1 Krönikeboken 27:1–34

27  Vad Israels söner beträffar, efter deras antal, överhuvudena för fädernehusen+ och anförarna+ för skarorna på tusen och för skarorna på hundra+ och deras förmän som utförde tjänst+ åt kungen i varje angelägenhet som gällde avdelningarna som kom och gick månad efter månad under årets alla månader, var varje avdelning på 24 000 man.  Över den första avdelningen, som tjänstgjorde under den första månaden, var Jasọbeam,+ Sạbdiels son, satt, och i hans avdelning var det 24 000 man.  Av sönerna till Peres,+ överhuvudet för alla anförarna för tjänstegrupperna, var några avdelade för den första månaden.  Och över den andra månadens avdelning var ahohiten+ Dodaj+ satt med sin avdelning, och Miklot var ledaren, och i hans avdelning var det 24 000 man.  Anföraren för den tredje tjänstegruppen, under den tredje månaden, var Benạja,+ den främste prästen Jehojạdas+ son, och i hans avdelning var det 24 000 man.  Denne Benạja+ var en väldig man bland de trettio+ och över de trettio; och över hans avdelning var hans son Ammisạbad satt.  Den fjärde, under den fjärde månaden, var Ạsael,+ Joabs bror,+ och hans son Sebạdja efter honom, och i hans avdelning var det 24 000 man.  Den femte anföraren, under den femte månaden, var jisrahiten Samhut,+ och i hans avdelning var det 24 000 man.  Den sjätte, under den sjätte månaden, var Ira,+ son till Ikkes,+ tekoiten,+ och i hans avdelning var det 24 000 man. 10  Den sjunde, under den sjunde månaden, var peloniten+ Heles+ av Efraims söner, och i hans avdelning var det 24 000 man. 11  Den åttonde, under den åttonde månaden, var husatiten Sịbbekaj,+ av seraiterna,+ och i hans avdelning var det 24 000 man. 12  Den nionde, under den nionde månaden, var anatotiten+ Abiẹser,+ av benjaminiterna, och i hans avdelning var det 24 000 man. 13  Den tionde, under den tionde månaden, var netofatiten Mahraj,+ av seraiterna,+ och i hans avdelning var det 24 000 man. 14  Den elfte, under den elfte månaden, var pirgatoniten Benạja,+ av Efraims+ söner, och i hans avdelning var det 24 000 man. 15  Den tolfte, under den tolfte månaden, var netofatiten Heldaj,+ av Ọtniel, och i hans avdelning var det 24 000 man. 16  Och över Israels stammar:+ av rubeniterna var Eliẹser, Sikris son, ledare; av simeoniterna Sefạtja, Maạkas son; 17  av Levi Hasạbja, Kẹmuels son; av Aron Sadok;+ 18  av Juda Ẹlihu,+ en av Davids bröder;+ av Isạskar Omri, Mikaels son; 19  av Sẹbulon Jismạja, Obạdjas son; av Nạftali Jẹrimot, Ạzriels son; 20  av Efraims söner Hosẹa, Asạsjas son; av halva Manasses stam Joel, Pedạjas son; 21  av halva Manasses stam i Gịlead Iddo, Sakarjas son; av Benjamin Jaạsiel, Abners+ son; 22  av Dan Ạzarel, Jẹrohams son. Dessa var furstarna+ över Israels stammar. 23  Men David tog inte upp antalet av dem som var tjugo år gamla och därunder, för Jehova hade lovat att göra Israel så talrikt som himlens stjärnor.+ 24  Joab,+ Serụjas son, hade börjat räkna dem, men han fullbordade det inte;+ och det kom harm över Israel för detta,+ och antalet togs inte upp i skildringen av kung Davids historia. 25  Och Ạsmavet, Ạdiels son, var satt över kungens skatter.+ Och Jonatan,* Ussịas son, var satt över förråden på fälten,+ i städerna+ och i byarna och i tornen. 26  Och Esri, Kelubs son, var satt över dem som utförde arbetet på fälten+ med odlingen av marken. 27  Och ramatiten Sịmei var satt över vingårdarna,+ och sifmiten Sabdi över det som var i vingårdarna, över vinförråden. 28  Och gederiten Baal-Hanan var satt över olivlundarna och sykomorträden+ som var i Shefẹla,*+ och Joas över oljeförråden.+ 29  Och saroniten Sitraj var satt över nötboskapshjordarna som betade i Saron,+ och Safat, Adlajs son, över nötboskapshjordarna på lågslätterna. 30  Och ismaeliten+ Obil var satt över kamelerna,+ och meronotiten Jehdẹja över åsninnorna. 31  Och hagriten Jasis var satt över småboskapshjordarna. Alla dessa var uppsyningsmän över den egendom som tillhörde kung David. 32  Och Jonatan,+ Davids brorson,* var rådgivare, en förståndig man;+ han var också sekreterare. Och Jẹhiel, Hạkmonis+ son, var hos kungens söner.+ 33  Och Ahitọfel+ var kungens rådgivare,+ och arkiten+ Husaj+ var kungens vän.+ 34  Och efter Ahitọfel kom Jehojạda, Benạjas+ son, och Ẹbjatar;+ och Joab+ var kungens härförare.

Fotnoter

Hebr.: Jehōnathạn.
El.: ”låglandet”.
”brorson”. Hebr.: dōdh, vanligtvis ”farbror”, men här troligen använt i den utvidgade betydelsen ”släkting”, i det här fallet ”brorson”. Jfr 20:7; 2Sa 21:21.