invånare i Nẹtaim och Gedẹra. De bodde där hos kungen och var i arbete hos honom.+ 24  Simeons söner var Nẹmuel+ och Jamin,+ Jarib, Sera, Shaul,+ 25  dennes son Sallum, dennes son Mibsam, dennes son Misma. 26  Och Mismas söner var hans son Hạmmuel, dennes son Sakkur, dennes son Sịmei. 27  Och Sịmei hade sexton söner och sex döttrar; men hans bröder hade inte många söner, och ingen av deras släkter hade så många som Judas+ söner. 28  Och de bodde i Beershẹba+ och Molạda+ och Hasar-Sual+ 29  och i Bilha+ och i Esem+ och i Tolad+ 30  och i Bẹtuel+ och i Horma+ och i Siklag+ 31  och i Bet-Mạrkabot och i Hasar-Susim+ och i Bet-Biri och i Saarạjim.+ Dessa var deras städer till dess David blev kung. 32  Och deras bosättningar var Etam och Ajin, Rimmon och Token och Asan,+ fem städer. 33  Och alla deras bosättningar, som låg runt omkring dessa städer, sträckte sig ända till Baal.+ Dessa var deras boningsorter och deras släktregister för dem. 34  Och Mẹsobab och Jamlek och Josa, Amạzjas son, 35  och Joel och Jẹhu, son till Josịbja, son till Serạja, son till Ạsiel, 36  och Eljoẹnaj och Jaakọba och Jesohạja och Asạja och Ạdiel och Jesịmiel och Benạja 37  och Sisa, son till Sifi, son till Allon, son till Jedạja, son till Shimri, son till Semạja. 38  Dessa, som upptogs med namn, var hövdingar i sina släkter,+ och deras förfäders hushåll ökade i mängd. 39  Och de drog i väg till ingången mot Gedor, ända till östra sidan av dalen, för att söka bete för sina småboskapshjordar. 40  Till slut fann de fett och gott bete,+ och landet var vidsträckt* och hade ro+ och var fridfullt; ty de som bodde där i forna tider härstammade från Ham.+ 41  Och dessa som är upptecknade med namn drog dit in i Hiskias,*+ Judas kungs, dagar och slog+ ner hamiternas tält* och meuniterna som fanns där, och de vigde dem åt tillintetgörelse,+ ända till denna dag; och de bosatte sig där i deras ställe, ty där fanns bete+ för deras småboskapshjordar. 42  Och några av dem, av Simeons söner, drog i väg till Seirs berg,+ 500 man, ledda av Pelạtja och Neạrja och Refạja och Ụssiel, Jisis söner. 43  Och de slog den kvarleva som hade sluppit undan av Ạmalek,+ och de bor där än i dag.

Fotnoter

”Jishar”, MVg; Mmarginal: ”och Sohar”.
”Kelub”, M; LXXSyVgc: ”Kaleb”.
Ge-Harashim betyder ”hantverkarnas dal”.
El.: ”som härskade i Moab”.
Ordagr.: ”vitt (brett) åt båda sidor (på båda händer)”, dvs. rymligt.
Se not till 2Ku 20:10.
”hamiternas tält”, genom en texträttelse; M: ”deras tält”.