Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 DEL 9

Njut av ett tillfredsställande liv — nu och i all framtid!

Njut av ett tillfredsställande liv — nu och i all framtid!

Du kan få ett tillfredsställande liv om du uppodlar vänskap med Gud

ABRAHAM, en man i den bibliska historien som är känd för sin tro, lämnade ett tryggt liv i den blomstrande staden Ur. Efter att ha uppehållit sig en tid i Haran levde han resten av sitt liv som nomad och hade ingen fast bostad, utan bodde i tält. (1 Moseboken 12:1–3; Apostlagärningarna 7:2–7; Hebréerna 11:8–10) Ändå säger skildringen: ”Sedan utandades Abraham och dog i en god ålder, gammal och mätt av dagar.” (1 Moseboken 25:8) Vad gjorde hans liv så tillfredsställande? Han var inte bara en gammal man som kände sig tillfreds på sin dödsbädd på grund av det han hade uträttat under sin livstid. Abraham kallades senare ”Jehovas vän” för att han hade visat en så enastående tro på Gud. (Jakob 2:23; Jesaja 41:8) Det var det meningsfulla förhållande som Abraham hade uppodlat till sin Skapare som gjorde hans liv tillfredsställande.

Kan ditt liv bli ännu mer tillfredsställande än Abrahams?

2 Precis som Abraham levde ett meningsfullt och tillfredsställande liv för omkring 4.000 år sedan, kan du göra det i dag, om du uppodlar vänskap med Gud. Det låter kanske otroligt att man kan vara vän med universums Skapare, men det är möjligt. Hur då? Du måste lära känna honom och älska honom. (1 Korinthierna 8:3; Galaterna 4:9) Ett sådant förhållande till din Skapare kan göra livet rikt och tillfredsställande.

 3 För dem som är villiga att erkänna Jesu Kristi lösenoffer har Jehova tagit fram riktlinjer för hur man lever ett lyckligt liv. (Jesaja 48:17) Kom ihåg: Adam gjorde uppror mot Gud genom att själv avgöra vad som var gott och vad som var ont. Även om Jehova genom sin Sons lösenoffer återköpte den mänskliga familjen och gav dem möjlighet att bli fria från slaveriet under synd och död, måste varje individ erkänna lösenanordningen och upphöra med att sätta upp egna normer för vad som är rätt och fel. Vi måste underordna oss de lagar och principer som Gud har ställt upp för dem som erkänner Jesu lösenoffer.

”Gör då så att jag lär känna dina vägar, det ber jag dig”

4 I takt med att du fortsätter att studera Bibeln och tillämpa dess principer kommer du utan tvivel att uppskatta värdet av Guds normer när det gäller gott och ont. (Psalm 19:7–9) Du kommer att vilja säga till Gud precis som Jehovas profet Mose sade: ”Nu, ber jag dig, om jag har funnit ynnest för dina ögon, gör då så att jag lär känna dina vägar, det ber jag dig, för att jag må känna dig.” (2 Moseboken 33:13; Psalm 25:4) I Bibeln finns principer som hjälper dig att klara av de problem som är typiska för dessa ”kritiska tider som är svåra att komma till rätta med”. (2 Timoteus 3:1) Din uppskattning kommer att öka, och det leder till att du lär känna Jehova bättre och att du stärker ditt vänskapsförhållande till honom.

5 Abraham dog ”gammal och mätt av dagar”, men så länge människan dör är livet ändå för kort. Vi har alla, hur gamla vi än blir, en medfödd önskan att leva. Det beror på att Gud har ”lagt evigheten i människornas hjärtan, dock så, att de icke förmå att till fullo, ifrån begynnelsen intill änden, fatta det verk, som Gud har gjort”. (Predikaren 3:11, 1917) Inte ens om vi får leva för evigt kommer vi att kunna fatta Jehovas skaparverk till fullo. Det finns ingen ände på vad vi kan se, studera och njuta av bland Jehovas underbara verk! — Psalm 19:1–4; 104:24; 139:14.

