Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Trumpet

Trumpet

Ett blåsinstrument av metall som användes både som signalinstrument och musikinstrument. Enligt 4 Moseboken 10:2 gav Jehova instruktioner om att man skulle göra två silvertrumpeter som skulle användas för att ge specifika signaler då man skulle samla folket, bryta läger eller förklara krig. Det var troligen raka trumpeter, till skillnad från de böjda horn som var tillverkade av djurhorn. Trumpeter användes också i templet, men det är oklart hur de såg ut. I symbolisk bemärkelse används ofta trumpetstötar i samband med kungörelse av Jehovas domar eller andra betydelsefulla händelser som Gud står bakom. (2Kr 29:26; Esr 3:10; 1Kor 15:52; Upp 8:7–11:15)