Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Uppståndelse

Uppståndelse

Det att åter bli levande. Det grekiska ordet anạstasis betyder ordagrant ”det att resa (sig) upp”, ”det att stå upp”. Bibeln nämner nio tillfällen när någon uppstod, och ett av dem är när Jesus blev uppväckt av Jehova. Andra blev uppväckta av Elia, Elisa, Jesus, Petrus och Paulus, men Bibeln är tydlig med att dessa underverk skedde med Guds kraft. En viktig del av Guds avsikt är att både ”de rättfärdiga och de orättfärdiga” ska få uppstå på jorden. (Apg 24:15) Bibeln nämner också en himmelsk uppståndelse, även kallad ”den tidiga” och ”den första” uppståndelsen, som väntar Jesus smorda bröder. (Flp 3:11; Upp 20:5, 6; Joh 5:28, 29; 11:25)