Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Tetrark

Tetrark

Det grekiska ordet tetraạrchēs betyder ordagrant ”härskare över en fjärdedel”, dvs. en fjärdedel av ett område eller en landsdel.

De tetrarker, eller landsdelshärskare, som nämns i Bibeln är Herodes Antipas, som regerade över Galileen och Pereen, hans bror Filippus, som regerade över Itureen och Trakonitis, och Lysanias, som regerade över Abilene. Alla dessa regerade över ett bestämt område som Rom hade gett dem, och de var underställda den romerska staten. (Lu 3:1) Herodes Antipas officiella romerska titel var ”tetrark”, men i dagligt tal kallades han ”kung”, kanske av artighet. (Se studienoter till Mt 14:1, 9; Mk 6:14; Lu 3:1.)