Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 AVSNITT 2

Vad är verklig tro?

Vad är verklig tro?

Precis som det är med pengar måste tron vara äkta för att ha något värde.

ATT ha verklig tro innebär mer än att bara tro att Gud finns. Miljoner människor tror på Gud men gör avsiktligt det som är ont. En sådan ”tro” är lik falska pengar. De ser äkta ut men är i själva verket värdelösa. Vad är då verklig tro?

Verklig tro är grundad på ingående kunskap i Den heliga skrift. Den heliga skrift, som är Guds ord, berättar sanningen om Gud och hjälper oss att lära känna honom. Den innehåller hans lagar och visar vad som är hans vilja. I Den heliga skrift lär han oss bland annat:

  • att Gud är en. Ingen är jämställd med honom.

  • att Jesus inte är den allsmäktige Guden. Han är Guds profet.

  • att Gud fördömer alla former av avgudadyrkan.

  • att det ska komma en dag då alla människor blir dömda.

  • att ett oräkneligt antal döda människor kommer att få uppstå i paradiset.

Verklig tro får oss att göra det som är rätt. Sådana gärningar ärar Gud och är till nytta både för oss själva och för andra. De inbegriper:

  • att tillbe Gud.

  • att uppodla goda egenskaper – i synnerhet kärlek.

  • att slå bort onda tankar och inte ge efter för onda begär.

  • att bevara tron på Gud trots problem och svårigheter.

  • att undervisa andra om Gud.

Verklig tro får oss att göra goda gärningar.

 Hur kan du få verklig tro?

Tron är som en muskel – den växer genom användning.

Be Gud om hjälp. Profeten Mose bad till Gud och sade: ”Låt mig ... få veta dina vägar, det ber jag dig, så att jag kan lära känna dig och finna ynnest för dina ögon.” * Gud hörde hans bön och besvarade den. Mose blev ett enastående exempel när det gäller att ha tro. Gud kommer att hjälpa också dig att få verklig tro.

Ta dig tid att studera Den heliga skrift. De skrifter som är inspirerade av Gud inbegriper Tora, Psalmerna, eller Psaltaren, och evangelierna (också kända som Tawrat, Zabur och Injil). De finns i Bibeln som är den mest översatta och spridda boken i världen. Har du en bibel?

Följ råden i Den heliga skrift i ditt dagliga liv. Tron är som en muskel. En muskel växer när man använder den. När du handlar enligt din tro kommer också den att växa. Du kommer själv att få uppleva att Guds råd fungerar. Ja, de praktiska råd som finns i Den heliga skrift har gett tusentals människor ett bättre liv. Läs vidare och se på några exempel.