Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 DEL 3

Boken med tillförlitlig vägledning

Boken med tillförlitlig vägledning

BIBELN är en utkristallisering av mänsklighetens civilisation och livserfarenheter, och den är unik”, kan man läsa i en tidskrift utgiven av universitetet Chung Shang i Guangzhou i Kina. Immanuel Kant, en inflytelserik 1700-talsfilosof, uppges ha sagt: ”Bibelns existens som en bok för folket är den största välsignelse som människosläktet någonsin har fått. Varje försök att svärta ner den ... är ett brott mot mänskligheten.” I The Encyclopedia Americana sägs det: ”Bibeln påverkar långt fler människor än enbart judar och kristna. ... Den betraktas nu som en etisk och religiös skatt, vars outtömliga förråd av undervisning ger löfte om att bli ännu mer värdefullt allteftersom hoppet om en världscivilisation ökar.”

2 Skulle inte du, oavsett vilken religion du tillhör, vara intresserad av att veta lite mer om en sådan bok? Vid slutet av 1900-talet hade Bibeln, hela boken eller delar av den, översatts till mer än 2.200 språk. De flesta människor kan få tag i ett exemplar på ett språk som de kan läsa och förstå. Man beräknar att det har tryckts fyra miljarder exemplar sedan anordningen med rörliga typer uppfanns.

3 Och nu: Om du har en bibel, var snäll och öppna den och titta på innehållsförteckningen. Du ser namnen på bibelböckerna; det börjar med Första Moseboken och slutar med Uppenbarelseboken. Bibeln är egentligen ett bibliotek med 66 böcker, som skrevs av omkring 40 olika människor. Den första delen består av 39 böcker och kallas av många för Gamla testamentet, men ett mer passande namn är de hebreiska skrifterna, eftersom böckerna huvudsakligen skrevs på hebreiska. Den andra delen består av 27 böcker  och kallas av många för Nya testamentet. Det är dock mer korrekt att säga de kristna grekiska skrifterna, eftersom de skrevs på grekiska av kristna skribenter. Det tog mer än 1.600 år, från år 1513 f.v.t. till år 98 v.t., att färdigställa Bibeln. Skribenterna hade aldrig något sammanträde, och några av böckerna skrevs samtidigt men på platser som låg tusentals kilometer från varandra. Ändå har Bibeln ett enda tema och är samstämmig; den motsäger inte sig själv. Vi kan inte låta bli att undra: Hur kunde mer än 40 män som levde under en period på 1.600 år sammanställa en bok som i så hög grad är samstämmig?

”[Gud] spänner ut norden över det tomma, hänger jorden på ingenting”

4 Trots att nedskrivandet av Bibeln fullbordades för mer än 1.900 år sedan fängslar dess innehåll män och kvinnor i dag. Vi tar ett exempel. Slå upp Job 26:7 i din bibel. Tänk på att den här texten skrevs på 1400-talet f.v.t. Texten lyder: ”[Gud] spänner ut norden över det tomma, hänger jorden på ingenting.” Slå nu upp Jesaja 40:22 och kom ihåg att Jesajas bok skrevs på 700-talet f.v.t. Här läser vi: ”Det är En som bor över jordens cirkel — dess invånare är som gräshoppor — Han som spänner ut himlarna alldeles som ett tunt flor, som breder ut dem som ett tält att bo i.” Vad kommer du att tänka på när du läser de här två beskrivningarna? En bild av ett sfäriskt föremål som ”hänger” i rymden. Du har förmodligen sett en sådan bild på de fotografier som man har tagit från rymdfarkoster. Du kanske undrar: Hur kunde män som levde för så länge sedan göra så vetenskapligt korrekta uttalanden?

5 Låt oss betrakta en annan fråga med avseende på Bibeln. Är Bibeln historiskt exakt? Vissa tror att Bibeln endast är en samling legender utan historisk grund. Ta till exempel den välkände israelitiske kungen David. Tills helt nyligen var Bibelns omnämnande av honom det enda beviset för hans existens. Även om framstående historiker erkänner honom som en verklig person, försöker vissa skeptiker avfärda honom som en legend som har uppfunnits av judiska propagandister. Vad visar fakta?

