Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 DEL 4

Hantera ekonomin tillsammans

Hantera ekonomin tillsammans

”Genom rådslagning får planer framgång.” (Ordspråksboken 20:18)

Alla är beroende av pengar för att kunna köpa det som familjen behöver. (Ordspråksboken 30:8) Det är ett faktum att ”pengar är till skydd”. (Predikaren 7:12) Pengar kan vara ett känsligt ämne, men låt det inte bli ett problem i ert förhållande. (Efesierna 4:32) En man och en hustru måste kunna lita på varandra och komma överens om hur ekonomin ska skötas.

 1 PLANERA ER EKONOMI

VAD BIBELN SÄGER: ”Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte ner och räknar ut vad det kostar, för att se om han har råd med bygget?” (Lukas 14:28, Bibel 2000) Det är viktigt att ni tillsammans planerar hur ni ska använda era pengar. (Amos 3:3) Prata igenom vad ni behöver köpa och hur mycket pengar ni kan lägga på det. (Ordspråksboken 31:16) Bara för att man har råd med en viss sak betyder inte det att man måste köpa den. Dra inte på er skulder i onödan. Gör inte av med pengar som ni inte har. (Ordspråksboken 21:5; 22:7)

VAD MAN KAN GÖRA:

  • Har ni pengar över i slutet av månaden är det bra att komma överens om hur de ska användas.

  • Om det inte går runt måste ni gemensamt bestämma vad ni ska skära ner på. Ett exempel är att laga mat i stället för att köpa färdigmat.

 2 VAR ÄRLIGA OCH REALISTISKA

VAD BIBELN SÄGER: ”Vi önskar uppföra oss ärligt i allting.” (Hebréerna 13:18) Var alltid ärliga och berätta för varandra hur mycket ni tjänar och spenderar.

Ta inga större beslut som påverkar ekonomin utan att prata med varandra först. (Ordspråksboken 13:10) Ni slipper många konflikter om ni har en öppen dialog om pengar. Tänk inte på din lön som dina privata pengar, utan som gemensamma. (1 Timoteus 5:8)

VAD MAN KAN GÖRA:

  • Bestäm hur mycket var och en av er får spendera utan att fråga den andre.

  • Vänta inte tills det blir problem innan ni pratar om er ekonomi.