Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

DEL 3

Hur kan man lösa problem?

Hur kan man lösa problem?

”Ha intensiv kärlek till varandra, eftersom kärleken övertäcker en mängd synder.” (1 Petrus 4:8)

När ni börjar livet tillsammans är det oundvikligt att det dyker upp problem. Det kan bero på att ni tänker och tycker olika och har olika syn på livet. Och ibland kan det bero på omständigheter som ni inte kan påverka.

Det kan vara frestande att blunda för verkligheten, men Bibeln ger rådet att man ska ta itu med problemen. (Matteus 5:23, 24) Det bästa sättet att lösa problem är att tillämpa Bibelns principer.

1 PRATA OM DET

VAD BIBELN SÄGER: ”Det finns en tid ... att tala.” (Predikaren 3:1, 7) Ta er tid att resonera om problemet. Var ärlig och uppriktig och berätta vad du känner och tycker. Var noga med att alltid ”tala sanning”. (Efesierna 4:25) Låt dig inte ryckas med av dina känslor så att ni börjar gräla. Om ni är lugna och sakliga behöver det inte sluta med att ni bråkar när ni pratar om ett problem. (Ordspråksboken 15:4; 26:20)

Var alltid vänliga mot varandra, trots att ni kanske inte är överens. Glöm aldrig att vara kärleksfulla och visa respekt. (Kolosserna 4:6) Försök lösa problemen direkt när de dyker upp, och ha en öppen dialog. (Efesierna 4:26)

VAD MAN KAN GÖRA:

  • Välj en lämplig tidpunkt för att resonera om problemet.

  • När det är din tur att lyssna, avbryt inte. Var tålmodig och vänta.

2 LYSSNA OCH FÖRSÖK FÖRSTÅ

VAD BIBELN SÄGER: ”Ha ... öm tillgivenhet för varandra. Ta ledningen i att bevisa varandra ära.” (Romarna 12:10) Det är väldigt viktigt hur man lyssnar. Försök förstå din partners syn på saken. ”Visa medkänsla” och var ödmjuk. (1 Petrus 3:8; Jakob 1:19) Låtsas inte bara lyssna. Lägg ifrån dig det du håller på med och lyssna uppmärksamt, eller fråga om ni kan prata om det lite senare. Tänk på er som ett team, inte som två motståndare. Då kommer du inte att ”känna dig kränkt” så lätt. (Predikaren 7:9, fotnoten)

VAD MAN KAN GÖRA:

  • Fortsätt lyssna med öppet sinne, även om du inte tycker om det du får höra.

  • Tänk inte bara på orden, tänk också på tonen och kroppsspråket för att uppfatta hela budskapet.

3 GÖR NÅGOT ÅT DET

VAD BIBELN SÄGER: ”All möda ger vinst, prat bara förlust.” (Ordspråksboken 14:23, Bibel 2000) Det räcker inte med att komma fram till en lösning. Man måste göra något också. Det kanske kräver en del ansträngning att ta itu med situationen, men det är det värt. (Ordspråksboken 10:4) Om ni fungerar som ett team kommer ni att få ”god lön” för mödan. (Predikaren 4:9)

VAD MAN KAN GÖRA:

  • Kom fram till vad var och en kan göra rent praktiskt för att lösa problemet.

  • Stäm av med varandra regelbundet för att se vilka framsteg ni har gjort.