Inskrift som omnämner ”Davids hus”

 6 År 1993 fann man bland ruinerna av den forntida israelitiska staden Dan en inskrift som omnämnde ”Davids hus”. Inskriften var en del av ett förstört monument från 800-talet f.v.t., ett minnesmärke över en nations seger över israeliterna. Plötsligt fanns det ett forntida omnämnande av David, ett omnämnande utanför Bibeln! Hade det stor betydelse? Angående det här fyndet sade Israel Finkelstein vid Tel Aviv University: ”Biblisk nihilism kollapsade över en natt, när inskriften som nämnde David upptäcktes.” Professor William F. Albright, en arkeolog som i tiotals år har gjort utgrävningar i Palestina, sade en gång något intressant: ”Upptäckt efter upptäckt har fastslagit riktigheten i oräkneliga detaljer och har gett ökat erkännande åt Bibelns värde som historisk källa.” Återigen kan vi fråga: Hur kan den här forntida boken, till skillnad från epos och legender, vara så historiskt exakt? Men det finns mer.

Mynt med Alexander den store

7 Bibeln är också en profetiornas bok. (2 Petrus 1:20, 21) Ordet ”profetia” kanske till en början för tankarna till ouppfyllda förutsägelser, uttalade av självutnämnda profeter. Men lämna fördomarna bakom dig och slå upp kapitel 8 i bibelboken Daniel. Här beskriver Daniel en syn av en strid mellan en bagge med två horn och en luden getabock med ”ett iögonenfallande horn”. Bocken segrar, men dess stora horn bryts sönder. I dess ställe kommer fyra horn upp. Vad betyder den här synen? Daniel berättar vidare: ”Baggen som du såg, den som hade de två hornen, representerar Mediens och Persiens kungar. Och den ludna bocken representerar Greklands kung; och vad beträffar det stora hornet som var mellan dess ögon, representerar det den förste kungen. Och att det bröts sönder, så att det var fyra som till slut stod upp i dess ställe, betyder att det är fyra kungariken från hans nation som kommer att stå upp, men inte med hans kraft.” — Daniel 8:3–22.

”Upptäckt efter upptäckt har fastslagit riktigheten i oräkneliga detaljer och har gett ökat erkännande åt Bibelns värde som historisk källa.” — Professor William F. Albright

8 Uppfylldes den här profetian? Daniels bok fullbordades omkring år 536 f.v.t. Den makedoniske  kungen Alexander den store, som föddes 180 år senare, år 356 f.v.t., lade det persiska riket under sig. Han var ”det stora hornet” som satt mellan ögonen på ”den ludna bocken”. När Alexander tågade in i Jerusalem före sin seger över Persien, visade judarna, enligt den judiske historikern Josephus, Daniels bok för honom. Han drog slutsatsen att de ord i Daniels profetia som de visade honom syftade på hans eget fälttåg mot Persien. Vad mera är: I läroböcker om världshistoria kan man läsa vad som hände med Alexanders rike efter hans död år 323 f.v.t. Fyra generaler tog till slut över hans rike, och år 301 f.v.t. delade de fyra hornen, som stod upp i ”det stora hornets” ställe, riket i fyra delar. Än en gång har vi goda skäl att fråga oss: Hur kunde en bok så livligt och exakt förutsäga vad som skulle ske omkring 200 år senare?

9 Bibeln svarar själv på ovanstående frågor: ”Hela Skriften är inspirerad av Gud och nyttig.” (2 Timoteus 3:16) Det grekiska ord som har översatts med ”inspirerad av Gud” betyder ordagrant ”Gud-andad”. De upplysningar vi nu kan läsa i bibelböckerna ”andades” Gud in i omkring 40 skribenters sinnen. De få områden — vetenskap, historia och profetior — som vi har berört leder tydligt fram till en enda slutsats. Den här unika boken, Bibeln, är inte ett resultat av mänsklig vishet, utan är av gudomligt ursprung. Ändå ställer sig många i dag skeptiska till dess författares — Guds — existens. Hur är det i ditt fall?