Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 DEL 7

Hur ger man sina barn bra värderingar?

Hur ger man sina barn bra värderingar?

”Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på hjärtat. Du skall inpränta dem i dina barn.” (5 Moseboken 6:6, 7, Bibel 2000)

Jehova har gett föräldrarna ansvaret att uppfostra sina barn. (Kolosserna 3:20) Den här viktiga uppgiften inbegriper att hjälpa dem att älska Jehova och bli ansvarsfulla vuxna. (2 Timoteus 1:5; 3:15) Ni behöver känna era barn så väl att ni förstår vad de tycker och tänker innerst inne. Hur kan man lära dem att göra Jehovas vilja? Barn tar intryck av sina föräldrar. Därför måste man börja med sig själv och lägga Jehovas ord i sitt eget hjärta. (Psalm 40:8)

 1 VAR ÖPPNA OCH TILLGÄNGLIGA

VAD BIBELN SÄGER: Var ”snar till att höra, sen till att tala”. (Jakob 1:19) Ni vill att era barn ska känna sig fria att prata med er om allt. Då måste de vara säkra på att ni verkligen lyssnar när de behöver prata. I en lugn och fridsam hemmiljö är det lättare för dem att öppna sig. (Jakob 3:18) Om de tror att ni kommer att vara hårda och dömande kanske de inte vågar vara uppriktiga. Ha tålamod med era barn, och berätta ofta hur mycket ni älskar dem. (Matteus 3:17; 1 Korinthierna 8:1)

VAD MAN KAN GÖRA:

  • Var tillgänglig när dina barn behöver prata.

  • Samtala ofta med dina barn, inte bara när det dyker upp problem.

2 FÖRSÖK ATT FÖRSTÅ DINA BARN

VAD BIBELN SÄGER: ”Den som har insikt i en sak finner det goda.” (Ordspråksboken 16:20) Ibland behöver man uppfatta vad som ligger bakom orden för att förstå vad barnen egentligen känner. Det är lätt hänt att tonåringar överdriver eller råkar säga sådant de inte menar. ”När någon svarar innan han har hört vad saken gäller, är det dårskap.” (Ordspråksboken 18:13) Bli inte upprörd. (Ordspråksboken 19:11)

VAD MAN KAN GÖRA:

  • Försök att inte avbryta eller överreagera vad ditt barn än säger.

  • Tänk efter hur du själv kände och vad som var viktigt för dig när du var i samma ålder.

 3 VAR ENIGA INFÖR BARNEN

VAD BIBELN SÄGER: ”Lyssna till din fars förmaningar, min son, förkasta inte din mors undervisning.” (Ordspråksboken 1:8, Bibel 2000) Både mamman och pappan har fått ansvaret för barnen. Barn måste lära sig att respektera och lyda båda sina föräldrar. (Efesierna 6:1–3) De märker om föräldrarna inte är ”eniga i tankar och åsikter”. (1 Korinthierna 1:10, Bibel 2000) Ni kanske inte tycker lika i alla frågor. Men ha som mål att alltid vara eniga inför barnen för att inte undergräva deras respekt för er som föräldrar.

VAD MAN KAN GÖRA:

  • Kom överens om hur ni ska tillrättavisa barnen.

  • Lyssna på varandras synpunkter när ni har olika åsikter om barnuppfostran.

 4 HA EN MEDVETEN PLAN

VAD BIBELN SÄGER: ”Öva en pojke enligt den väg han bör gå.” (Ordspråksboken 22:6) Att få väluppfostrade barn sker inte av en slump. Man behöver ha en plan för att hjälpa dem att utvecklas i rätt riktning, och det inbegriper hur man tillrättavisar barnen. (Psalm 127:4; Ordspråksboken 29:17) Tillrättavisning handlar inte bara om regler och konsekvenser. Barnen behöver förstå varför reglerna finns. (Ordspråksboken 28:7) Lär dem att tycka om Bibeln och förstå principerna i den. (Psalm 1:2) Då kan de få ett övat samvete som hjälper dem att fatta rätta beslut. (Hebréerna 5:14)

VAD MAN KAN GÖRA:

  • Hjälp barnen att uppfatta Jehova som en verklig person som de kan lita på.

  • Hjälp dem att förstå vilka moraliska faror de kan utsättas för, till exempel på internet och i sociala medier. Lär dem hur de kan undvika att bli sexuellt utnyttjade.

”Öva en pojke enligt den väg han bör gå.”