6 Det låter kanske inte så lockande med evigt liv, om världen skulle vara fylld med sådana problem som vi ser i dag. Det är emellertid inget vi behöver oroa oss för. Bibeln lovar: ”Det finns nya himlar och en ny jord som vi väntar på enligt hans löfte, och i dessa skall  rättfärdighet bo.” (2 Petrus 3:13) Uttrycket ”nya himlar” syftar på den nya himmelska regeringen — Guds kungarike — som kommer att styra över hela jorden. Uttrycket ”en ny jord” syftar på ett nytt mänskligt samhälle som består av de lydiga människor som underordnar sig det kungarikets styre. Jehova kommer att göra detta till en verklighet genom att snart vidta åtgärder mot dem som ”fördärvar jorden”. — Uppenbarelseboken 11:18; 2 Petrus 3:10.

7 Hur snart? Som delar av ”tecknet ... på avslutningen på tingens ordning” inbegrep Jesus Kristus krig mellan nationer, ”hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra”, ”farsoter” och ”den tilltagande laglösheten”. (Matteus 24:3–13; Lukas 21:10, 11; 2 Timoteus 3:1–5) Han profeterade sedan: ”När ni ser dessa ting inträffa, [vet ni] att Guds kungarike är nära.” (Lukas 21:31) Den tid då Jehova skall förgöra de onda närmar sig verkligen snabbt. *

8 Efter ”Guds, den Allsmäktiges, stora dag”, då Jehova skall rensa jorden från all ondska, kommer den att förvandlas till ett paradis. (Uppenbarelseboken 16:14, 16; Jesaja 51:3) Då är det ”de rättfärdiga som kommer att besitta jorden, och de kommer att bo för evigt på den”. (Psalm 37:29) Men hur blir det med alla som har dött före Jehovas dag? ”Förundra er inte över detta”, sade Jesus, ”därför att den stund kommer, i vilken alla som är i minnesgravarna skall höra hans röst och komma ut, de som har gjort goda ting till en livets uppståndelse, de som har bedrivit usla ting till en domens uppståndelse.” (Johannes 5:28, 29) Jehova, som vårdar sig om varje människa, vill återföra de döda till livet. Vetenskapsmän försöker kanske klona människor med hjälp av genteknik, men Skaparen behöver inte ta till en sådan metod. Han kan minnas alla detaljer hos varje återlösningsbar människa, och han kan återföra dessa till livet. Ja, du har utsikten att i ett  paradis på jorden få träffa dina nära och kära som har somnat in i döden!

9 Hur kommer livet i paradiset att vara? Jorden kommer att vara full av lyckliga män och kvinnor som unisont prisar Skaparen. ”Ingen som har sin boning där kommer att säga: ’Jag är sjuk.’” (Jesaja 33:24; 54:13) Ingen kommer att utsättas för ohälsosam stress eller utveckla känslomässiga och psykiska sjukdomar. Alla kommer att ha gott om mat, och alla kommer att finna glädje i meningsfulla arbeten som harmonierar med Guds uppsåt. (Psalm 72:16; Jesaja 65:23) Människan kommer att ha frid med djuren, frid med sina medmänniskor och, framför allt, ”frid med Gud”. — Romarna 5:1; Psalm 37:11; 72:7; Jesaja 11:6–9.

10 Vad måste du göra för att få vara med i det paradiset och få njuta av ett verkligt tillfredsställande liv? Jesus Kristus sade: ”Detta betyder evigt liv, att de fortsätter att inhämta kunskap om dig, den ende sanne Guden, och om den som du har sänt ut, Jesus Kristus.” (Johannes 17:3) Så fortsätt att inhämta kunskap om Jehova och Jesus Kristus, så att du lär dig vad Gud kräver av dig. Då kommer du att kunna behaga Jehova Gud, och det kommer att leda till att du får ett verkligt tillfredsställande liv.

^ § 7 Du kan få veta mer om den här profetian genom att läsa kapitel 9 i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen.