Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 AVSNITT 13

Verklig tro leder till evig lycka

Verklig tro leder till evig lycka

”DEN rättfärdige skall leva genom tro”, säger Den heliga skrift. (Romarna 1:17) De här orden innehåller ett spännande löfte som också gäller dig. Hur då?

När Jesus, Messias, hade slutfört sitt uppdrag på jorden for han upp till himlen för att vara hos Gud. Medan hans lärjungar såg på ”lyftes han upp ..., och ett moln fångade upp honom ur deras synfält”. (Apostlagärningarna 1:9) I himlen förordnade Gud honom till mäktig himmelsk kung. I en nära framtid ska Jesus, som också kallas Människosonen, komma ”i sin härlighet och alla änglarna med honom”, och ”då skall han sätta sig på sin härliga tron. Och alla nationerna skall samlas inför honom, och han skall skilja människor från varandra, alldeles som en herde skiljer fåren från getterna.” (Matteus 25:31, 32) När ska det här hända?

Den heliga skrift förutsäger att en tid av världsomfattande svårigheter skulle vara tecknet på att Messias dom över nationerna var nära förestående. Jesus förklarade vad tecknet skulle bestå av: ”Nation skall resa sig mot nation och kungarike mot kungarike; och det skall vara stora jordbävningar och på den ena orten efter den andra farsoter och hungersnöd; och det skall vara skräcksyner.” (Lukas 21:7, 10, 11)

Problemen i världen i våra dagar visar att Messias snart ska döma nationerna.

Vi kan tydligt se hur Jesu ord uppfylls i våra dagar. Snart ska Jesus komma för att tillintetgöra de onda. Till sist ska också Satan tillintetgöras! Hela jorden ska bli ett paradis. Alla människor kommer att leva i fred med varandra och även med djuren. ”Vargen skall bo en tid tillsammans med bagglammet, och leoparden skall lägga sig ner tillsammans med killingen, och kalven och det manprydda unga lejonet och det välgödda djuret, alla tillsammans; och en liten pojke skall leda dem. De skall inte göra skada eller vålla fördärv.” (Jesaja 11:6, 9) ”Ingen invånare skall säga: ’Jag är sjuk.’ ... Då skall de blindas ögon öppnas, och de dövas öron skall höra.” (Jesaja 33:24; 35:5) Och de döda ska uppväckas. ”Jehova skall torka tårarna från alla ansikten”, och ”döden skall inte finnas mer; inte heller skall sorg eller skrik eller smärta finnas mer”. (Jesaja 25:8; Uppenbarelseboken 21:4) Guds avsikt med jorden kommer då att ha genomförts. Vilken underbar framtidsutsikt!

Fortsätt att växa till i tron

Vilka människor kommer Gud att belöna med liv i paradiset? Människor som har tro – verklig tro!

Kom ihåg att verklig tro är grundad på ingående kunskap i Guds ord. Fortsätt därför att lära känna Gud och Jesus bättre.

Människor som har tro kommer att få leva för evigt i paradiset!

Verklig tro visas genom rättfärdiga gärningar. Guds ord säger: ”Tron utan gärningar [är] död.” (Jakob 2:26) Genom att du gör sådana goda gärningar  återspeglar du Guds enastående egenskaper – kraft, rättvisa, vishet och kärlek. Fortsätt att odla de här goda egenskaperna!

Om du bygger upp verklig tro kommer du att få rik belöning. Ja, verklig tro är nyckeln till ett lyckligt liv – både nu och i all evighet!