Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Viga åt tillintetgörelse

Viga åt tillintetgörelse

En återgivning av ett hebreiskt uttryck som betyder belägga med bann. När Bibeln använder detta uttryck om människor betyder det att de skulle dödas. När uttrycket används om djur, föremål eller egendom (till exempel jordstycken och hela städer) kan det antingen betyda att de skulle tillintetgöras eller att de skulle beslagtas och vigas åt heligt bruk. Det som vigdes åt heligt bruk fick bara användas av prästerna eller i helgedomen, beroende på vad Jehova hade bestämt. (3Mo 27:28, not; 1Sa 15:8, not)